• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl
 • Blokken_los_middel

  itsourbusiness | ictsupport
  ☎ 06 22454202
  ✉ info@itsourbusiness.nl

Zeist gaat investeren in sportpark D.O.S.C.

MASTERPLAN BUITENSPORTACCOMMODATIES

Betere kantines en kleedkamers, velden die voldoen aan de eisen van de bond en minder afgelaste wedstrijden. Het masterplan buitensportaccommodaties verbetert het sporten in de gemeente Zeist.
Het masterplan is 7 november vastgesteld.

Wat ging vooraf?

Sinds de zomer van 2016 liep er een interactief proces met de sportverenigingen is om te komen tot dit masterplan om te kijken waar de kansen liggen. Zij hebben samen met de gemeente een voorstel gemaakt dat de kwaliteit van sportaccommodaties verbetert en vraag en aanbod beter in evenwicht brengt.

Wat betekent het masterplan voor de sportlocaties?

Het masterplan betekent het volgende voor onderstaande sportlocaties:

 • Clustering van sporten op twee locaties: Blikkenburg en Noordweg.
 • Bisonpark en Dijnselburg worden (vooralsnog) parken voor ongeorganiseerd gebruik: hier kan men straks bijvoorbeeld een balletje trappen, bootcampen of kan de avondvierdaagse plaatsvinden.
 • Meer samenwerking tussen verenigingen door het delen van velden en accommodaties.
 • Naast het sporten ook andere functies (bijvoorbeeld recreatie en zorg) toestaan op de locaties.
 • Duidelijke afspraken over hoe de gemeente om wil gaan met de buitensportaccommodaties en (op welke gronden wel of niet en in welke mate) er door de gemeente in de buitensport wordt gefaciliteerd.

Vanaf 2018 vinden de eerste grote ingrepen plaats.

——————————————————————————————————————————————————————-

SPORTPARK DEN DOLDER DOSC

Sportpark Den Dolder biedt onderdak aan de omnivereniging D.O.S.C. die op het sportpark, zowel op het buitenterrein als in de binnensportaccommodatie, diverse sporten aanbiedt. Er is geen mogelijkheid voor verdere verregaande samenwerking met andere sportverenigingen aangezien hiertoe fysiek de mogelijkheden ontbreken. Wel heeft D.O.S.C. dringend behoefte aan optimalisatie van met name de buitensportvelden aangezien deze nu niet toereikend zijn om alle sporters op juiste wijze te faciliteren. Het toekomstbeeld voor sportpark Den Dolder richt zich dan ook vooral op verbetering van de huidige buitensportaccommodatie om het gebruik te optimaliseren:

“Optimaliseren van sportpark Den Dolder”

De belangrijkste beperkingen om beter gebruik te kunnen maken van het sportpark zijn gelegen in enkele accommodatieknelpunten. Als deze kunnen worden opgelost dan zal D.O.S.C. als omnivereniging haar aanbod uitbreiden, meer sporters kunnen huisvesten, gebruikers beter en vaker laten sporten en daardoor uiteindelijk het gebruik van het sportpark verder optimaliseren.

 1. UITGANGSPUNTEN HERINRICHTING

Voor de locatie Sportpark Den Dolder is in samenspraak met de gebruikmakende vereniging D.O.S.C. in beeld gebracht welke aanpassingen ter plaatse noodzakelijk zijn. Er is dringend behoefte aan kunstgras op het hoofdveld, hiermee neemt de druk op doordeweekse avonden af waardoor meer sporters kunnen worden bediend. De vereniging wil graag 45+ voetbal aanbieden wat voor meer binding, gezelligheid en betrokkenheid bij de vereniging zorgt en mogelijk voor meer vrijwilligers, maar dat is door het huidige capaciteitsprobleem niet mogelijk. Daarnaast is er een sterke wens voor uitbreiding van de pupillenveldjes zodat deze voldoen aan de minimale afmetingen. Op dit moment voldoen de velden feitelijk niet aan de norm. Resumerend is uit de analyse van gebruik in relatie tot de beschikbare velden vast komen te staan dat er behoefte is aan een permanente uitbreiding van de kleedkamers (ter vervanging van de tijdelijke units die er nu staan), de aanleg van een kunstgras hoofdveld, het vergroten van de twee pupillenveldjes en het aanbrengen van veldverlichting. Een eerste conceptuitwerking van deze wensen heeft uitgewezen dat er planologisch geen mogelijkheden zijn om de bestaande pupillenveldjes uit te breiden. Dit knelpunt kan dus niet worden opgelost. In overleg met D.O.S.C. is daarom ingezet op het aanbrengen van kunstgras op het hoofdveld, hiermee kan een deel van het gebruik van de pupillenveldjes worden omgeroosterd waardoor het knelpunt afdoende wordt opgelost. Bovendien kan zo het hoofdveld meer multifunctioneel worden ingezet waardoor ook de gewenste uitbreiding naar 45+ voetbal mogelijk wordt.

 1. AANPASSINGEN AAN VELDEN & ONTSLUITING

Dit leidt tot de navolgende aanpassingen voor het sportpark:csm_planning_pb-01_f028788522

 • Het hoofdveld wordt voorzien van kunstgras en wordt voorzien van verlichting.
 • Verder zijn er geen aanpassingen aan de pupillenvelden mogelijk ivm planologische beperkingen.

 

 1. AANPASSINGEN AAN GEBOUWEN

Voor de gebouwen worden de navolgende aanpassingen doorgevoerd:

 • Er worden vier permanente kleedkamers gebouwd bij het huidige complex ter vervanging van de tijdelijke units die er nu staan.
 • Verder zijn er geen aanpassingen noodzakelijk.

 

Ten aanzien van de gebouwen dient nog te worden opgemerkt dat D.O.S.C. op dit moment de enige locatie is waarbij wordt afgeweken van de in maart 2017 vastgestelde beleidsregels qua eigendom van opstallen: gezien de complexe bouwkundige situatie ter plaatse, waarbij een binnensportaccommodatie, kantine en kleedkamers in één gebouw zijn geintegreerd, is en blijft de gemeente Zeist (vooralsnog) eigenaar van dit totaalcomplex en ook van de vier nieuw te bouwen kleedkamers. Hiermee wordt afgeweken van het beleid dat stelt dat opstallen voor buitensportaccommodaties in principe in zijn geheel in eigendom zijn bij de gebruikmakende vereniging. De gemeente zal in de toekomst het gesprek met D.O.S.C. aangaan om te bekijken of er mogelijkheden zijn om ook op deze locatie de eigendomsverhoudingen in lijn te brengen met het gemeentelijke beleid.

 1. ECOLOGISCHE ASPECTEN

Er zijn geen ecologische aspecten ten aanzien van de voorgenomen aanpassing van het hoofdveld van D.O.S.C.

masterplan_buitensportaccommodaties_van de Gemeente Zeist.