• remia-lekkerste-2015
    Remia consumentenservice
    ☎ 0800 0 222 555
    ✉ info@remia.nl

Eerste clubblad seizoen 2017-2018

Er staat een nieuw clubblad op de website. U kunt het lezen op deze pagina.

Het clubblad verschijnt dit seizoen niet meer maandelijks. Het bestuur heeft besloten om jaarlijks éénmalig een informatieboekje samen te stellen dat huis-aan-huis in Den Dolder zal worden verspreid. Daarnaast verschijnen er drie of vier clubbladen, uitsluitend in digitale (PDF) vorm op de website. Hiervan worden geen exemplaren meer gedrukt.
Het volgende nummer zal vermoedelijk eind maart verschijnen. Inleveren van kopij hiervoor kan het makkelijkste per e-mail: clubblad@dosc.nl

Veel leesplezier gewenst!!

D.O.S.C. ondersteunde Rocking up X-mas

Dit jaar zorgde Rocking up X-mas ervoor dat 120 gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank, konden genieten van een echte kerstmaaltijd die ze zelf niet kunnen veroorloven. Het doel was om ruim 500 mensen, waaronder 300 kinderen, te voorzien van een kerstpakket. Deze gezinnen werden op 22 december verrast door vrijwilligers van Rocking up X-mas.

De drie twintigers Thijs Lindhout, Imco van Elk en Sydney Brouwer gingen dit jaar langs de deuren met een kerstpakket voor gezinnen die een zwaar jaar achter de rug hebben. Deze gezinnen zijn voornamelijk afhankelijk van de voedselbank en werden op 22 december verrast met een luxe kerstpakket. Die middag en avond hebben tientallen vrijwilligers in het paviljoen van D.O.S.C. de voedselpakketten ingepakt. In het begin van de avond werden de gezinnen verrast met de bezorging van een pakket. Zie ook dit filmpje uit 2014 en de Facebook pagina.

Met dit initiatief willen ze mensen inspireren om ook te ‘geven’. Het doel is om in 2020 maar liefst 2000 gezinnen blij te kunnen maken met een kerstpakket. Onder het motto ‘leven is geven’ hopen we mensen aan te sporen om ook aan een ander te denken. Door middel van crowdfunding en vrijwilligers wordt dit initiatief werkelijkheid gemaakt. Wil je ook je steentje bijdragen? Doneren kan via https://onepercentclub.com/nl/projects/rocking-up-x-mas

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met rockingupxmas@gmail.com
rocking up Xmas

Erelid Arie Advocaat overleden

Afgelopen week bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid Arie Advocaat, zondag 23 oktober op 85-jarige leeftijd is overleden.
Arie was een voetbal liefhebber. En D.O.S.C. speelde (en speelt) een grote rol in het gezinsleven. Vrouw Wil heeft lange tijd zitting gehad in de voetbalcommissie en alle drie de zonen, Aart, Peter en Walther, voetbalden vanaf jongs af aan. Arie zelf was supporter, maar, vanwege zijn bouwkundige en technische vakkennis, heeft hij vele jaren diverse projecten vanuit dat oogpunt begeleid. Kroon op zijn werk was zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de totstandkoming van het huidige sportcomplex. Een proces van meer dan 10 jaar. Vele tekeningen zijn gemaakt, gewijzigd, opnieuw gemaakt…… soms tot grote ergernis, maar uiteindelijk leidend tot een fantastisch resultaat!
Met name zijn inzet voor specifiek de afdeling petanque, toentertijd nog gewoon ‘jeu de boules’ genaamd, heeft geleid tot het besluit van het jeu de boules bestuur om de speelhal te dopen tot ‘Arie Advocaat hal’. Een terechte verering. Voor zijn verdiensten voor de hele vereniging werd hij benoemd tot erelid.

