• remia-lekkerste-2015
    Remia consumentenservice
    ☎ 0800 0 222 555
    ✉ info@remia.nl

Veelgestelde vragen en antwoorden

Laatste update: 15-08-2017

Hieronder treft u een aantal vragen en bijbehorende antwoorden aan die gericht zijn op het registratieproces in MijnDOSC. Mocht u geen antwoord vinden op uw vraag dan kunt u altijd nog een mail zenden naar de ledenadministratie@dosc.nl

1      Wij, gezin met kinderen, sporten allemaal bij D.O.S.C.. Voor wie moet ik allemaal een account aanmaken in MijnDOSC?
Het volstaat als diegene die alle contributie betaalt een account aanmaakt.
Kies bij account aanmaken ‘Voor mijn kind e/o meerdere gezinsleden’. Onder dat gezinsaccount kunnen alle gezinsleden worden opgegeven en de lidmaatschappen worden ingevoerd.
 Zie ook de stap-voor-stap handleiding.
2      Alleen mijn kind(eren) is/zijn lid van D.O.S.C.. Voor wie moet ik een account aanmaken in MijnDOSC?
U als ouder maakt een account aan (kies: ‘Voor mijn kind e/o meerdere gezinsleden’). Onder dat account kunt u uw sportende gezinsleden opgeven en vervolgens de lidmaatschappen invoeren. Zie ook de stap-voor-stap handleiding.

3      Wij hebben hetzelfde e-mailadres en kan daarmee maar één account aanmaken.
Inderdaad, dat klopt. Elk account heeft een uniek bijbehorend e-mailadres.
Als u hetzelfde e-mailadres heeft, moet u een gezinsaccount maken (kies: ‘Voor mijn kind e/o meerdere gezinsleden’). U wordt dan beheerder van het gezinsaccount. In dat account geeft u u beiden op als gezinslid en voert u voor beiden de lidmaatschappen in. Alle gezinsleden vallen onder het e-mailadres van de beheerder, maar u kunt per gezinslid ook nog een alternatief mailadres opgeven. 
       

4      Ik heb zelf niet de mogelijkheden om mij digitaal te registreren als lid. Hoe kan ik mij aanmelden?
Wellicht is het mogelijk dat een zoon of dochter dit voor u kan doen. T.b.v. correspondentie zal wel altijd een e-mailadres moeten worden opgegeven. Vermeld bij de notities de situatie. Mocht dit niet kunnen dan kunt u altijd nog contact opnemen met de ledenadministrateur. Die zal zorgen dat u correct in de administratie wordt opgenomen!

5      Hoe beëindig ik mijn lidmaatschap?
Binnenkort zal deze procedure op de website geautomatiseerd worden aangeboden. Nu kan dat uitsluitend nog door de ledenadministrateur te berichten (een e-mail te zenden), zo mogelijk met cc naar de afdeling waarbij u opzegt.

6      Ben ik over een volledig seizoen contributie verschuldigd?
U gaat het lidmaatschap aan voor een heel seizoen of het resterende deel daarvan. U bent daarom contributie verschuldigd tot het einde van het lopende seizoen.  Uitzondering vormen hierop de leden van de afdeling gymnastiek. Voor hen geldt een opzegtermijn (contributie verplichting) van drie maanden, ingaande de eerste van de maand volgend op de maand van afmelding.      

7      Ik heb een lidmaatschap ingevoerd, maar zie deze niet in MijnDOSC omgeving terug?
Er gaat enige tijd overheen tussen het moment van invoeren van een lidmaatschap en het moment dat u dat terug kunt zien in MijnDOSC. Als u een bevestigingsmail heeft ontvangen dan is de inschrijving gelukt.       

8      Kan ik zelf de contributie in termijnen overmaken?
Nee. Het bestuur heeft besloten om de betaling van de contributie in 10 termijnen uitsluitend toe te staan indien u instemt met automatische incasso.       

9      Ik wil graag met IDEAL betalen, maar ik zie nergens die mogelijkheid?
Dat klopt. U krijgt de mogelijkheid (keuze) met IDEAL te betalen zodra u een digitale factuur ontvangt.       

10      Ik heb een account aangemaakt en krijg een melding dat ik nog geen lidmaatschap heb. Maar ik ben al jaren lid?
We starten een nieuwe ledenadministratie. Alle leden (bestaande en nieuwe) worden verzocht zich daarin te registreren en hun lidmaatschap(pen) in te voeren. Daarmee willen we zorgen dat alle bij ons bekende gegevens correct zijn.       

11   Is de registratie wel veilig?
De website en de registratie zijn beveiligd conform de hedendaagse standaard. Met SSL certificaten worden gegevensoverdrachten en logins versleuteld. Uw browser geeft aan dat u een beveiligde website bezoekt.       

12   Waarom moet ik extra kosten betalen indien ik kies voor automatische incasso?
Voor een incasso worden bankkosten in rekening gebracht welke voor D.O.S.C. zouden kunnen oplopen tot ruim € 2.000,- per seizoen. Het bestuur heeft besloten deze kosten aan de leden door te berekenen. We hebben gezocht naar een zo goedkoop mogelijke wijze die bij onze administratie aansluit.       

