• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl
 • Blokken_los_middel

  itsourbusiness | ictsupport
  ☎ 06 22454202
  ✉ info@itsourbusiness.nl

De Scheidsrechters op 16 December

ZATERDAG 16 DECEMBER 2017 KLEEDKAMER  
AANVANG VELD  WEDSTRIJD THUIS UIT SCHEIDSRECHTER
8:30 2A1  D.O.S.C. O8-3  – VLIEGDORP  O8-1 1 5  Ouder
           
8:30 2A2  D.O.S.C. O8-4  – BAARN      O8-4 2 6  Ouder
           
8:30 3  D.O.S.C. O13-4 – BAARN      O13-3 3 7  Bas Buurman             3de
           
9:45 2A1  D.O.S.C. O9-1  – BREDERODES O9-1 4 8  Ouder
           
9:45 2A2  D.O.S.C. O9-3  – JONATHAN   O9-5 1 5  Ouder
           
9:45 2B  D.O.S.C. O11-4 – SO SOEST   O11-4 2 6  Ouder
           
9:45 3  D.O.S.C. O13-2 – D.O.S.C.   O12-2 3 7  Floyd Verbruggen     019-1
           
10:00 1  D.O.S.C. O13-1 – HERCULES   O13-1 4 8  Tim Ravoo                    2de
           
11:00 2  D.O.S.C. O14-1 – APWC       O14-1 1 5   Onno Dijkema
           
11:00 3  D.O.S.C. O14-3 – DVSA       O14-1 2 6  Eric Verwey                4de
           
12:30 2  D.O.S.C. O15-2 – AS’80      O15-5 3 7  Thijs Rijnen                019-1
           
12:30 3  D.O.S.C. O16-1 – PVC        O16-1 4 8   Laurens de Mol
           
14:00 2  D.O.S.C. O19-3 – HOOGLAND   O19-5 1 5   Han van Beek
           
14:30 3  D.O.S.C. O17-3 – OLYMPIA’25 O17-2 2 6   Sabry Emam
           
           

Bericht uit het Zeisterse

Van de Gemeente Zeist kregen wij het volgende bericht:

Beste betrokkene/belanghebbende bij het masterplan buitensportaccommodaties,

Middels deze mail willen wij u graag op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken met betrekking tot het masterplan buitensportaccommodaties.

Het masterplan is onlangs door de gemeenteraad vastgesteld en in de aanstaande editie van RondZeist wordt hier aandacht aan besteed.

Ter info ontvangt u bijgaand alvast het betreffende artikel in platte tekst.

artikel-in-rondzeist-december-2017-masterplan-buitensportaccommodaties-aangenomen
Tevens heeft de Raad uitgesproken om bij de geplande aanleg van kunstgrasvelden voor een duurzame kunstgrasvariant te gaan. In de duiding van de uitvoerbaarheid van de motie tijdens de raadsvergadering heeft de portefeuillehouder hiertoe toegezegd in overleg met de direct betrokken verenigingen te zullen gaan over de toepassing van een duurzamere infill (TPE) dan rubbergranulaat. Daarnaast worden voor de raad per vervanging en/of nieuwe aanleg de financiële consequenties van het gebruik van TPE in beeld gebracht en ter besluitvorming voorgelegd.

 

Momenteel zijn wij druk bezig met de uitwerkingen van en voorbereidingen op het vervolg van het proces en wij hopen in 2018 het goede contact met alle verenigingen voort te zetten.
We houden u op de hoogte!

Zeist gaat investeren in sportpark D.O.S.C.

MASTERPLAN BUITENSPORTACCOMMODATIES

Betere kantines en kleedkamers, velden die voldoen aan de eisen van de bond en minder afgelaste wedstrijden. Het masterplan buitensportaccommodaties verbetert het sporten in de gemeente Zeist.
Het masterplan is 7 november vastgesteld.

Wat ging vooraf?

