• remia-lekkerste-2015
    Remia consumentenservice
    ☎ 0800 0 222 555
    ✉ info@remia.nl

Klaverjasvergadering 28/9

Beste allemaal,

Wij hebben met de afdeling Klaverjas op 28 september 2017 onze jaarvergadering gehouden.

De jaarvergadering start om 19.45 uur en wordt welkom geheten door Suzanne Franssen die de vergadering voorzit. Iedereen heeft een kopje koffie en een enkeling heeft thee. Helaas is niet iedereen aanwezig.

De notulen van 2016 worden goedgekeurd en bij deze vastgesteld.

Het digitaal innen van de contributie lukt bijna. We hebben er sinds dit jaar nieuwe leden bij: Gerda Griffioen en Wil Blankensteijn. Bert Griffioen geeft aan dat Gerda inmiddels digitaal is aangemeld en dat dat in orde is. Trijn zegt dat het betalen bij haar ook nog niet gelukt is, maar zij heeft ook geen computer. Uiteraard wil zij graag betalen, maar handmatig overmaken is niet mogelijk geeft Tanja aan. De gegevens van Wil Blankensteijn zijn ook niet bekend. Bij de afdeling hebben we wel ‘oude’ aanmeldformulieren, maar daar staan inmiddels onjuiste gegevens op. Belangrijk is om het in orde te maken voor Wil Blankensteijn, Trijn van Amerongen en Aline Bossink. Wellicht dat de gegevens van Aline nog bekend zijn bij de leden-administrateur (Chris van de Steenhoven) en anders moet ook Aline aangemeld worden.

Tanja zal de gegevens van de 3 dames opnemen en doorgeven aan Chris voor verwerking.

De begroting wordt door Jaap (helaas is Bert afwezig) toegelicht. Er wordt uitgegaan van 24 leden. Het sponsorbedrag voor komend seizoen is nog niet definitief bekend, maar Jaap heeft hetzelfde aangehouden als vorig jaar. Hij onderbouwt de begroting zoals hij deze heeft opgesteld en ook vergelijkbaar is met de begroting van 2016. Overigens moet de begroting nog wel definitief afgerond worden met Lambert Bongers, maar dat is tot op heden nog niet gelukt. Wordt vervolgd.

Het huidige bestuur in de vorm van 5 bestuursleden is per 28 september 2017 afgetreden. Alleen Tineke Speckmann zal algemeen bestuurslid blijven en is er een nieuwe voorzitter, Mariëtta van de Haak, en een nieuwe penningmeester, Bert Griffioen. Het nieuwe bestuur zal uit 3 personen bestaan. Het ‘oude’ bestuur is met een prachtige bos bloemen afgetreden. Ook Tineke kreeg een mooie bos bloemen. Zij blijft zich tenslotte nog inzetten en dat is ook wat waard!

En zo is er een einde gekomen aan een aantal jaren voorzitter zijn van deze afdeling, maar ik blijf wel klaverjassen. Mijn mede ex-bestuursleden dank ik hartelijk voor hun vertrouwen en steun en ik wens het nieuwe bestuur héél véél succes toe. Dankzij hen blijft de afdeling Klaverjas bestaan voor hopelijk nog vele jaren klaverjasplezier!

Tanja Goes