• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl

Nog steeds op zoek naar nieuwe penningmeester

We zijn er helaas nog niet in geslaagd om een opvolg(st)er te vinden voor Sophia Broerse die in oktober zal stoppen met het penningmeesterschap. Het zou zo mooi zijn als we haar laatste actieve maanden als penningmeester zouden kunnen verlichten door de zekerheid te hebben dat het werk door een ander zal worden voortgezet.
Maar het zijn niet al haar huidige taken waar het om draait. Het hele ‘contributie verhaal’ en allerlei andere bijzaken, zijn of  worden inmiddels ondergebracht bij anderen.

Er blijven er echter nog wel een aantal over. Daarom nogmaals een oproep aan alle leden om jezelf af te vragen of het niet iets voor jou zou kunnen zijn. Of door om je heen te kijken misschien een ander bereid vindt of geschikt acht en waarmee we geholpen zouden kunnen worden.

Wat wordt er gevraagd (de belangrijkste taken):

 • Declaraties en facturen verzamelen
 • Facturen verzenden (bijv. naar sponsors en adverteerders)
 • Het doen van betalingen
 • Afdelingsbegrotingen verzamelen
 • De balans en winst- en verliesrekening toelichten op de ALV
 • Tussentijdse presentatie financiële cijfers in Algemeen Bestuur

Voor deze taken en het verwerken in een boekhoudprogramma  zullen we worden ondersteund door Werring en Schuler (administratie- en belastingkantoor). Hoewel er natuurlijk in een jaar pieken en dalen zitten in de werkzaamheden is de verwachting dat de bovengenoemde werkzaamheden in maximaal zo’n 3 tot 4 uur per week kunnen worden verricht.

Vind je het leuk om als een spin in het web van onze vereniging te functioneren, verantwoordelijkheid te dragen, andere enthousiaste vrijwilligers te leren kennen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Met de nieuwe mensen die we al gevonden hebben om de algemene belangen van D.O.S.C. te dienen, kunnen we gezamenlijk aan de toekomst van D.O.S.C. bouwen.

Reageren? Graag zelfs:  db@dosc.nl

Ingezonden mededeling: Hardlooptraining

In bijgaande flyer, ontvangen van oud voorzitter van de schaakafdeling, André Hilhorst, wordt u geïnformeerd over een hardloopclinic die vanaf begin maart gedurende 13 weken plaats vindt op de atletiekbaan bij zwembad Dijnselburg.

De clinic is bedoeld ter voorbereiding van een 5 km loop in Amersfoort in juni. De flyer kunt u hier inzien:  Hardlooptrainingen Fun Runners Zeist

Schaakmiddag op de Kameleon

Ter voorbereiding op het Kameleon-schaaktoernooi organiseerde DOSC-Jeugdschaken een schaakmiddag op basisschool De Kameleon in Den Dolder. De leerlingen kregen les over bijzondere schaakzetten, oefenden met echte schaakklokken en speelden speciale varianten van het schaken. Bijzonder was dat Ferdinand (9 jaar) een simultaan gaf waarbij hij tegen vier kinderen tegelijk schaakte.

IMG_0890IMG_0888

Clubblad januari gepubliceerd

Het eerste clubblad van het jaar 2016 is uit. Op deze pagina kunt u het blad (PDF) lezen en tevens alle exemplaren tot een jaar terug.

Kopij voor het volgende nummer kan t/m de laatste vrijdag van de maand, 18.00 uur, ingeleverd worden bij de redactie, Pleineslaan 88. Maar nog liever per mail: clubblad@dosc.nl
In principe verschijnt de volgende editie op de eerste donderdag van de maand.

Nieuwjaarsinstuif: zaterdag 2 januari

Het bestuur van D.O.S.C. nodigt alle leden uit voor de NIEUWJAARSINSTUIF, die gehouden wordt op zaterdag 2 januari van 15.00 – 17.30 uur. Mede dankzij de Supportersvereniging “Vrienden van D.O.S.C.” zal het duo “Prettig Geregeld” ook dit jaar weer de instuif muzikaal omlijsten.

En heel bijzonder: behalve enkele leden die 25-, 40- en 50 jaar lid zijn, zullen we dit keer ook iemand eren die al 65 jaar lid is van onze mooie vereniging! Bovendien is het een gezellige gelegenheid om je clubgenoten een gezond en gelukkig 2016 toe te wensen.
Tenslotte, in de sporthal wordt het jaarlijkse Krijn Broerse voetbaltoernooi gehouden.
Graag tot ziens op 2 januari!!

