• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl

D.O.S.C. Sportcomplex afgesloten

Vanmorgen is het D.O.S.C. sportterrein met extra hekken afgesloten en tot nader order tot verboden terrein verklaard. Dit is één van de maatregelen die de gemeente neemt in het bestrijden van het Corona virus. Het gevolg is dat er door niemand meer gespeeld kan worden op de velden, dus ook niet meer door kleinere kinderen. Sterker nog, indien een onbevoegd iemand zich op de velden of het terrein begeeft, dan loopt hij/zij het risico op een boete, dus ook als je alleen bent. Dus ook de hondenuitlaters die de verkorte route over het sportterrein naar het bos gebruiken, zullen een alternatief rondje moeten gaan lopen. Er zal worden gehandhaafd.
VERBODEN TOEGANG = VERBODEN TOEGANG!

Hoewel D.O.S.C. formeel geen zeggenschap heeft over deze maatregel, hebben we er zeker begrip voor en hopen we dat alle doldernaren (en anderen) zich daaraan zullen houden. We doen nogmaals een beroep op onze leden zich te houden aan de regels van de overheden en het RIVM. Alleen gezamenlijk kunnen we de strijd tegen het virus overwinnen.
Veel sterkte allemaal in deze bijzondere tijden en blijf gezond!
Bestuur D.O.S.C.

Nieuwjaarsinstuif 4 januari

Wij wensen alle bezoekers van onze website een gelukkig, gezond, sportief en succesvol, verdraagzaam, liefdevol en warm 2020 toe!

Op zaterdag 4 januari a.s. is de Nieuwjaarsinstuif in het D.O.S.C. paviljoen op het sportcomplex. Iedereen is van 15.00-17.30 uur van harte welkom om elkaar persoonlijk de beste wensen over te brengen.
Algemeen voorzitter Ton Anbeek zal een toost uitbrengen op het nieuwe jaar en enkele jubilarissen in het zonnetje zetten.
In de sporthal wordt het jaarlijkse Krijn Broerse Zaalvoetbaltoernooi gehouden. TOT ZATERDAG!

Gelukkig-Nieuwjaar

ALV donderdag 28 november 20.30 uur

Het Algemeen Bestuur nodigt alle leden van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Hét moment voor de leden om samen met het bestuur en andere aanwezigen het beleid te bespreken.

De agenda luidt als volgt:

 1. Welkom
 2. Benoeming kascommissie (Toelichting: in de vorige ALV is geen kascommissie genoemd. Enkele leden waren aftredend en nieuwe leden moesten nog worden aangezocht. Het DB heeft kandidaten gevraagd en bereid gevonden om de kascontrole te doen. Aan de ALV wordt gevraagd deze kandidaten in hun functie te benoemen). 
 1. Notulen ALV 31 oktober 2018, Notulen Buitengewone ALV 21 november 2018 en Notulen Buitengewone ALV 4 juni 2019
 2. Ingekomen stukken (Deze kunt u uiterlijk 27 november sturen naar LStavenuiter@hotmail.com)
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag Penningmeester
 5. Verslag kascommissie
 6. Aftredende bestuursleden
 7. Samenstelling Dagelijks Bestuur
 8. Terugkijken en vooruit kijken
 9. Begroting 2019-2020
 10. Contributies 2020-2021
 11. Vernieuwd Huishoudelijk Reglement
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

In tegenstelling tot andere jaren zal de vergadering om 20.30 uur aanvangen. Kom tijdig, de koffie staat klaar!

Vacatures

Voor het komende seizoen zoeken we verschillende mensen met verschillende kwaliteiten die het leuk vinden om ieder op hun eigen manier een bijdrage aan onze vereniging te leveren. Zit er in het lijstje hieronder iets voor jou bij? Je bent van harte welkom. Doe je liever iets anders? Ook dan bespreken we graag met jou welke mogelijkheden er zijn.

Algemeen

 • Ledenadministrateur

Informatie: Chris vd Steenhoven, tel. 06-29022912, chris@eigenbeheer.com             

Gymnastiek

 • Voorzitter afdelingsbestuur

Informatie:  Max Premseler, premax@hotmail.nl

Paviljoen

 • Medewerker(s) Keuken voor de zaterdagen, op afspraak in te plannen
 • Barmedewerker(s), op afspraak in te plannen

Informatie: Susan Straalman, paviljoen@dosc.nl

Schaken

 • Mensen die schaken en de kinderen kunnen helpen leren
 • Schakers die als tegenstander kunnen fungeren
 • Mensen die ondersteunende taakjes willen uitvoeren

Informatie: Marnix de Ridder, schaken@dosc.nl

Voetbal

 • Terreinmeester
 • Coördinator scheidsrechterszaken

Informatie: Dennis de Jager, tel. 06-21241319, voetbal@dosc.nl

 

Buitengewone ALV op 4 juni

Beste clubgenoten,

Wij nodigen je uit voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op

Dinsdagavond 4 juni 2019
Aanvang:      20.00 uur
Locatie:         paviljoen van ons sportcomplex aan de W.A. laan te Den Dolder.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingezonden stukken
 4. Vaststelling contributies sportseizoen 2019 – 2020
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Ingezonden stukken (zie punt 3) dienen uiterlijk op 3 juni 2019 in het bezit te zijn van de secretaris via LStavenuiter@hotmail.com.

