• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl

Tijdelijke vervanging paviljoencoördinator

Zoals bekend is Susan, onze paviljoencoördinator, sinds half oktober met (welverdiend!) zwangerschapsverlof.
Gedurende de afwezigheid van Susan, zal Esther Dekker als aanspreekpunt fungeren voor alle paviljoenzaken. Samen met nog diverse andere mensen zal zij de taken van Susan waarnemen, waarvoor uiteraard onze waardering en dank!

Algemene paviljoenzaken kunnen worden gemeld via paviljoen@dosc.nl
Bardienst gerelateerde vragen en opmerkingen kunnen worden gedeeld via bardienst@dosc.nl

Wij verzoeken iedereen berichten uitsluitend naar de genoemde mailadressen te verzenden.
Mocht je iets minder snel reactie ontvangen, weet dan dat de paviljoen taken waargenomen worden door vrijwilligers die al menig andere taak binnen de vereniging verrichten. Graag je begrip daarvoor!

Agenda ALV woensdag 31 oktober

Het Algemeen Bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 31 oktober a.s.
De vergadering wordt gehouden in het D.O.S.C. paviljoen en begint om 20.00 uur.

De agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen ALV 8 november 2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag van de penningmeester en verslag van de kascontrolecommissie
 6. Afscheid van aftredende leden uit de afdelingsbesturen
 7. Huldiging jubilarissen
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar: Algemeen Voorzitter Ton Anbeek
  Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Penningmeester Lambert Bongers.
  Gerard de Vries stelt zich beschikbaar voor de functie van penningmeester ad interim voor de periode van één jaar.
 9. Terugkijken en vooruitkijken
 10. Begroting 2018/2019
 11. Verkiezing leden van de kascontrolecommissie
 12. Vaststelling vernieuwde Statuten en Algemene Voorwaarden
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Ingezonden stukken voor deze vergadering dienen uiterlijk op 30 oktober 2018 in het bezit te zijn van de secretaris via LStavenuiter@hotmail.com
(Tegen) kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 30 minuten voor aanvang van de vergadering aanmelden.
De financiële stukken, concept Statuten en Algemene Voorwaarden kunt u opvragen bij de secretaris, door een e-mail te zenden naar LStavenuiter@hotmail.com

Namens het Algemeen Bestuur van D.O.S.C.,

Lucienne Stavenuiter
Algemeen secretaris

RABO clubkas campagne 2018

Bent u lid van de Rabobank Utrechtse Heuvelrug, steun D.O.S.C. met uw stem!
De Rabobank Utrechtse Heuvelrug organiseert elk jaar de Rabo Clubkas Campagne en stelt voor dit jaar maar liefst € 150.000,- ter beschikking. Vorig jaar leverde ons dat een bedrag op van ruim € 1.000,-.  Dit jaar doen maar liefst 225 verenigingen mee. Dat houdt gelijk in dat we méér stemmen moeten krijgen om het bedrag van vorig jaar op zijn minst te evenaren!

rabobank-clubkas Wie kunnen stemmen?

Alle leden* van Rabobank Rijn en Heuvelrug, waarvan het e-mailadres bij de bank bekend is, ontvangen vóór de stemperiode per e-mail een unieke stemcode. Van 1 oktober t/m 15 oktober kunnen zij via een stemsite hun stem uitbrengen op de deelnemende verenigingen. Ieder lid ontvangt 5 stemmen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Alle stemmen moeten worden verdeeld. Hoe meer stemmen, des te meer geld voor de vereniging.

*Let op: klant zijn van Rabobank Rijn en Heuvelrug betekent niet dat je automatisch lid bent. Het controleren of aangaan van een (gratis)lidmaatschap kan eenvoudig via Rabo Internetbankieren, onder ‘Meer zelf regelen > Profiel > Contactgegevens wijzigen’. Om een stemcode te ontvangen voor de Rabo Clubkas Campagne dient het lidmaatschap vóór donderdag 20 september 2018 aangegaan zijn. Als je al bankiert bij deze Rabobank is het dus een kleine moeite om tevens lid te worden en mee te doen aan de actie. Meer informatie over het lidmaatschap staat op www.rabobank.nl/rh.