INSTUIF-2016

Het laatste clubblad van 2015

Het laatste clubblad van het jaar 2015 is uit. Op deze pagina kunt u het blad (PDF) lezen en tevens alle exemplaren  tot een jaar terug.

Kopij voor het volgende nummer kan t/m de laatste vrijdag van de maand, 18.00 uur, ingeleverd worden bij de redactie, Pleineslaan 88. Maar nog liever per mail: clubblad@dosc.nl
In principe verschijnt de volgende editie op de eerste donderdag van de maand.

 

Jan van Kooij overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat Jan van Kooij, voorheen wonende aan de Hertenlaan, afgelopen donderdag op 86-jarige leeftijd is overleden. Jan werd in 1952 (!) lid van de afdeling voetbal en mocht op 14 november 2012, tijdens de ALV, de versierselen ontvangen die bij het 60-jarig lidmaatschap horen. Hij heeft tot op zeer respectabele leeftijd actief gespeeld, en is ook daarna altijd (algemeen) lid gebleven, ondanks dat hij niet meer in Den Dolder woonde.  Zijn betrokkenheid bij “het dolderse”, en bij D.O.S.C. in het bijzonder, toonde hij door op genoemde ALV de afdeling voetbal een wedstrijdbal aan te bieden.

Het bestuur wenst de nabestaanden veel sterkte toe.

Contactproblemen via website

We hebben geconstateerd dat er met het publiceren van deze nieuwe website nog hier en daar wat mankementjes aan het licht komen. Helaas, maar het past ook wel weer in het beeld van deze hele operatie. We hebben bewust de keus gemaakt om niet alles tot in de kleinste details te testen, maar juist door het gebruik de werking af te stemmen op de praktijk. Wij vragen begrip daarvoor!

Eén van de onderdelen waar nog druk aan ‘gesleuteld’ wordt is het mail verkeer. E-mail dat werd verzonden door gebruik van het algemene contactformulier, werd niet bezorgd. Dat probleem is nu opgelost. Mocht u nog geen antwoord hebben ontvangen op mail die op deze wijze werd verzonden, dan verzoeken wij u uw bericht nogmaals te sturen.

Extra AED

Recentelijk is een tweede AED opgehangen op het complex van D.O.S.C. Aanleiding hiervoor was o.a. een sterfgeval van een jeugdspeler bij een vereniging in Apeldoorn vorig seizoen tijdens de training.

De eerste AED hangt bij de hoofdingang. Echter, deze is lastig bereikbaar vanaf de kleedkamers en de velden, zeker als het paviljoen gesloten is. De nieuwe AED hangt bij de ingang van de kleedkamers en Jeu-de-Boules hal, boven de blauwe vakken voor de voetbalschoenen. Deze is normaliter snel te bereiken vanaf de velden en/of kleedkamers.

We hopen uiteraard dat deze AED nooit nodig is, maar zorg dat je weet waar de AED zich bevindt.

Geen alcohol onder de 18

Vanaf 1 januari 2014 ligt de leeftijdsgrens voor de verkoop van alle alcoholhoudende drank bij 18 jaar. Aan jongeren onder de 18 mag vanaf die datum dus geen alcoholhoudende drank meer verkocht worden.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat alcohol schadelijk is voor de gezondheid. Vooral bij jongeren, omdat deze nog in de groei zijn. Daarbij gaat het vooral om de hersenen, maar ook andere organen die nog in ontwikkeling zijn. Onderzoek laat zien dat er een duidelijk verband is tussen schoolverzuim en alcoholgebruik. En de kans op een alcoholverslaving is groter als op jonge leeftijd wordt begonnen met alcohol drinken. Jongeren lopen bovendien eerder een alcoholvergiftiging op dan volwassenen. Alcohol speelt daarnaast een grote rol bij agressie, geweld en ongelukken in het verkeer. De overheid is er daarom alles aan gelegen om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen.

Per 1 januari 2014 mogen jongeren onder de 18 jaar ook geen alcoholhoudende drank in bezit hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals op straat, in parken, bij evenementen, in stationshallen, in parkeergarages enz. Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze op deze plaatsen wel alcohol bij zich hebben.