Begin van de zomer werd bekend dat Arie ziek was. Ruim een maand na zijn 85ste verjaardag overleed hij. Een echte D.O.S.C.-er is heengegaan.
Wij wensen Wil en de zonen Aart, Peter en Walther met hun gezinnen, veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Bestuur D.O.S.C.

Nieuwe samenstelling Dagelijks Bestuur

ton-1Op de ALV van maandag 10 oktober jl. is Ton Anbeek benoemd tot Algemeen Voorzitter. Ton is 53 jaar, sinds 1996 woonachtig in Den Dolder en is getrouwd met Pauline Meyberg. Ze hebben 3 kinderen waarvan de middelste, Jeroen, enige jaren bij D.O.S.C. heeft gevoetbald.
Ton heeft ruim 20 jaar bij Unilever gewerkt in binnen- en buitenland. Daarna is hij in de bedden industrie beland als algemeen directeur van Koninklijke Auping BV en de afgelopen 6 jaar als algemeen directeur van Beter Bed Holding NV, een retailer met meer dan 1150 winkels in 8 landen in Europa.
Zijn hobby’s zijn tennissen, fietsen, lezen, reizen, lekker eten en wijn.
“Ik heb een erg positieve indruk van de vereniging D.O.S.C. en ben erg gemotiveerd om samen met de leden van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur het succes van de vereniging nog verder uit te bouwen!” aldus de kersverse voorzitter.

 

lambertLambert Bongers heeft de functie van penningmeester overgenomen van de afgetreden Sophia Broerse. Lambert is geen onbekende binnen de D.O.S.C. organisatie. Immers, van 2004 tot 2010 was hij algemeen voorzitter. Onder zijn leiding heeft in 2009 de verhuizing plaatsgevonden van de oude voetbalvelden aan de Dr. vd Hoevenlaan naar het fraaie huidige onderkomen.
Lambert betreurt het dat er in de afgelopen drie jaar niemand is gevonden voor de opvolging van Sophia. Clubliefde en de stellige overtuiging dat een vereniging als D.O.S.C. niet zonder penningmeester kan, heeft hem gemotiveerd zich beschikbaar te stellen.

Het Dagelijks Bestuur wordt gecompleteerd door “de blijvers” secretaresse Esther Dekker en Gerard de Vries.

Contributiezaken worden voortaan behartigd door de ledenadministrateur, Chris van der Steenhoven. Vanwege de financiële verantwoordelijkheid heeft Chris zitting in het Algemeen Bestuur.

Sophia Broerse: een “Koninklijk afscheid”

sophia-4

Vol verbazing over de entree van familie en de burgemeester

De op de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober afgetreden penningmeester Sophia Broerse werd tijdens deze vergadering verrast door een bezoek van de burgemeester van Zeist, Koos Janssen.
Sophia is ruim 38 jaar verantwoordelijk geweest voor de contributie-inning en had sinds 2000 het volledige penningmeesterschap tot taak. Daarmee maakte ze ruim 38 jaar deel uit van het Algemeen Bestuur en de laatste 16 jaar ook van het Dagelijks Bestuur. Sophia heeft haar taak altijd met grote nauwkeurigheid uitgevoerd. De resultaten zagen er altijd piekfijn uit. Met haar kennis van de dolderse gemeenschap had ze bovendien op menig agendapunt onmisbare invloed.
Het was dus niet voor niets dat burgemeester Janssen haar afscheid kwam opsieren met een mooie speech en haar namens de Koning mocht benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau!

sophia-5sophia-6

 

 

 

 

 

 

 

 

sophia-1Vervolgens werd Sophia uitgebreid bedankt door achtereenvolgens het bestuur en Jan van Oostenbrugge namens de Supportersvereniging “Vrienden van D.O.S.C.”.

