• remia-lekkerste-2015
    Remia consumentenservice
    ☎ 0800 0 222 555
    ✉ info@remia.nl

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hieronder treft u een aantal vragen en bijbehorende antwoorden over aanmelden en contributie. Mocht u geen antwoord vinden op uw vraag dan kunt u altijd nog een mail zenden naar de ledenadministratie@dosc.nl

1      Hoe beëindig ik mijn lidmaatschap?
U kunt een mail sturen naar ledenadministratie@dosc.nl

2      Ben ik over een volledig seizoen contributie verschuldigd?
U gaat het lidmaatschap aan voor een heel seizoen of het resterende deel daarvan. U bent daarom contributie verschuldigd tot het einde van het lopende seizoen.  Uitzondering vormen hierop de leden van de afdeling gymnastiek. Voor hen geldt een opzegtermijn (contributie verplichting) van drie maanden, ingaande de eerste van de maand volgend op de maand van afmelding.      

3      Kan ik zelf de contributie in termijnen overmaken?
Nee. Het bestuur heeft besloten om de betaling van de contributie in 10 termijnen uitsluitend toe te staan indien u instemt met automatische incasso.       

4      Ik wil graag met IDEAL betalen, maar ik zie nergens die mogelijkheid?
Dat klopt. U krijgt de mogelijkheid (keuze) met IDEAL te betalen zodra u een digitale factuur ontvangt.       

5   Waarom moet ik extra kosten betalen indien ik kies voor automatische incasso?
Voor een incasso worden bankkosten in rekening gebracht welke voor D.O.S.C. zouden kunnen oplopen tot ruim € 2.000,- per seizoen. Het bestuur heeft besloten deze kosten aan de leden door te berekenen. We hebben gezocht naar een zo goedkoop mogelijke wijze die bij onze administratie aansluit.       

6   Wanneer worden de contributies geïnd?
De facturen zullen normaliter bij aanvang van het seizoen worden verzonden. De incasso’s van de termijnbetalingen zijn 10x per jaar, maandelijks aug t/m mei, aan het eind van de maand. 

7   Krijg ik korting bij meerdere lidmaatschappen?
U krijgt 15% korting op uw totale contributie bij het hebben van twee of meer lidmaatschappen. Eventuele toeslagen moet u altijd volledig betalen.       

8   Ik ben 83 jaar en lid van gymnastiek. Op deze leeftijd kunnen plotselinge fysieke klachten het sporten onmogelijk maken. Ben ik toch voor een heel seizoen contributie verschuldigd?
Volgens de Statuten bent u voor een geheel seizoen uw contributie verschuldigd. Ter beoordeling van het bestuur kunnen hierop echter uitzonderingen worden gemaakt.       

9   Vanwege verhuizing moet ik mijn lidmaatschap beëindigen. Ben ik toch voor een heel seizoen contributie verschuldigd?
Verhuizing naar een plaats die logischerwijze tot gevolg heeft dat het lidmaatschap wordt beëindigd, kan ter beoordeling van het bestuur tot restitutie van de contributie leiden.       

10   Ik heb mij aan het einde van een seizoen afgemeld. Ik besluit later in het jaar toch weer lid te worden. Moet ik opnieuw inschrijfkosten betalen?
Ja. Iemand die zich heeft afgemeld bij de vereniging wordt, indien hij/zij zich weer opnieuw aanmeldt, beschouwd als een nieuw lid en zijn inschrijfkosten verschuldigd. U zult dan uw contributie in één keer moeten voldoen. Neemt u contact op met de ledenadministrateur, omdat u zelf uw account niet kunt aanmaken.