• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl

Corona update – update juni 2021

Vanaf 5 juni worden er ook bij DOSC weer wedstrijden gespeeld door jeugdteams in de categorieën t/m O18 jaar. We verwelkomen alle spelers graag weer op onze velden voor de Regiocup wedstrijden.

Voor bezoekers, thuisspelende teams en de trainingen gelden de volgende maatregelen:

 • Toeschouwers zijn niet toegestaan bij de wedstrijden en trainingen.
 • Er is een kleedkamer open voor een sanitaire stop en het pakken van water.
 • Na de wedstrijd moeten spelers het complex zo snel mogelijk verlaten.
 • Per DOSC-team zijn er 4 teambegeleiders toegestaan bij thuiswedstrijden (leider, trainer, spelbegeleider/scheidsrechter, grensrechter).
 • Per bezoekend team zijn er eveneens 4 teambegeleiders toegestaan.
 • De kleedkamers zijn alleen open voor de teams O19 en de senioren met in achtneming van de geldende regelgeving (max 7 personen tegelijk in de kleedkamer).
 • Bij de trainingen zijn alleen trainers en spelers toegestaan. Ouders blijven buiten het complex.
 • Raadpleeg bij een uitwedstrijd de website van de tegenstander. Hierop kunnen aanvullende eisen vermeld staan.
 • Het DOSC terrein is op zaterdag vanaf 08:00 uur geopend.
 • De kantine is dicht.
 • Het DOSC terrein is alleen toegankelijk via de zijkant van het complex bij veld 3 (rechts van het hoofdgebouw).
 • Houd je aan de looproutes, aanwijzingen en regels in en rondom het complex.
 • Kom zo veel mogelijk met de fiets!
 • En …heb je klachten? Blijf thuis, laat je testen en volg de richtlijnen van de GGD.

Vragen?

 • Jeugd | Wouter Hummel  via 06 33 153 532 of Whummel@Dekamarkt.nl
 • Senioren | Robert van den Dijssel via 06 52 338 940 of rvddijssel@gmail.com
 • Voor vragen op de wedstrijddag bel met het wedstrijdsecretariaat | 030 – 228 0006

Update Corona maatregelen

De toename van het aantal corona besmettingen zet de aandacht voor alle preventie maatregelen op scherp. Zo ook bij D.O.S.C..

Er wordt intensief contact onderhouden met de gemeente en Sportief Zeist om duidelijkheid te krijgen over de regels waar wij ons als sportvereniging aan moeten houden. Helaas is het ook voor gemeentes niet altijd duidelijk hoe de regels geïnterpreteerd moeten worden, waardoor vaak misverstanden ontstaan, vooral op het gebied van het aantal toegestane personen op het sportcomplex. Vandaar deze update.

Wat zijn de aantallen waar wij ons aan moeten houden:

 • Er mogen buiten op het hele sportcomplex (incl. terras) maximaal 250 personen aanwezig zijn (sporters + toeschouwers).
 • Binnen in ons paviljoen kunnen en mogen maximaal 70 personen zitten op 1,5 m.
 • Op ons terras kunnen (en mogen) maximaal 40-50 personen zitten op 1,5 m.

Nieuw is dat D.O.S.C. een meldplicht vooraf heeft van sportactiviteiten waarbij meer dan 50 personen aanwezig zullen zijn, binnen e/o buiten. Dit betreft vooral de zaterdagen. Natuurlijk willen we graag dat zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk plezier hebben op D.O.S.C.. Helaas zitten daar dus wel grenzen aan. De kans bestaat dat we niet iedereen toe kunnen laten. Of dat iemand niet van het veld naar de kantine mag, omdat die al vol zit. Daarvoor vragen we je begrip en medewerking.

Vanzelfsprekend zijn de al geldende maatregelen nog steeds van kracht. De belangrijkste nog even  op een rijtje:

 • Alleen geregistreerde personen hebben toegang tot paviljoen en/of terras
 • In het paviljoen of buiten op het terras dien je gebruik te maken van een zitplaats; staan is niet toegestaan
 • Tafels en stoelen mogen niet worden verplaatst
 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je testen en volg de richtlijnen van de GGD
 • Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jr of ouder (uitzondering: tijdens het sporten)
 • Vermijd drukte
 • Voorkom fysiek contact; schud geen handen
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

Het is van essentieel belang dat we ons allemaal aan de regels houden, anders zouden we, helaas sneller dan gehoopt, gedwongen worden om verdergaande maatregelen te treffen. En dat willen wij in ieders belang graag voorkomen!

Bestuur D.O.S.C.

Waar moet je op letten als je naar ons park & paviljoen komt?

De belangrijkste regels op een rij:

Algemeen:

 • Bij koorts, griep en verkoudheid verschijnselen blijf je thuis en volg je de landelijke richtlijnen.
 • Was regelmatig je handen en houd je aan de landelijke hygiëne voorschriften.
 • Houd buiten de lijnen van het voetbal ten alle tijden 1,5 meter afstand aan.
 • Houd je aan de looproutes, aanwijzingen en regels in en rondom het complex en in de kantine.
 • De coronaverantwoordelijke voor afdeling voetbal is Robert van den Dijssel (06-52338940)

Corona regels paviljoen

Beste DOSC leden, sporters en bezoekers,

Via dit bericht willen we jullie informeren over de consequenties van de nieuwe horeca corona regels voor het DOSC paviljoen, wat die regels bij DOSC inhouden en wat er van jullie verwacht wordt. Als we het samen niet goed doen, hangt ons namelijk in het slechtste geval sluiting van het paviljoen boven het hoofd wat het begin van het einde van de club zou kunnen betekenen vanuit een inkomsten perspectief. Helaas werkt het zo. Er staat dus veel op het spel daar de gemeente strikt gaat controleren (ook op alcoholgebruik door minderjarigen!). De gewone corona regels (1,5 meter, niet komen bij griepverschijnselen etc) zijn natuurlijk ook bij DOSC van toepassing.