Sinds de zomer van 2016 liep er een interactief proces met de sportverenigingen is om te komen tot dit masterplan om te kijken waar de kansen liggen. Zij hebben samen met de gemeente een voorstel gemaakt dat de kwaliteit van sportaccommodaties verbetert en vraag en aanbod beter in evenwicht brengt.

Wat betekent het masterplan voor de sportlocaties?

Het masterplan betekent het volgende voor onderstaande sportlocaties:

 • Clustering van sporten op twee locaties: Blikkenburg en Noordweg.
 • Bisonpark en Dijnselburg worden (vooralsnog) parken voor ongeorganiseerd gebruik: hier kan men straks bijvoorbeeld een balletje trappen, bootcampen of kan de avondvierdaagse plaatsvinden.
 • Meer samenwerking tussen verenigingen door het delen van velden en accommodaties.
 • Naast het sporten ook andere functies (bijvoorbeeld recreatie en zorg) toestaan op de locaties.
 • Duidelijke afspraken over hoe de gemeente om wil gaan met de buitensportaccommodaties en (op welke gronden wel of niet en in welke mate) er door de gemeente in de buitensport wordt gefaciliteerd.

Vanaf 2018 vinden de eerste grote ingrepen plaats.

——————————————————————————————————————————————————————-

SPORTPARK DEN DOLDER DOSC

Sportpark Den Dolder biedt onderdak aan de omnivereniging D.O.S.C. die op het sportpark, zowel op het buitenterrein als in de binnensportaccommodatie, diverse sporten aanbiedt. Er is geen mogelijkheid voor verdere verregaande samenwerking met andere sportverenigingen aangezien hiertoe fysiek de mogelijkheden ontbreken. Wel heeft D.O.S.C. dringend behoefte aan optimalisatie van met name de buitensportvelden aangezien deze nu niet toereikend zijn om alle sporters op juiste wijze te faciliteren. Het toekomstbeeld voor sportpark Den Dolder richt zich dan ook vooral op verbetering van de huidige buitensportaccommodatie om het gebruik te optimaliseren:

“Optimaliseren van sportpark Den Dolder”

De belangrijkste beperkingen om beter gebruik te kunnen maken van het sportpark zijn gelegen in enkele accommodatieknelpunten. Als deze kunnen worden opgelost dan zal D.O.S.C. als omnivereniging haar aanbod uitbreiden, meer sporters kunnen huisvesten, gebruikers beter en vaker laten sporten en daardoor uiteindelijk het gebruik van het sportpark verder optimaliseren.

 1. UITGANGSPUNTEN HERINRICHTING

Voor de locatie Sportpark Den Dolder is in samenspraak met de gebruikmakende vereniging D.O.S.C. in beeld gebracht welke aanpassingen ter plaatse noodzakelijk zijn. Er is dringend behoefte aan kunstgras op het hoofdveld, hiermee neemt de druk op doordeweekse avonden af waardoor meer sporters kunnen worden bediend. De vereniging wil graag 45+ voetbal aanbieden wat voor meer binding, gezelligheid en betrokkenheid bij de vereniging zorgt en mogelijk voor meer vrijwilligers, maar dat is door het huidige capaciteitsprobleem niet mogelijk. Daarnaast is er een sterke wens voor uitbreiding van de pupillenveldjes zodat deze voldoen aan de minimale afmetingen. Op dit moment voldoen de velden feitelijk niet aan de norm. Resumerend is uit de analyse van gebruik in relatie tot de beschikbare velden vast komen te staan dat er behoefte is aan een permanente uitbreiding van de kleedkamers (ter vervanging van de tijdelijke units die er nu staan), de aanleg van een kunstgras hoofdveld, het vergroten van de twee pupillenveldjes en het aanbrengen van veldverlichting. Een eerste conceptuitwerking van deze wensen heeft uitgewezen dat er planologisch geen mogelijkheden zijn om de bestaande pupillenveldjes uit te breiden. Dit knelpunt kan dus niet worden opgelost. In overleg met D.O.S.C. is daarom ingezet op het aanbrengen van kunstgras op het hoofdveld, hiermee kan een deel van het gebruik van de pupillenveldjes worden omgeroosterd waardoor het knelpunt afdoende wordt opgelost. Bovendien kan zo het hoofdveld meer multifunctioneel worden ingezet waardoor ook de gewenste uitbreiding naar 45+ voetbal mogelijk wordt.