Het bestuur bood namens de vereniging een bronzen beeld aan en beloofde haar nog een afscheidsborrel in het najaar, als ze gerevalideerd is van haar knieoperatie.

sophia-8

 

 

Sophia sprak in haar dankwoord over de ontwikkelingen die ze in al die jaren heeft meegemaakt, en dankte alle medebestuurders en vrijwilligers die haar geholpen hebben.

sophia-9 Ze was zeer verrast met de onderscheiding en was trots deze te hebben ontvangen in het bijzijn van vele familieleden.

Het zal voor iedereen wennen worden dat Sophia niet meer in functie is. Maar, gezien de voortreffelijke wijze waarop ze haar taak uitvoerde, D.O.S.C. kan verder!

db-1

 

Foto’s André Kroon

René van Nimwegen benoemd tot Erelid

Op de Algemene Ledenvergadering van jl. maandag 10 oktober, is René van Nimwegen benoemd tot Erelid van D.O.S.C..

rene-2

René wordt toegesproken door DB-lid Gerard en secretaris Esther staat klaar met de bloemen

René heeft vroeger als voetbal-lid ruim 12 jaar in het bestuur van die afdeling gezeten, en vele jaren als trainer en scheidsrechter op het veld gestaan. Daarnaast was hij jarenlang lid van de afdeling klaverjas. Begin deze eeuw werd één van zijn dromen werkelijkheid en was hij de grote stimulator achter de oprichting van de afdeling jeu de boules. Hij werd secretaris van het jeu de boulesbestuur en enkele jaren later voorzitter. En nu, 16 jaar na de oprichting, is hij dat nog steeds.

Naast de bestuurlijke verantwoording die hij in totaal al gedurende ruim 28 jaar draagt, heeft hij nog tal van “bijbaantjes”. Hij is zeer betrokken geweest bij de bouw van de oude en nieuwe jeu de bouleshal, en beide kantines op ons voormalig sportterrein aan de Dr. vd Hoevenlaan.

Wij kennen René als een zeer betrokken D.O.S.C. –er. Niet te beroerd om op maandagmorgen allerlei zwerfvuil rondom het jeu de boules terrein op te ruimen. Praktisch geen enkele vergadering overslaand. Soms wat opvliegend, maar uit slechts één gedachte, en met één doel. Het beste voor D.O.S.C. en de leden.

Het is daarom dat René het Erelidmaatschap absoluut verdient! Van harte gefeliciteerd!!
Foto’s: André Kroon

Update: registreren van het lidmaatschap

Ten behoeve van de nieuwe ledenadministratie, waarmee tevens de contributiebetaling wordt geregeld, zullen alle leden van D.O.S.C. in MijnDOSC geregistreerd moeten worden. Immers, als je lid bent van een vereniging, hoor je nu eenmaal opgenomen te worden in de ledenadministratie. Dat klinkt dwangmatig, maar door deze modernisering, worden tal van taken sterk vereenvoudigd. Daarmee wordt het werk van diverse vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor de vereniging, minder tijdrovend. Daarnaast zijn er nog andere voordelen te noemen waar ook de leden van kunnen gaan profiteren. Dat is goed voor de vrijwilliger, maar nog beter voor de club en de leden daarvan!

Het Algemeen Bestuur heeft gekozen voor de weg waarbij ieder lid (of ‘ouder van’) zichzelf moet registreren op de website. Dat heeft twee voordelen. De ledenadministrateur hoeft niet van 1000 personen de accounts in te voeren en daarnaast de daarbij horende 1400 lidmaatschappen. Een enorme klus. En doordat je zelf de gegevens moet invullen, hebben we straks een up-to-date ledenadministratie waar geen foutieve of ontbrekende gegevens in voorkomen. Wij vonden dat we de 10 minuten die dat kost, wel van onze leden mochten vragen.

Helaas, maar niet onverwacht, gaat een dergelijke operatie niet zonder mankementen. Mede veroorzaakt door de periode waarin de omschakeling plaats moet vinden: de zomervakantie. Gelukkig wordt het registratieproces met regelmaat verbeterd, o.a. als gevolg van de vragen en opmerkingen die bij ons binnenkomen. Daar blijven we de komende weken tijd in steken.