13   Ik heb gekozen voor betalen in één keer en wil dit zelf overmaken. In het overzicht staat dat ik een automatische incasso krijg?
In MijnDOSC kunt u uw betalingsmethode wijzigen van “in één keer (incasso)” naar “in één keer (factuur)”. Bij voorkeur maakt u overigens de keuze: per automatische incasso. Dat scheelt de ledenadministratie veel werk.      

14   Wanneer worden de contributies geïnd?
De facturen zullen normaliter bij aanvang van het seizoen worden verzonden. De incasso’s van de termijnbetalingen zijn 10x per jaar, maandelijks aug t/m mei, aan het eind van de maand. Dit eerste geautomatiseerde seizoen (2016-2017) zal hiervan worden afgeweken.

15   Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Hoe kan ik inloggen op MijnDOSC?
Op het inlogscherm van MijnDOSC ziet u een link: ‘wachtwoord vergeten’. Als u daar op klikt en u geeft vervolgens uw gebruikersnaam op, dan ontvangt u direct per mail een nieuw wachtwoord.       

16   Kan ik mijn wachtwoord zelf wijzigen?
Nee, dat is op dit moment nog niet mogelijk. U kunt uitsluitend bij een nieuwe registratie een zelfgekozen wachtwoord opgeven.       

17   Krijg ik korting bij meerdere lidmaatschappen?
U krijgt 15% korting op uw totale contributie bij het hebben van twee of meer lidmaatschappen. Eventuele toeslagen moet u altijd volledig betalen.       

18   Ik ben 83 jaar en lid van gymnastiek GALM. Op deze leeftijd kunnen plotselinge fysieke klachten het sporten onmogelijk maken. Ben ik toch voor een heel seizoen contributie verschuldigd?
Volgens de Statuten bent u voor een geheel seizoen uw contributie verschuldigd. Ter beoordeling van het bestuur kunnen hierop echter uitzonderingen worden gemaakt.       

19   Vanwege verhuizing moet ik mijn lidmaatschap beëindigen. Ben ik toch voor een heel seizoen contributie verschuldigd?
Verhuizing naar een plaats die logischerwijze tot gevolg heeft dat het lidmaatschap wordt beëindigd, kan ter beoordeling van het bestuur tot restitutie van de contributie leiden.       

20   Ik heb mij aan het einde van een seizoen afgemeld. Ik besluit later in het jaar toch weer lid te worden. Moet ik opnieuw inschrijfkosten betalen?
Ja. Iemand die zich heeft afgemeld bij de vereniging wordt, indien hij/zij zich weer opnieuw aanmeldt, beschouwd als een nieuw lid en zijn inschrijfkosten verschuldigd.       

21   Ik wil de automatische incasso beëindigen en zelf weer de contributie overmaken. Kan dit?
Ja, u zult echter de nog verschuldigde contributie van het lopende jaar alsnog in één keer moeten voldoen. Stemt u dit af met de ledenadministrateur.       

22   Ik ga verhuizen maar blijf wel lid. Hoe moet ik dat doorgeven?
U kunt zelf uw adresgegevens beheren in MijnDOSC.       

23   Ik krijg een ander telefoonnummer. Hoe moet ik dat doorgeven?
U kunt zelf uw telefoonnummer(s) beheren in MijnDOSC.       

24   Mijn kinderen hebben een andere achternaam dan ik. Hoe kan ik dat opgeven?
U als ouder maakt een account aan. Onder dat account kunt u uw sportende gezinsleden opgeven (personalia daarvan worden gevraagd).       

25   Mijn kind gaat het huis uit en gaat zelf de contributie  betalen. Kan ik dat zelf wijzigen in MijnDOSC?
Uw kind zal zelf een nieuw individueel account moeten aanmaken in MijnDOSC. Daarna kan hij/zij daarin zijn lidmaatschap(pen) opgeven. Geef bij ‘notities’ aan dat het niet om een nieuw lidmaatschap gaat, om inschrijfkosten te vermijden. De ouder zal het lidmaatschap van het kind moeten beëindigen.       

26   In de loop van het seizoen wordt ik 18 jaar (senior lid). Vanaf wanneer moet ik de bijbehorende (hogere) contributie betalen?
Iemand is seniorencontributie verschuldigd vanaf de maand volgend op waarin iemand 18 jaar wordt.       

27   Ik wil mijn contributie zelf betalen en niet mijn bankrekeningnummer bij registratie opgeven. Kan dit?
U zult dan uw contributie in één keer moeten voldoen. Neemt u contact op met de ledenadministrateur, omdat u zelf uw account niet kunt aanmaken.       

28   In MijnDOSC zie ik bij mijn lidmaatschap de status ‘wachtlijst’ vermeld. Wat is daar de reden van?
Dat is een term die voor de ledenadministrateur van belang is. U kunt gewoon sporten!       

29   Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten. Hoe kom ik deze weer te weten?
Uw persoonlijke gebruikersnaam luidt in principe: <voornaam>_<evt. tussenvoegsel>_<achternaam>. Bij een gezinsaccount luidt de gebruikersnaam in principe: familie_<achternaam>
Mocht u er niet uit komen, zend dan een mailtje naar ledenadministratie@dosc.nl