 1. AANPASSINGEN AAN VELDEN & ONTSLUITING

Dit leidt tot de navolgende aanpassingen voor het sportpark:csm_planning_pb-01_f028788522

 • Het hoofdveld wordt voorzien van kunstgras en wordt voorzien van verlichting.
 • Verder zijn er geen aanpassingen aan de pupillenvelden mogelijk ivm planologische beperkingen.

 

 1. AANPASSINGEN AAN GEBOUWEN

Voor de gebouwen worden de navolgende aanpassingen doorgevoerd:

 • Er worden vier permanente kleedkamers gebouwd bij het huidige complex ter vervanging van de tijdelijke units die er nu staan.
 • Verder zijn er geen aanpassingen noodzakelijk.

 

Ten aanzien van de gebouwen dient nog te worden opgemerkt dat D.O.S.C. op dit moment de enige locatie is waarbij wordt afgeweken van de in maart 2017 vastgestelde beleidsregels qua eigendom van opstallen: gezien de complexe bouwkundige situatie ter plaatse, waarbij een binnensportaccommodatie, kantine en kleedkamers in één gebouw zijn geintegreerd, is en blijft de gemeente Zeist (vooralsnog) eigenaar van dit totaalcomplex en ook van de vier nieuw te bouwen kleedkamers. Hiermee wordt afgeweken van het beleid dat stelt dat opstallen voor buitensportaccommodaties in principe in zijn geheel in eigendom zijn bij de gebruikmakende vereniging. De gemeente zal in de toekomst het gesprek met D.O.S.C. aangaan om te bekijken of er mogelijkheden zijn om ook op deze locatie de eigendomsverhoudingen in lijn te brengen met het gemeentelijke beleid.

 1. ECOLOGISCHE ASPECTEN

Er zijn geen ecologische aspecten ten aanzien van de voorgenomen aanpassing van het hoofdveld van D.O.S.C.

masterplan_buitensportaccommodaties_van de Gemeente Zeist.

 

Voorjaarsindeling

Beste D.O.S.C. sportvrienden,

Op dit moment spelen de jeugdteams in de B-categorie hun wedstrijden in de najaarsreeks. De najaarsreeks bestaat uit 11 wedstrijden en loopt door tot en met het inhaalweekend van 3/4 februari 2018. Zoals gebruikelijk worden de teams vanaf begin december opnieuw ingedeeld voor de voorjaarsreeks. De voorjaarsreeks bestaat ook uit 11 wedstrijden en loopt door tot en met eind mei. De voorjaarsreeks start in het weekend van 10/11 februari. Er wordt zo veel mogelijk geprobeerd de wedstrijden vanuit de najaarsreeks nog in te plannen in de daarvoor bestemde inhaalweekenden (16/17 december en 3/4 februari).
Wanneer teams nog wedstrijden willen spelen die niet meer door de KNVB ingepland kunnen worden, is het uiteraard toegestaan om onderling nog een datum af te spreken om de wedstrijd alsnog te spelen. Als de thuisspelende vereniging dit dan via de wedstrijdsecretaris aan de KNVB doorgeeft, wordt de wedstrijd alsnog ingepland.

Op vrijdag 9 februari wordt de najaarsreeks afgesloten.