Wij zijn ons er van bewust dat we ook een aantal leden hebben, die voorgangers zijn van de huidige digitale generatie. Mensen, vaak op een zeer respectabele leeftijd, die graag nog sporten bij D.O.S.C. maar geen mogelijkheden en/of de kennis hebben om deze digitale registratie zelf uit te voeren, geen PC o.i.d. bezitten, laat staan een e-mailadres hebben.
Uiteindelijk zullen wij zorgen dat ook deze leden op de juiste wijze in de ledenadministratie worden opgenomen. Het mag in ieder geval wat ons betreft geenszins een reden worden om het lidmaatschap van onze vereniging te beëindigen! Met een beetje geduld en begrip komt het allemaal goed!

Het Dagelijks Bestuur.

 

Klik op je keuze:

Uw lidmaatschap registreren in MijnDOSC

Vanaf komend seizoen stappen we over op een nieuw ledenadministratiesysteem en worden de contributies op een andere wijze gefactureerd. U heeft daarover van de nieuwe ledenadministrateur bericht ontvangen.
Om te zorgen dat alle gegevens juist geregistreerd staan in onze administratie verzoeken wij alle leden om zich te registreren. U maakt daartoe een eigen account aan in MijnDOSC. U klikt hiervoor op MijnDOSC in de zwarte balk bovenin dit scherm.
Na het maken van een account kunt u in uw account uw lidmaatschap(pen) invoeren.
Heeft u kinderen bij ons sporten? Maak dan als ouder een account aan en registreer daarin de lidmaatschappen van uw kind(eren). Per gezin is het aanmaken van één account daarom voldoende. De “houder” van het account krijgt de facturen voor de contributie(s).

Vanwege vakantie kan het gebeuren dat uw per mail gestelde vraag niet direct wordt beantwoord. Wij vragen hiervoor uw geduld en begrip.

Binnenkort je eigen account aanmaken!

Begin deze week worden alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden geïnformeerd over de nieuwe situatie omtrent de contributie betaling. Vanaf het komende seizoen zal de nieuwe ledenadministrateur, Chris van der Steenhoven, zorg dragen voor het innen van deze bedragen. Daartoe wordt een nieuw en geautomatiseerd systeem in gebruik genomen, welke gekoppeld is aan deze website. Er zijn bovendien enkele andere aanpassingen, waaronder de kortingsregels bij het hebben van meerdere lidmaatschappen, en de automatische incasso.

De brief die Chris per e-mail of post aan alle leden zal verzenden, kunt u ook hier lezen. Daarin staat alle relevante informatie weergegeven.

Er wordt momenteel nog hard gewerkt om e.e.a. technisch mogelijk te maken. De verwachting is, zoals ook in de brief staat, dat het registreren vanaf half juli mogelijk gaat worden. Zodra het zo ver is worden jullie daarover op deze website geïnformeerd.

 

Afdeling tafeltennis opgeheven

Met ingang van het seizoen 2016-2017 is de afdeling tafeltennis opgeheven.
Helaas bestond de afdeling uit te weinig leden om de kosten en verantwoordelijkheden te delen. De laatste afdelingsvoorzitter, Reinier Dijk, en zijn voorganger Dolf van Maarseveen, hebben de afgelopen tijd pogingen gedaan om de tafeltennissport binnen D.O.S.C. nieuw leven in te blazen. Met name door het starten van een jeugdafdeling zou hiervan sprake kunnen zijn. Echter, het benodigde kader om dat enigszins succesvol op te starten, bleek niet voorhanden.

Het is jammer. Echter, misschien is er ook nu weer sprake van een tijdelijke stop. In de jarenlange geschiedenis van tafeltennis binnen D.O.S.C. is het niet de eerste keer dat er het besluit om te stoppen is genomen. Dus wie weet…..