• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl
 • Blokken_los_middel

  itsourbusiness | ictsupport
  ☎ 06 22454202
  ✉ info@itsourbusiness.nl

Wordt dit jouw werkplek?

dosc-paviljoen-breed

Onze paviljoenbeheerder heeft een andere baan. Daarom zoeken wij met spoed iemand die er voor zorgt dat onze kantine een prettige ontmoetingsplek is voor onze leden en gasten.

De Dolderse Sportclub D.O.S.C. is een dorpsvereniging met meer dan 1300 leden die in acht sporten actief zijn. We hebben een mooie accommodatie in Den Dolder. Het paviljoen is door de week op alle avonden en ’s zaterdags de hele dag open. Alles wat er moet gebeuren om van de kantine een gezellige ontmoetingsplek te maken voor onze leden, hun familie en onze gasten, gebeurt door vrijwilligers én door de beheerder.

Als paviljoenbeheerder (man of vrouw natuurlijk), ben je gastheer, vrijwilligerscoördinator en beheerder in één. Je bent dus een multi talent: klantgericht en ondernemend, enthousiasmerend, sociaal en organisatorisch sterk, maar ook duidelijk, zorgvuldig en integer met mensen en met geld.

In deze parttime baan is het belangrijk dat je kunt werken in flexibele en gebroken roosters, omdat jij degene bent die opent en sluit. Je bent verantwoordelijk voor kassa- en geldbeheer, hygiëne en vergunningen. In overleg met de gebruikers organiseer je bijzondere activiteiten. Daarbij werk je samen met de leden van de Paviljoencommissie.

Heb je belangstelling en wil je meer weten? Kijk dan op deze website voor meer informatie over de club en bel eventueel met Esther Dekker via 06-27032817.

Heb je belangstelling, ben je snel beschikbaar en heb je relevante ervaring? Mail dan je CV en motivatie naar secretaris@dosc.nl. Welkom!

Peter de Jonge vertrekt bij D.O.S.C.

Onze paviljoencoördinator Peter de Jonge heeft per 1 oktober een andere functie aanvaard en heeft daarom per die datum ontslag genomen bij D.O.S.C.
Peter is in oktober 2013 bij ons in dienst gekomen en heeft de afgelopen 4 jaar de coördinatie en het beheer van het paviljoen gedaan. Hoewel het bestuur de niet eenvoudige taak krijgt om een goede vervang(st)er voor Peter te vinden, respecteren wij vanzelfsprekend zijn besluit.

Peter zal de club, alle bezoekers en de vrijwilligers de komende weken uiteraard nog van dienst zijn, maar dat weerhoudt ons er niet van om hem nu al heel veel succes te wensen bij zijn nieuwe baan!

Enkele contributieverhogingen per 1 juli a.s.

Op de Buitengewone ALV van 21 juni jl. is op voorstel van het Algemeen Bestuur een gedeeltelijke contributieverhoging besproken. Dit moest op een buitengewone vergadering om invoering per 1 juli a.s. mogelijk te maken.
De afdeling voetbal heeft op het gebied van materiaal, sportief beleid en professionalisering van de afdeling enkele plannen voor de komende jaren. Om hiervoor financiële draagkracht te ontwikkelen is een verhoging van € 6,- per lid per seizoen voorgesteld.
De afdeling volleybal heeft te maken met een terugloop van senioren, maar gelukkig met een groei van jeugdleden. Omdat de kosten daardoor minimaal gelijk zullen blijven, maar de inkomsten zullen dalen, is een verhoging van € 10,- per lid per seizoen voorgesteld.
De afdeling gymnastiek heeft het financieel altijd lastig. Vooral de accommodaties en de vele train(st)ers zorgen voor een grote kostenpost. Daardoor zijn er verschillende verhogingen voorgesteld. Jeugd en ouder/peuter gym € 12,- per seizoen, galm € 6,- per seizoen, dynamic tennis en country line dance € 5,- per seizoen en pilates en body conditie gym met € 10,- per lid per seizoen.

Na een korte toelichting door de afdelingsbesturen en een paar vragen hierover uit de vergadering zijn alle verhogingen unaniem aangenomen. De contributiebedragen welke met ingang van 1 juli 2017 van kracht zijn staan in een compleet overzicht op deze pagina: klik hier.

Eerste clubblad seizoen 2017-2018

Er staat een nieuw clubblad op de website. U kunt het lezen op deze pagina.

Het clubblad verschijnt dit seizoen niet meer maandelijks. Het bestuur heeft besloten om jaarlijks éénmalig een informatieboekje samen te stellen dat huis-aan-huis in Den Dolder zal worden verspreid. Daarnaast verschijnen er drie of vier clubbladen, uitsluitend in digitale (PDF) vorm op de website. Hiervan worden geen exemplaren meer gedrukt.
Het volgende nummer zal vermoedelijk eind maart verschijnen. Inleveren van kopij hiervoor kan het makkelijkste per e-mail: clubblad@dosc.nl

Veel leesplezier gewenst!!