Leden van de Rabobank Rijn en Heuvelrug zonder e-mailadres

Het is niet mogelijk een stemcode te sturen wanneer er geen e-mailadres bij de bank bekend is. Wij wijzen onze leden er op hun e-mailadres op te voeren via Internetbankieren. Het controleren, opvoeren of wijzigen van het e-mailadres kan eenvoudig via Rabo Internetbankieren, onder  ‘Meer zelf regelen > Profiel > Contactgegevens wijzigen’. Hier kun je ook controleren of je lid bent.

Steun D.O.S.C. met je stem!

 

Privacy Reglement D.O.S.C.

De secretaris van het Dagelijks Bestuur Lucienne Stavenuiter heeft samen met de ledenadministrateur en een aantal vertegenwoordigers uit de vereniging, een privacy reglement opgesteld voor D.O.S.C. Alle bedrijven en verenigingen zijn verplicht om zo’n reglement op te stellen. Met dit reglement voldoen we aan de nieuwe Europese privacy wetgeving (AVG).

Het doel van dit reglement is om er voor te zorgen dat de privacy van de leden van D.O.S.C. niet in gevaar komt. In het reglement is goed vast gelegd welke gegevens de vereniging bewaart over de leden, waarom die gegevens worden bewaard en wie er toegang heeft tot die gegevens. Ook is vastgelegd hoe we voorkomen dat de gegevens in handen komen van derden die daar eventueel (commercieel) misbruik van zouden kunnen maken.

Voor D.O.S.C. is het een voordeel dat de ledenadministrateur Chris van der Steenhoven een nieuw ledenadministratie systeem heeft opgezet waarin de leden zelf hun gegevens invoeren en kunnen inzien en wijzigen. Hierdoor heeft een lid altijd inzicht in welke gegevens over hem of haar worden bewaard. Trainers en begeleiders krijgen via de (leden)administratie toegang tot een beperkt deel van de gegevens. Zij kunnen alleen de gegevens zien van de leden die onder hun begeleiding sporten. Op deze manier komen ook geen privacy gevoelige gegevens in verkeerde handen. Alle trainers krijgen ook een instructie over welke beperkingen er gelden voor het gebruik van de gegevens.

Samenvattend denken we dat de privacy bij D.O.S.C. goed is geregeld. Het reglement is op de website te vinden in de zwarte balk bovenaan het scherm. Eventuele vragen of klachten over privacy en het reglement kunnen gesteld worden aan Lucienne Stavenuiter: secretaris@dosc.nl

Koningsdag bij D.O.S.C.

Vrijdag 27 april is het weer Koningsdag. Zoals te doen gebruikelijk zijn er diverse activiteiten op en rond het sportcomplex georganiseerd door de Oranjevereniging.

Wij zijn op zoek naar 10 mensen die een uurtje op die vrijdagmiddag beschikbaar hebben om bij één van de vijf springkussens te staan die voor de kinderen uit Den Dolder in de sporthal worden opgesteld.
Vijf personen van 13.00 uur tot 14.00 uur en vijf personen van 14.00 uur tot 15.00 uur. Uiteraard krijgen zij van de Oranjevereniging een consumptiebon.
Opbouwen en afbreken behoort NIET tot de werkzaamheden. Kortom, het zware werk wordt door de leverancier van de speeltoestellen gedaan.

Wat wordt wél verwacht? Uitsluitend wat toezicht, met name gericht op de veiligheid van de kinderen. Dat kan gedaan worden door iedereen van 18 jr. of ouder.

Het moet niet moeilijk zijn om hiervoor 10 leden of ouders van jeugdleden te vinden toch? Leden die er toch al zijn, of ouders waarvan de kinderen met veel plezier van de springkussens gebruik gaan maken….

Laten we de Oranjevereniging ondersteunen met een bescheiden vrijwillige inzet en daarmee de kinderen van Den Dolder een leuke middag bezorgen!
Vrijwilligers, graag z.s.m. melden op het mailadres koningsdag@dosc.nl.