Het Algemeen Bestuur stelt de volgende contributies voor per 01 juli 2019:

Gymnastiek: Schaken:
Jeugd- en ouder/peutergymnastiek  € 135,00 Jeugdschaak  €   70,00
Sportief 55+  € 165,00
Body/conditiegym, Pilates  € 175,00
Dynamic Tennis, Country Line Dance  € 195,00
Volleybal:
Voetbal : * Senioren  € 225,00
Senioren  € 227,00 Competitiejeugd  € 165,00
t/m 17 jaar  € 155,00 Toernooi mini’s  € 150,00
7×7  €   80,00 Recreanten (geen competitie)  € 160,00

Overige contributiebedragen ongewijzigd. Contributiebedragen zijn altijd per seizoen.

* De afdeling voetbal verhoogt tevens de kledingbijdrage naar € 25,- per seizoen. M.i.v. 1 juli 2019 betalen de leden van de Trainingsgroep, 4×4 en 7×7 GEEN kledingbijdrage.

Je wordt van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen. De koffie staat klaar!

Namens het algemeen bestuur van D.O.S.C.,

Lucienne Stavenuiter,
Algemeen Secretaris

DOSC zoekt keuken kampioen.

Bak jij zaterdags onze frietjes?

Sportvereniging D.O.S.C. in Den Dolder heeft een mooi paviljoen met een kantine waar het zaterdags gezellig druk is. ’s Morgens vind je er vaders die met koffie en een tosti in de hand hun kleintjes zien spelen met een voetbal. Voor die kleintjes staan er kannen met limonade klaar. ’s Middags komen sporters, tegenstanders, supporters en buurtbewoners spelen, kijken en kletsen. Dan serveren we vooral frietjes en broodjes bal.

Wil jij als vrijwilliger op de zaterdagen in onze keuken komen helpen om de hongerige magen te vullen? Dan ben je van harte welkom! We bieden jou blije gezichten, gezelligheid en het gevoel erbij te horen. Misschien is dit voor jou een goede plek om werkervaring en contacten op te doen. Die bieden we jou graag. Ook als statushouder ben je welkom als je al een beetje Nederlands kent.

Heb je belangstelling? Loop dan eens binnen op zaterdag of stuur een mailtje naar Susan Straalman, onze paviljoenbeheerder, via paviljoen@dosc.nl. We maken graag kennis met jou.

Gastvrije barmedewerkers gezocht.


Gezellige sportvereniging zoekt gastvrije barmedewerkers

Zou jij je zomaar thuis kunnen voelen in onze gezellige kantine? D.O.S.C. is een grote sportieve vereniging in Den Dolder. Mensen komen hier graag sporten en maken daarna ook van de derde helft een gezellige boel.

Onze kantine is belangrijk als ontmoetingsplek in het dorp. En ook voor de club: de omzet helpt de contributies laag te houden. Zo blijft sporten bij ons betaalbaar. Dit kunnen we volhouden als we met genoeg vrijwilligers het werk kunnen verdelen.

Ben je 18 jaar of ouder en vind jij het leuk om op regelmatige basis een bardienst te draaien? Dan ben je van harte welkom! We bieden jou blije gezichten, gezelligheid en het gevoel erbij te horen. Misschien is dit voor jou een goede plek om werkervaring en contacten op te doen. Als je een basis aantal diensten draait en goed bent ingewerkt, dan kun je jezelf op de lijst van vaste invallers laten plaatsen. Voor deze invalbeurten krijg je een vergoeding.

Heb je belangstelling? Loop eens binnen op zaterdag of stuur een mailtje naar Susan Straalman, onze paviljoenbeheerder, via paviljoen@dosc.nl. We maken graag kennis met je.

Cadeau Supportersvereniging hangt!

De Supportersvereniging “Vrienden van D.O.S.C.” heeft het 70-jarig D.O.S.C. een geweldig cadeau gedaan met de schenking van een nieuwe televisie. Deze hangt sinds afgelopen week in het paviljoen op dezelfde plaats als waar de oude hing, bij de toegang naar bestuurskamer van de afdeling voetbal.
Niet alleen het beeld is weer zoals het hoort, ook de afmeting is groter, wat het kijkgenot moet vergroten.

Het bestuur dankt de Supportersvereniging voor dit prachtige lustrum geschenk!

Extra ALV vanwege Statutenwijziging

In de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur aan de leden een gemoderniseerde en herziene versie voorgelegd van de Statuten van de vereniging. Deze is toegelicht. De bespreking heeft niet geleid tot aanpassingen in de tekst.

Voor wijziging van de Statuten is het in eerste instantie noodzakelijk dat 3/4 van alle stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig zijn. Het aantal aanwezig leden was 35. Dat is onvoldoende.

Conform de regels nodigen wij daarom opnieuw alle stemgerechtigde leden van D.O.S.C. uit voor een extra ALV. In deze korte extra vergadering zullen de gewijzigde Statuten opnieuw in stemming worden gebracht. In deze tweede ronde kan tot de wijziging worden besloten met een 2/3 meerderheid van de dan ter vergadering aanwezig stemgerechtigde leden. Deze vergadering moet worden gehouden op een datum welke ligt tussen de 14 en 28 dagen na de oorspronkelijke ALV (31 oktober jl.).

De extra Algemene Ledenvergadering zal daarom plaatsvinden op

Woensdagavond 21 november 2018
Aanvang:      20.30 uur
Locatie:         paviljoen van ons sportcomplex aan de W.A. laan te Den Dolder.

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststelling vernieuwde Statuten
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

De nieuwe Statuten kunt u downloaden via https://www.dosc.nl/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/Concept-Statuten-2018-ALV-31-10-2018.pdf

Namens het algemeen bestuur van D.O.S.C.,
Lucienne Stavenuiter
Algemeen secretaris