Voor de verenigingen staat hieronder het tijdspad met betrekking tot de herindelingen voor de voorjaarsreeks gemeld:

 • Tot en met 8 december kunnen verenigingen via de wedstrijdsecretaris specifieke wensen en nieuwe teams insturen per e-mail naar de postbus voor competitiezaken. Let er hierbij op dat de voorjaarsindelingen aan de hand van de eindstanden worden gemaakt. Hierbij zien de competitieleiders al goed hoe de teams ervoor staan.
 • Vanaf 11 december beginnen de competitieleiders met het vervaardigen van de voorjaarsindelingen. De conceptindelingen zijn op vrijdag 22 december klaar en inzichtelijk voor de verenigingen via SportlinkClub en Voetbal.nl. Let erop dat deze indelingen nog niet definitief zijn op dat moment en dat er dan nog wijzigingen mogelijk zijn.
 • Tussen 22 december en 7 januari kunnen verenigingen de nieuwe indelingen bekijken en indien noodzakelijk nog ‘schieten’ op de gemaakte voorjaarsindelingen. Dit gaat dan alleen om specifieke gevallen. De wedstrijdsecretaris van de vereniging kan hierover dan per e-mail reageren naar de postbus voor competitiezaken.
 • Vanaf maandag 8 januari kunnen er geen verzoeken meer in behandeling worden genomen. Vanaf dat moment worden de nieuwe voorjaarsindelingen aangepast en deze zullen dan op vrijdag 19 januari definitief worden gemaakt. De teams worden dan genummerd en de programma’s worden opgebouwd en ingepland. Let er dus op dat eenmalig de programma’s van het weekend van 11/12 februari later worden aangeleverd dan normaal het geval is.

Met vriendelijke groeten,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Spelregelbewijs halen, nu geboortejaar 2001

Haal je spelregelbewijs!                  rectangle-250x250

Ook dit seizoen zijn er weer 26 spelers verplicht om hun Spelregelbewijs te behalen, nu de spelers/speelsters met geboortejaar 2001.

Doe je dit voor 1 januari dan ding je mee voor een prijs,  En volgend seizoen moet je het hebben, anders speel je dan niet meer!

Jullie hebben een mail gehad op het bij ons bekend zijnde email-adres, met  je account en activeer code.

Ga eerst oefen op de volgende site https://www.voetbalmasterz.nl/    

Ben je klaar om het spelregelbewijs te halen? Ja, activeer dan je account met de gegevens de je hebt gekregen. Na het activeren kan je inloggen en aan de slag.

Om het spelregelbewijs te halen, moet je eerst vijf levels doorlopen. Elk level heeft tien vragen en je moet er telkens eentje meer goed hebben. Bij level 1 moet je minstens vijf juiste antwoorden geven. Bij level 2 dus zes. Bij level 3 zeven, bij level 4 acht en bij level 5 negen.

Deze vijf levels kun je opnieuw doen, zo vaak als je wilt. Tot je klaar bent voor de eindtoets. Deze heeft twintig vragen, waarvan je er zestien (of meer) goed moet hebben. Je hebt hiervoor drie pogingen. Als het je hierin niet is gelukt, vraag dan iemand van je club of hij/zij je kan helpen. Heb je vragen mail die dan naar: spelerspassen@dosc.nl

1 .  Maurits Graaf
2.  Thomas van Oort
3.  Jorrit Bakker
4.  Sem van de Scheur
5.  Jeroen Luttik
6.  Anish Kamta
7. Dorus van Riemsdijk
Sam Jasper
Jilles van den Brink
Roel Kneepkens
Sam van der Kraan
Casper Labreche
Pieter Figee
Dimitris Meijer
Brecht Chamuleau
Robin Ozinga
Jurre Pauli
Niels Perdon
Kart van der Ploeg
Mats Both
Maurits Rijks 
Sander Coppus
Robin Swinkels
Pieter Taubert
Koen Twigt
Ruby Wiedenhoff

De in het rood vermelde spelers moeten hun spelregelbewijs nog behalen! 

Voetballeeuwinnen gezocht!