D.O.S.C. ondersteunde Rocking up X-mas

Dit jaar zorgde Rocking up X-mas ervoor dat 120 gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank, konden genieten van een echte kerstmaaltijd die ze zelf niet kunnen veroorloven. Het doel was om ruim 500 mensen, waaronder 300 kinderen, te voorzien van een kerstpakket. Deze gezinnen werden op 22 december verrast door vrijwilligers van Rocking up X-mas.

De drie twintigers Thijs Lindhout, Imco van Elk en Sydney Brouwer gingen dit jaar langs de deuren met een kerstpakket voor gezinnen die een zwaar jaar achter de rug hebben. Deze gezinnen zijn voornamelijk afhankelijk van de voedselbank en werden op 22 december verrast met een luxe kerstpakket. Die middag en avond hebben tientallen vrijwilligers in het paviljoen van D.O.S.C. de voedselpakketten ingepakt. In het begin van de avond werden de gezinnen verrast met de bezorging van een pakket. Zie ook dit filmpje uit 2014 en de Facebook pagina.

Met dit initiatief willen ze mensen inspireren om ook te ‘geven’. Het doel is om in 2020 maar liefst 2000 gezinnen blij te kunnen maken met een kerstpakket. Onder het motto ‘leven is geven’ hopen we mensen aan te sporen om ook aan een ander te denken. Door middel van crowdfunding en vrijwilligers wordt dit initiatief werkelijkheid gemaakt. Wil je ook je steentje bijdragen? Doneren kan via https://onepercentclub.com/nl/projects/rocking-up-x-mas

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met rockingupxmas@gmail.com
rocking up Xmas

Erelid Hans Sipkes overleden

131

Erelid Hans Sipkes overleden

Met grote droefheid heeft het bestuur en vrijwilligers van de Voetbal afdeling D.O.S.C. kennis genomen van het overlijden van Hans Sipkes op 84 jarige leeftijd.

Na een periode dat zijn gezondheid hem steeds meer in de steek liet, is hij 23 november van ons heengegaan.

Voor heel veel D.O.S.C. vrienden was Hans “meneer Sipkes” een autoriteit, die hij had afgedwongen door zijn aanwezigheid en inzet voor D.O.S.C gedurende vele jaren.

Hans was wegens zijn enorme verdiensten ook erelid van D.O.S.C.

Bij onze vereniging was hij penningmeester, voorzitter en bestuurslid.

Ook was hij vele jaren het gezicht van D.O.S.C in bestuurskamers bij uit en thuiswedstrijden van ons eerste elftal, dit vele jaren met zijn maatje Evert Verkerk .

Al kon Hans door zijn broze gezondheid steeds korter op zaterdags langs komen, wel bleef zijn belangstelling voor het voetbal van onze club.

Altijd zaterdag even de clubnieuwtjes doornemen, de uitslagen horen van de wedstrijden van zijn kleinkinderen en onder het genot van één glaasje port naar het eerste kijken.

We zullen hem missen.

We wensen Nancy en Hans, Dave en Sam.

Rob en Lisette, Koen en Anna.

Caroline , Julia.

veel sterke met dit grote verlies.

 

Hans is overgebracht naar uitvaartcentrum Tap DELA te Bilthoven, al waar geen bezoek.

De crematie vindt plaats op woensdag 30 november om 14:00 uur in de aula van crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na afloop is er gelegenheid tot het condoleren van de familie.

Bij het afscheid is een collectebus aanwezig , donaties worden geschonken aan KiKa.

Uitslag RABO Clubkas Campagne 2016

De RABO Clubkas Campagne 2016 heeft D.O.S.C. ruim € 1.700,- opgeleverd. D.O.S.C. werd 7e in het eindklassement van de 137 deelnemende verenigingen. Een prachtig resultaat!

Dit jaar stelde de RABO bank € 100.000,- beschikbaar. Leden van de Rabobank Utrechtse Heuvelrug konden 5 stemmen uitbrengen op de deelnemende verenigingen die zij een warm hart toedragen. Er mochten maximaal 2 stemmen op één vereniging worden uitgebracht. Dit jaar is in totaal 7.095 keer gestemd, waarmee elke stem € 14,09 waard werd. Op D.O.S.C. zijn 122 stemmen uitgebracht, waarmee de 7e plaats werd ingenomen. Omdat elk jaar het aantal deelnemende verenigingen groeit, is het des te opmerkelijker dat we op dezelfde positie zijn geëindigd.
Ook volgend jaar zal de RABO bank een clubkas campagne voeren.

We danken alle stemmers!!

Erelid Arie Advocaat overleden

Afgelopen week bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid Arie Advocaat, zondag 23 oktober op 85-jarige leeftijd is overleden.
Arie was een voetbal liefhebber. En D.O.S.C. speelde (en speelt) een grote rol in het gezinsleven. Vrouw Wil heeft lange tijd zitting gehad in de voetbalcommissie en alle drie de zonen, Aart, Peter en Walther, voetbalden vanaf jongs af aan. Arie zelf was supporter, maar, vanwege zijn bouwkundige en technische vakkennis, heeft hij vele jaren diverse projecten vanuit dat oogpunt begeleid. Kroon op zijn werk was zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de totstandkoming van het huidige sportcomplex. Een proces van meer dan 10 jaar. Vele tekeningen zijn gemaakt, gewijzigd, opnieuw gemaakt…… soms tot grote ergernis, maar uiteindelijk leidend tot een fantastisch resultaat!
Met name zijn inzet voor specifiek de afdeling petanque, toentertijd nog gewoon ‘jeu de boules’ genaamd, heeft geleid tot het besluit van het jeu de boules bestuur om de speelhal te dopen tot ‘Arie Advocaat hal’. Een terechte verering. Voor zijn verdiensten voor de hele vereniging werd hij benoemd tot erelid.

