• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl

21 juni: Buitengewone ALV

Op woensdag 21 juni zal er een Buitengewone ALV worden gehouden vanwege een voorstel tot contributieverhoging per 1 juli a.s.. Wij nodigen onze leden van harte uit. Aanvang 20.00 uur.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Contributieverhoging per 1-7-2017
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Afmelden voor deze vergadering kan bij de algemeen secretaris.
Wij zien u graag op woensdag 21 juni.

Esther Dekker,
Algemeen Secretaris