• remia-lekkerste-2015
    Remia consumentenservice
    ☎ 0800 0 222 555
    ✉ info@remia.nl

Wachtlijstinformatie jeugdvoetbal

D.O.S.C. voetbal is actief met meer dan veertig jeugdteams in alle leeftijdscategorieën vanaf het geboortejaar waarin de kinderen vijf jaar worden. De wachtlijsten zijn sterk gereduceerd door het nieuwe kunstgrasveld dat in 2018 in gebruik is genomen, maar ze bestaan nog wel. We proberen bij nieuwe aanmeldingen zo snel mogelijk een plek te vinden in een team of groep. Indien dat niet mogelijk is, dan worden de kids die graag lid worden bij D.O.S.C. op een wachtlijst geplaatst. Soms komt er gaandeweg het seizoen nog een plaatsje vrij. Indien dat niet zo is, dan wordt het bij de start van het daaropvolgende nieuwe seizoen.

Inschrijving
Inschrijven voor Jeugdvoetbal kan alleen schriftelijk onder vermelding van naam, geboortedatum, telefoonnummer, bij de coördinatoren. Zie de tabel onderaan deze pagina. Voor het zenden van een mail klikt u op de naam, of u gebruikt het contactformulier van de website.

Inschrijving kinderen uit 2015 voor de Trainingsgroep seizoen 2020-2021
Voor het nieuwe seizoen is de inschrijving voor de jongste voetballers geopend op 1 maart 2020. Kinderen die in 2020 vijf jaar worden, dus met geboortejaar 2015, kunnen vanaf deze datum worden ingeschreven.

Inschrijvingen kunnen worden gedaan bij Amy Osnabrugge.

Wees er snel bij, want alleen de eerste 45 kinderen kunnen geplaatst worden. Latere inschrijvingen worden op een wachtlijst geplaatst. Plaatsing op de wachtlijst gaat (ook) op volgorde van binnenkomst, waarbij één uitzondering geldt: kinderen met een voetballende broer of zus krijgen voorrang bij plaatsing op de wachtlijst.
Kinderen met geboortejaar 2016 kunnen pas in maart 2021 worden ingeschreven.

Wachtlijst
Zolang een speler op de wachtlijst staat, wordt er geen contributie in rekening gebracht.
Binnen de leeftijdscategorieën zullen spelers op de lijst geplaatst worden op volgorde van binnenkomst van de inschrijving. D.O.S.C. hanteert één voorrangscriterium en dat is indien de nieuwe inschrijvers al een voetballend broertje, zusje of ouder heeft bij D.O.S.C.

Plaatsing
Definitieve plaatsing van jeugdspelers in een team wordt geregeld door de coördinatoren van de verschillende leeftijdscategorieën, niet door de trainer of begeleider van een jeugdteam.
Zodra iemand geplaatst kan worden, neemt de coördinator contact op met de speler die binnen de betreffende leeftijdscategorie bovenaan de wachtlijst staat.

Inschrijven kan gedaan worden bij:

Categorie Geboortejaar voetballer Jeugdcoördinator Telefoon
Wachtlijstcoördinator 2015 Amy Osnabrugge uitsluitend per mail
Trainingsgroep 2014 Maurits Richert 06-48233273
4×4 2013 Michiel Schreurs uitsluitend per mail
O8 2012 Wouter Hummel 06-33153532
O9 2011 Walter Brunink uitsluitend per mail
O10/O11 2009, 2010 Wouter Hummel 06-33153532
O12/O13 2007, 2008 Marc Bekkers 06-10141244
O14/O15/O16 2004, 2005, 2006 Sigrid Klomp 06-57321455
O17/O18/O19 2001, 2002, 2003 Jean-Paul van Oudheusden uitsluitend per mail

U kunt bovenvermelde mailadressen ook gebruiken voor al uw vragen over aanmelding, wachtlijsten en inschrijvingen.