We hebben spelers tekort in onze DOSC O13 en O12 afdeling.

Daarom zoeken we op korte termijn 5 spelers erbij.

Er is een duidelijke beweging in het meidenvoetbal.

We zoeken dus vijf voetballeeuwinnen uit het geboortejaar 2005 (of 2006).

_lbr2911

Zoek je met ons mee?

We houden een speciale voetbalclinic op woensdag 12 of donderdag 13 oktober a.s.

Download hier de wervingsflyer.   dosc-wervingo13afdeling-najaar2017-leesversie3

Verspreid deze graag onder vriendinnen, nichtjes, buurmeisjes en klasgenootjes.

Informatie bij Sigrid van Galen, jeugdcoördinator van de DOSC O13/O12 afdeling, op 06 573 214 55 en O13@doscvoetbal.nl

 

 

Grote Clubactie

Verkoop loten voor jouw club!grote-clubactie

D.O.S.C. doet dit jaar ook weer mee aan de Grote Clubactie.

Met de Grote Clubactie kan je helpen om de clubkas te spekken, want van elk verkocht lot gaat 80% naar de clubkas van D.O.S.C.

Met de opbrengst willen wij extra activiteiten en faciliteiten organiseren voor onze leden, dus voor jou!

Je kan dan denken aan:

  • Eindafsluiting met een activiteit voor de pupillen, bijvoorbeeld de Voetbalstad.
  • Extra doeltjes op de velden, zodat alle teams over voldoende materiaal beschikken tijdens de training. Dit komt het spelplezier, maar ook de ontwikkeling ten goede.
  • Opleiding voor trainers die hun opgedane kennis kunnen overdragen aan andere trainers waardoor de kwaliteit van de trainingen omhoog gaat.
  • Begeleiding van een praktijkbegeleider bij de jeugd waarbij een extra materiaaltas onderdeel is van het begeleidingstraject.
  • Organisatie van een thuistoernooi.
  • Aanschaf van aanvoerdersbanden voor alle teams.
  • En er zullen vast nog wel een paar bestedingsdoelen naar voren komen dit seizoen.

Om deze bestedingsdoelen waar te maken hebben we jullie hulp nodig, mogen wij op jou rekenen?

Iedereen kan loten verkopen aan zijn/haar ouders of verzorgers, maar ook aan je opa of oma of op verjaardagen aan je familie of gewoon aan de mensen bij jou in de straat.

D.O.S.C. heeft weer leuke prijzen weg te geven aan de beste loten verkopers, klik op de link voor meer informatie.

De verkoopboekjes zullen zaterdag 23 september worden uitgedeeld, maar zijn ook in de bestuurskamer af te halen.

Zet hem op en verkoop zoveel mogelijk loten voor jouw club!

Lees alles in deze PDF

Grote ClubActie D.O.S.C.

VOETBAL NIEUWS

De wedstrijden gaan zaterdag beginnen…. HET MOBIELE DIGITALE WEDSTRIJDFORMULIER

mdwf

Zaterdag is het zo ver, dan gaan de teams beginnen aan het seizoen 2017 – 2018 en dat betekent ook dat het nieuwe wedstrijdformulier in gebruik genomen zal gaan worden. Het zal natuurlijk voor de nodige vragen gaan zorgen, maar mogelijk kunnen een aantal vragen dan wel problemen voorkomen worden als de betrokken leiders, aanvoerders en wedstrijdfunctionarissen even de tijd nemen om de werkwijze door te nemen. In de bijlagen ziet u diverse mogelijkheden, kies dat wat voor u van belang is en zorg dat u beslagen ten ijs komt. Het zal zeker wat onnodige vragen/problemen kunnen voorkomen!!

Handleidingen

Voorbereiding mDWF0,48 mbPDF

Handleiding officials mDWF0,75 mbPDF

Handleiding teamleden mDWF0,68 mbPDF

Handleiding wedstrijdsecretaris mDWF0,49 mbPDF