• remia-lekkerste-2015
    Remia consumentenservice
    ☎ 0800 0 222 555
    ✉ info@remia.nl

Lid worden?

Nieuwe leden zijn altijd welkom bij D.O.S.C.! Bij vrijwel alle sporten zijn er ruim voldoende mogelijkheden om lid te worden. Over het algemeen kunnen geïnteresseerden eerst enkele keren vrijblijvend komen kijken en aan de trainingen deelnemen. Meer informatie hierover kan je bij de betreffende afdelingen inwinnen.

Een lidmaatschap gaat formeel in nadat je je op de website hebt geregistreerd in MijnDOSC, je daar vervolgens voor één of meerdere lidmaatschappen hebt ingeschreven en daarna een bevestiging hebt ontvangen van je inschrijving. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen, of het resterende deel daarvan. Alleen leden van de afdeling gymnastiek kunnen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden tussentijds hun lidmaatschap en contributieverplichting beëindigen.

Beëindiging van het lidmaatschap kan worden doorgegeven in MijnDOSC door achter het lidmaatschap op “opzeggen” te klikken. Behalve leden van de afdeling gymnastiek (zie hierboven) ben je tot het einde van het lopende seizoen (1 juli) contributieplichtig.

LET OP: VOOR DE AFDELING VOETBAL KAN EEN WACHTLIJST GELDEN. KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE.

Contributies 2020-2021

Op de Algemene Ledenvergadering worden de contributiebedragen vastgesteld. De contributie is afhankelijk van leeftijd en tak van sport. Tevens is het zo dat indien men lid is van twee of meer afdelingen, men korting krijgt. Uiteraard is het de doelstelling van het Algemeen Bestuur om de contributies zo laag mogelijk te houden.
De contributie wordt gefactureerd door de ledenadministrateur. Bij aanmelding in MijnDOSC krijg je de keuze uit betaling in één keer of in 10 termijnen. Betalen in termijnen kan uitsluitend indien je instemt met een automatische incasso. Indien je kiest voor in één keer betalen, ontvang je per mail een factuur die je zelf kunt overmaken. Ook krijg je dan de mogelijkheid geboden met IDEAL te betalen. De contributie is altijd verschuldigd over een heel seizoen, of het resterende deel daarvan, ook bij vroegtijdige opzegging. Uitzondering hierop vormen de leden van de afdeling gymnastiek. Uitsluitend voor de afdeling gymnastiek geldt een opzegtermijn (en contributieverplichting) van 3 maanden, ingaande de eerste van de maand volgend op de maand waarin het lidmaatschap wordt opgezegd.
Bij wanbetaling schakelen wij altijd een incassobureau in wat extra kosten voor de wanbetaler met zich meebrengt!

Alle relevante gegevens op een rijtje:

Ledenadministrateur en alle contributiezaken:
Dhr. C. van der Steenhoven (Chris)
Paltzerweg 187
3734 CK  DEN DOLDER
Tel. 06 29022912
mail: ledenadministratie@dosc.nl

Penningmeester:
Dhr. G.T. de Vries (Gerard)
Batuwseweg 46
3412 KZ  LOPIKERKAPEL
Tel. 06 27563162
mail: penningmeester@dosc.nl

In onderstaande tabel staan de contributiebedragen (m.i.v. 1 juli 2020), geldend voor het seizoen 2020-2021. Bij sommige afdelingen wordt een extra bedrag in rekening gebracht (bijv. kledingbijdrage, spelerspas o.i.d.). Informatie hierover is te verkrijgen bij de afdelingsbesturen.
Bij inschrijving is éénmalig € 5,00 inschrijfkosten verschuldigd. Deze wordt in rekening gebracht bij de eerste contributiefactuur.

senioren t/m 17 jr.
Algemeen lidmaatschap €       60,00 €       60,00
Badminton €     180,00 €     126,00
Voetbal €     237,00 €     165,00
7×7 senioren €       80,00
Darts
recreanten €       72,00
competitie €     108,00
Gymnastiek
jeugd- en ouder/peuter gymnastiek €     150,00
jeugdturnen €     170,00
sportief 55+ €     175,00
body/conditiegym – pilates €     185,00
dynamic tennis – country line dance €     195,00
Petanque
recreanten – 2e lid (zusterver.) €       84,00
met W-licentie €     116,40
Schaken n.v.t. €       70,00
Volleybal €     225,00 €     165,00
toernooi mini’s €     150,00
recreanten (geen competitie) €     160,00

Voor lidmaatschappen die ingaan ná september, ontvangt men voor elke maand later een korting van 10% op bovenstaande bedragen. Dus bijv. wanneer men lid wordt in november, bedraagt de verschuldigde contributie 80%, en in april 30% van bovenstaand bedrag.

Bij het afsluiten van twee of meer lidmaatschappen per persoon, ontvangt diegene een korting van 15% op het totaal verschuldigde contributiebedrag voor die lidmaatschappen.

De ledenadministrateur gaat uitsluitend over het lidmaatschap en de contributie betalingen. Vragen over sportkleding, spelerskaarten, overschrijvingen enz. moet u stellen aan de secretaris van betreffende afdeling. U kunt hiervoor het contactformulier op deze website gebruiken.

Bij alle mailcorrespondentie met de ledenadministrateur graag vermelden over welke sportafdeling uw bericht gaat.

LET OP: VOOR DE AFDELING VOETBAL KAN EEN WACHTLIJST GELDEN. KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE.