• remia-lekkerste-2015
    Remia consumentenservice
    ☎ 0800 0 222 555
    ✉ info@remia.nl

Contributie

Contributie overzicht 2020-2021 Senioren t/m 17 jr.
Algemeen lidmaatschap €       60,00 €       60,00
Badminton €     180,00 €     126,00
Voetbal €     237,00 €     165,00
7×7 senioren €       80,00  
Darts    
recreanten €       72,00  
competitie €     108,00  
Gymnastiek    
jeugd- en ouder/peuter gymnastiek   €     150,00
jeugdturnen   €     170,00
sportief 55+ €     175,00  
body/conditiegym – pilates €     185,00  
dynamic tennis – country line dance €     195,00  
Petanque    
recreanten – 2e lid (zusterver.) €       84,00  
met W-licentie €     116,40  
Schaken  €       70,00
Volleybal €     225,00 €     165,00
toernooi mini’s   €     150,00
recreanten (geen competitie) €     160,00  

Bij inschrijving is éénmalig € 5,00 inschrijfkosten verschuldigd.
Deze wordt in rekening gebracht bij de eerste contributiefactuur.
Bij sommige afdelingen wordt een extra bedrag in rekening gebracht (bijv. kledingbijdrage, spelerspas o.i.d.). Informatie hierover vind je op de pagina’s van je afdeling.

Hoe wordt de contributie vastgesteld?
Op de Algemene Ledenvergadering worden de contributiebedragen vastgesteld. De contributie is afhankelijk van leeftijd en tak van sport. Als je lid bent van twee of meer afdelingen, krijg je korting. Uiteraard is het de doelstelling van het Algemeen Bestuur om de contributies zo laag mogelijk te houden.

Hoe werkt de betaling?
De contributie wordt gefactureerd door de ledenadministrateur. Bij aanmelding in MijnDOSC krijg je de keuze uit betaling in één keer of in 10 termijnen. Betalen in termijnen kan uitsluitend via automatische incasso. Kies je voor in één keer betalen, dan ontvang je per mail een factuur die je zelf kunt overmaken (kan ook via IDEAL).

De contributie is altijd verschuldigd over een heel seizoen, of het resterende deel daarvan, ook bij vroegtijdige opzegging. Uitzondering hierop vormen de leden van de afdeling gymnastiek. Uitsluitend voor de afdeling gymnastiek geldt een opzegtermijn (en contributieverplichting) van 3 maanden, ingaande de eerste van de maand volgend op de maand waarin het lidmaatschap wordt opgezegd.

We gaan ervan uit dat het niet nodig is, maar als er sprake is van wanbetaling dan schakelen wij altijd een incassobureau in (wat natuurlijk extra kosten voor de wanbetaler met zich meebrengt!).

Korting bij later starten/meerdere lidmaatschappen.
Voor lidmaatschappen die ingaan ná september, ontvangt men voor elke maand later een korting van 10% op bovenstaande bedragen. Dus bijv. wanneer men lid wordt in november, bedraagt de verschuldigde contributie 80%, en in april 30% van bovenstaand bedrag.

Bij het afsluiten van twee of meer lidmaatschappen per persoon, ontvangt diegene een korting van 15% op het totaal verschuldigde contributiebedrag voor die lidmaatschappen.

Vragen over lidmaatschap en contributie betalingen?
Mail (of bel) onze ledenadministrateur:
Tobias Bors
Bilderdijklaan 57
3723 DB Bilthoven
tel: 06 19580352
mail: ledenadministratie@dosc.nl

De ledenadministrateur gaat uitsluitend over het lidmaatschap en de contributie betalingen. Vragen over sportkleding, spelerskaarten, overschrijvingen enz. kun je stellen aan de secretaris van betreffende afdeling. Gebruik hiervoor het contactformulier.