Begin van de zomer werd bekend dat Arie ziek was. Ruim een maand na zijn 85ste verjaardag overleed hij. Een echte D.O.S.C.-er is heengegaan.
Wij wensen Wil en de zonen Aart, Peter en Walther met hun gezinnen, veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Bestuur D.O.S.C.

Nieuwe samenstelling Dagelijks Bestuur

ton-1Op de ALV van maandag 10 oktober jl. is Ton Anbeek benoemd tot Algemeen Voorzitter. Ton is 53 jaar, sinds 1996 woonachtig in Den Dolder en is getrouwd met Pauline Meyberg. Ze hebben 3 kinderen waarvan de middelste, Jeroen, enige jaren bij D.O.S.C. heeft gevoetbald.
Ton heeft ruim 20 jaar bij Unilever gewerkt in binnen- en buitenland. Daarna is hij in de bedden industrie beland als algemeen directeur van Koninklijke Auping BV en de afgelopen 6 jaar als algemeen directeur van Beter Bed Holding NV, een retailer met meer dan 1150 winkels in 8 landen in Europa.
Zijn hobby’s zijn tennissen, fietsen, lezen, reizen, lekker eten en wijn.
“Ik heb een erg positieve indruk van de vereniging D.O.S.C. en ben erg gemotiveerd om samen met de leden van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur het succes van de vereniging nog verder uit te bouwen!” aldus de kersverse voorzitter.

 

lambertLambert Bongers heeft de functie van penningmeester overgenomen van de afgetreden Sophia Broerse. Lambert is geen onbekende binnen de D.O.S.C. organisatie. Immers, van 2004 tot 2010 was hij algemeen voorzitter. Onder zijn leiding heeft in 2009 de verhuizing plaatsgevonden van de oude voetbalvelden aan de Dr. vd Hoevenlaan naar het fraaie huidige onderkomen.
Lambert betreurt het dat er in de afgelopen drie jaar niemand is gevonden voor de opvolging van Sophia. Clubliefde en de stellige overtuiging dat een vereniging als D.O.S.C. niet zonder penningmeester kan, heeft hem gemotiveerd zich beschikbaar te stellen.

Het Dagelijks Bestuur wordt gecompleteerd door “de blijvers” secretaresse Esther Dekker en Gerard de Vries.

Contributiezaken worden voortaan behartigd door de ledenadministrateur, Chris van der Steenhoven. Vanwege de financiële verantwoordelijkheid heeft Chris zitting in het Algemeen Bestuur.

Sophia Broerse: een “Koninklijk afscheid”

sophia-4

Vol verbazing over de entree van familie en de burgemeester

De op de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober afgetreden penningmeester Sophia Broerse werd tijdens deze vergadering verrast door een bezoek van de burgemeester van Zeist, Koos Janssen.
Sophia is ruim 38 jaar verantwoordelijk geweest voor de contributie-inning en had sinds 2000 het volledige penningmeesterschap tot taak. Daarmee maakte ze ruim 38 jaar deel uit van het Algemeen Bestuur en de laatste 16 jaar ook van het Dagelijks Bestuur. Sophia heeft haar taak altijd met grote nauwkeurigheid uitgevoerd. De resultaten zagen er altijd piekfijn uit. Met haar kennis van de dolderse gemeenschap had ze bovendien op menig agendapunt onmisbare invloed.
Het was dus niet voor niets dat burgemeester Janssen haar afscheid kwam opsieren met een mooie speech en haar namens de Koning mocht benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau!

sophia-5sophia-6

 

 

 

 

 

 

 

 

sophia-1Vervolgens werd Sophia uitgebreid bedankt door achtereenvolgens het bestuur en Jan van Oostenbrugge namens de Supportersvereniging “Vrienden van D.O.S.C.”.

Het bestuur bood namens de vereniging een bronzen beeld aan en beloofde haar nog een afscheidsborrel in het najaar, als ze gerevalideerd is van haar knieoperatie.

sophia-8

 

 

Sophia sprak in haar dankwoord over de ontwikkelingen die ze in al die jaren heeft meegemaakt, en dankte alle medebestuurders en vrijwilligers die haar geholpen hebben.

sophia-9 Ze was zeer verrast met de onderscheiding en was trots deze te hebben ontvangen in het bijzijn van vele familieleden.

Het zal voor iedereen wennen worden dat Sophia niet meer in functie is. Maar, gezien de voortreffelijke wijze waarop ze haar taak uitvoerde, D.O.S.C. kan verder!

db-1

 

Foto’s André Kroon