Zoals bekend is spontaan uit eten gaan lastig geworden, overal in de horeca moeten we (digitaal) gegevens achterlaten, met je vrienden aan de bar hangen mag niet meer en ook samen meezingen met de muziek is voorlopig van de baan. En ondertussen zien we dat het aantal besmettingen weer verder aan het stijgen is. Voor ons paviljoen en voor onze vrijwilligers betekent dat dan ook veel aanpassingen en improviseren. We gaan gewoon beginnen en proberen vervolgens het elke dag weer iets beter te doen. Een belangrijke taak en uitdaging die er voor ons allen bij zal komen is het handhaven als mensen zich niet in lijn met onze regels gedragen omdat ze het niet weten of niet willen.

Wat zijn wij van plan te doen?

Bij de huidige hoofdingang van het paviljoen (en dat geldt ook voor de mensen die vanaf het terras komen (onder de voetbalbestuurskamer door) zal door een vrijwilliger (gastheer/gastvrouw) worden gevraagd om je (bij voorkeur digitaal via een QR code scanner) gegevens achter te laten. Bedoeling is om dit echt van iedereen te vragen en anders de toegang te weigeren. Zo houden we ook aardig zicht op het aantal mensen die in het totaal op het terrein aanwezig zijn. De vrijwilliger bij de hoofdingang maakt bezoekers kort (in rood) attent op de volgende belangrijke regels:

houd 1,5 meter afstand tot elkaar is de belangrijkste regel met name bij het afhalen van versnaperingen uit de keuken en in de rij voor de bar (er staan spatschermen bij de bestel- en uitgiftepunten)

– in het paviljoen (ca 70 stoelen) en op het terras (ca 42 stoelen) mag je alleen zitten en NIET staan.

– als alle stoelen in paviljoen en op terras bezet zijn moet je langs het veld gaan staan.

langs het veld mag GEEN alcohol worden gedronken. Dat mag alleen in het paviljoen en op het terras.

– we verzoeken iedereen goed de éénrichtingsverkeer pijlen te volgen

– bij wedstrijden niet allemaal tegelijk in de pauze naar de bar maar gelijkmatig spreiden svp gedurende de wedstrijd

We hebben afgesproken dat we alle bezoekers en eigen leden voor elke (thuis)wedstrijd  en bij alle toernooien door elke afdeling (aktie: afdelingsvoorzitters) hier mondeling aan herinneren. Bij voetbal via de speakers. Onze intentie is om dit voorlopig 4 weken te doen en dan eens te kijken of het ook zonder vrijwilligers en herinnering aan de deur kan.

De gastheer/gastvrouw vrijwilliger bij de deur zal er op ‘gewone’ zaterdagen van 13.00-16.00 staan en bij ‘drukke’ zaterdagen (thuiswedstrijden eerste elftal voetbal en grote toernooien) van 12.00-16.30. In het laatste ‘drukke’ zaterdag geval moet er gedurende dezelfde periode een extra vrijwilliger helpen met handhaven in het paviljoen en op het terras. Dat zullen we wel samen moeten regelen met hulp van elke afdeling!

Er zal de komende tijd GEEN muziek te horen zijn in de kantine en ook vragen een ieder we GEEN eigen muziek (apparaten) mee te nemen. Het risico op besmetting bij samen zingen is helaas te groot! Dat laatste geldt ook voor juichen, aanmoedigen etc.

Tafels en toiletten worden regelmatig schoongemaakt. Voor de vergaderkamers geldt verder een maximaal aantal gebruikers in lijn met de 1,5 meter regel.

Tot slot

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor wat er in het paviljoen en op het terras gebeurt. Dat betekent helaas ook dat als de aanwijzingen van handhavende paviljoenvrijwilligers of paviljoencommissie leden niet worden opgevolgd of mensen zich niet in lijn met de regels gedragen of die regels worden genegeerd, dat wij het paviljoen (tijdelijk) zullen sluiten. Wij houden overigens een maximaal aantal bezoekers op het gehele terrein van ca 250 aan.

Rest ons jullie allemaal te vragen of we op jullie steun kunnen rekenen en jullie ons willen helpen dit tot een succes te maken. Het moet gewoon kunnen lukken. Geef als afdeling, lid, sporter en bezoeker daarom het goede voorbeeld Spreek je eigen leden aan als het niet goed gaat en laten we tenslotte proberen een beetje aardig voor elkaar te zijn in deze toch wat lastige tijd. Wij zijn er klaar voor en zien er naar uit jullie allen binnenkort weer te mogen ontvangen en zien in het paviljoen!

Tot slot zullen we de komende maanden op alle zaterdagen om 18.30 het paviljoen sluiten.

Met vriendelijk groet,
namens de Paviljoen Cie en het Algemeen Bestuur,

Susan Straalman