• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl

Contact afdeling voetbal

Heeft u vragen e/o opmerkingen aan de voetbalorganisatie, kunt u met onderstaand contactformulier rechtstreeks een e-mailbericht sturen naar de betrokken contactpersoon.
Geef in uw bericht duidelijk aan over wie of wat uw bericht gaat en zo mogelijk met vermelding van het team. De ontvanger zal trachten zo spoedig mogelijk op uw bericht te reageren.

Op zaterdag kunt bellen (07:30 tot 17:30 uur) met het wedstrijdsecretariaat: 030 – 2280006.

Voor vragen e/o opmerkingen over het jeugdvoetbal kunt u het beste contact opnemen met de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep. Een overzicht van de coördinatoren jeugdvoetbal staat op de pagina wachtlijstinformatie jeugdvoetbal. Wilt u per mail reageren, dan kunt u echter ook onderstaand contactformulier gebruiken. Maak eerst een keuze van de contactpersoon of leeftijdscategorie van de coördinator die u wilt benaderen.

Voor dringende zaken kunt u de volgende personen ook bellen:

Leeftijdscategorie Naam Telefoonnummer
Wedstrijdsecretaris John Oostenbruggen 06- 13994600
Bestuurslid jeugdvoetbal Jean-Paul van Oudheusden 06- 36098518
Bestuurslid seniorenvoetbal Robert v/d Dijssel 06- 
Scheidsrechterscoördinator Jan Akkerman 06- 51858480
Vertrouwenscontactpersoon Mirjam Huis in 't Veld 06- 53793271

Met onderstaand contactformulier, kunt u bovenstaande personen, maar ook de coördinatoren van het jeugdvoetbal een bericht zenden.

  Naar wie wilt u een bericht sturen?

  Uw naam

  Emailadres

  Onderwerp

  Uw bericht