• remia-lekkerste-2015
    Remia consumentenservice
    ☎ 0800 0 222 555
    ✉ info@remia.nl

Gedragsregels afdeling voetbal

Het bestuur van D.O.S.C. wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Ook willen wij dat onze gasten (tegenstanders, publiek) zich prettig en welkom voelen, maar ook zij dienen zich aan regels te houden.
Normen en waarden bij de beoefening van de sport vinden wij belangrijk. D.O.S.C. wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. D.O.S.C. moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten.

Het Algemeen Bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Zij en alle afdelingsbesturen dragen deze actief uit. Vooral de trainers, coaches, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van de gedragsregels.

Bij overtreding van de regels heeft het (afdelings)bestuur te allen tijde het recht om sancties op te leggen.

Lees hier onze gedragsregels.

We doen er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen kon worden. Binnen D.O.S.C. willen wij dit graag voor zijn en hebben we een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld.

De VCP is voor de leden, de vrijwilligers, de ouders en het bestuur van D.O.S.C. het centrale aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk én veilig is en blijft. Klik hier voor meer info over onze vertrouwenscontactpersoon.