• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl
 • Blokken_los_middel

  itsourbusiness | ictsupport
  ☎ 06 22454202
  ✉ info@itsourbusiness.nl

Sponsors gezocht

Sponsors gezocht
Na de contributie zijn de sponsorinkomsten de belangrijkste inkomstenbron om de sporten binnen D.O.S.C. betaalbaar te houden.
Zonder deze belangrijke bron van inkomsten zou de contributie aanzienlijk hoger zijn dan nu het geval is.
Uiteraard zoeken wij daarom doorlopend sponsors en is de sponsorcommissie van D.O.S.C. daarin de drijvende kracht.
D.O.S.C. heeft een sponsorbeleidsplan opgesteld. 
Dit plan beschrijft het algemene beleid ten aanzien van sponsoring en stelt bepaalde eisen aan de omgang met sponsors en sponsoring middels een gedragscode.
In hoofdlijnen komt het er op neer dat bij sponsoring altijd een sponsorcontract met D.O.S.C. noodzakelijk is.
Wanneer sprake is van sponsoring met reclame uiting zoals bijvoorbeeld een logo of bedrijfsnaam, dan moet hiervoor jaarlijks een sponsorbijdrage aan de club worden afgedragen.
Dat is ook logisch omdat want de leden van D.O.S.C. maken dan voortdurend reclame voor de sponsor.
In die zin is er sprake van een win-win-win situatie voor de sponsor, de leden en de club.
Afhankelijk van de bedrijfssituatie is de Btw van het sponsorcontract verrekenbaar en is de sponsorbijdrage aftrekbaar van de winst.
Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij de sponsorcommissie.