Alvast bedankt namens de kinderen, Oranjevereniging en D.O.S.C.!

D.O.S.C. & Gilde Personeel sluiten overeenkomst

 D.O.S.C. en nieuwe sponsor Gilde Personeel uit Bilthoven sluiten overeenkomst.

D.O.S.C. heeft  een nieuwe sponsorovereenkomst afgesloten met uitzendorganisatie Gilde Personeel uit Bilthoven. Gilde Personeel biedt gevarieerd werk in diverse branches en stelt met de sponsoring bij D.O.S.C. uiteraard ook onze werkzoekende sportleden in de gelegenheid om een leuke job te vinden. “Den Dolder past prima in ons werkgebied en met een mooie zichtlocatie van ons reclamebord voor het paviljoen willen wij nóg meer werkgelegenheid bieden in deze regio”, aldus directeur/eigenaar Erwin Wever van Gilde Personeel.

v.l.n.r Michel Kremer (DOSC) Erwin Wever (Gilde Personeel) Walther v.d. Meer (DOSC)

v.l.n.r Michel Kremer (DOSC) Erwin Wever (Gilde Personeel) Walther v.d. Meer (DOSC)

Hoofdsponsor REMIA tekent voor 5 jaar.

Hoofdsponsor Remia C.V. en D.O.S.C. uit Den Dolder sluiten nieuwe 5 jarige overeenkomst.

Remia
De nieuwe overeenkomst wordt ondertekend door v.l.n.r. Ton Anbeek (voorzitter Algemeen Bestuur D.O.S.C.), Walther van der Meer (voorzitter sponsorcommissie D.O.S.C.) en Marcos Garcia Moral (Marketing Manager Retail Remia C.V.)

Hoofdsponsor Remia C.V. en omni sportvereniging D.O.S.C. uit Den Dolder hebben besloten hun samenwerking nog zeker vijf jaar voort te zetten, in de vorm van een nieuwe sponsorovereenkomst. Sinds jaar en dag produceert Remia in Den Dolder, hét sauzenhart van Nederland, een breed assortiment aan sauzen, dressings, frituurvetten en margarines. Al tientallen jaren is het Dolderse bedrijf als trouwe hoofdsponsor verbonden aan D.O.S.C. Dat is onder meer zichtbaar op de sportshirts die in alle afdelingen worden gedragen. D.O.S.C. en Remia zijn blij met de nieuwe overeenkomst. Beide partijen hopen dat de omni vereniging met de financiële steun van Remia verder kan groeien, niet alleen in het aantal leden, maar ook in het sportplezier en de prestaties van alle afdelingen.

Bardienstplanning

Op de website staat het actuele rooster, dat vanaf het nieuwe jaar van kracht wordt. Kijk in het algemene menu (op de homepage) onder ‘Bardiensten en -beleid“.

Geweldig dat er zo veel leden gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid om zelf zijn/haar bardienst in te plannen! Boven verwachting! Momenteel worden de laatste openstaande diensten ingevuld met personen die zichzelf niet hebben ingepland en daarmee is de planning tot aan de zomer rond.

Voor vragen kun je terecht bij de nieuwe paviljoenbeheerder: Susan Straalman, per mail bereikbaar op bardienst@dosc.nl. Voor andere (niet bardiensten) zaken: paviljoen@dosc.nl.

Opbrengst GCA 2017

Opbrengst Grote Clubactie 2017.
De diverse DOSC afdelingen verkochten bij elkaarl 1390 loten.
Totaal verdient DOSC €3336,-.
De afdeling DARTS kan €84,- bij schrijven op het budget.
De GYMNASTIEK heeft €660,- extra te besteden.
En de voetbal heeft maar liefst €2558,40 ter beschikking.
Alle loten kopers maar vooral de verkopers bedankt.
Woensdag 13 december is het zover: de trekking van de GCA 2017. Deze vindt plaats op het kantoor van de GCA in Tilburg. De 45e trekking zal onder toeziend oog van de notaris worden uitgevoerd.
Vanaf 14 december vindt u de trekkingsuitslag op de website van de Grote Clubactie.
Houd die website dus goed in de gaten!
Grote Clubactie