• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl

Nieuwe vertrouwenspersoon voor DOSC

DOSC vindt het belangrijk een veilige omgeving te bieden, waar iedereen met plezier sport en zich thuis voelt. We doen er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) heeft hierin een belangrijke rol. De VCP is voor de leden, de vrijwilligers, de ouders en het bestuur van DOSC het centrale aanspreekpunt om er met elkaar voor te zorgen dat de manier waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk én veilig is en blijft.

De VCP is de contactpersoon binnen de afdeling voor seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. De VCP is het eerste aanspreekpunt en kan doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon binnen de KNVB. De VCP werkt ook preventief, bijvoorbeeld door het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag van onze vrijwilligers.

Kirsten van de Groep was al VCP voor de afdeling voetbal en is dat nu ook voor de andere afdelingen.

Als VCP neemt zij meldingen aan, informeert ze over mogelijke vervolgstappen en begeleidt het vervolg. Ze behandelt alle meldingen met grote zorgvuldigheid. Ze is te bereiken via kirstenvandegroep1982@gmail.com.

Voetbal event: Vrijwilligers en sponsoren in de spotlight

Woensdag 30 maart jl organiseerde de afdeling voetbal, samen met de sponsorcommissie en FC Utrecht een gezellige avond voor onze vrijwilligers en sponsoren. Een team van vrijwilligers van DOSC speelde een voetbalwedstrijdje tegen het businessteam van FC Utrecht. DOSC verloor met 5-1 maar volgend jaar, als DOSC 75 jaar bestaat, volgt er een rematch.

Na het buffet startte ‘Het Kruysverhoor’ met Gert Kruys, Frans van Seumeren en René van de Berg. Al onze vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor de club, daarvoor was natuurlijk aandacht. Tijdens ‘Het Kruysverhoor’ werden Jan Akkerman en Han van Beek apart bedankt voor hun bijzondere inzet voor de club. Tom Jetten werd bedankt voor zijn 35 jaar sponsorschap. En Michel Kremer en Erwin van Nimwegen werden bedankt voor hun inzet in de sponsorcommissie. (…vanwege hun vertrek zoekt de sponsorcommissie nog naar versterking).

Tijdens deze avond presenteerden we ook Club van 100. Met een deelname van €100 (eenmalig of per jaar) sponsor je DOSC. Ter plekke kregen wij meteen de eerste aanmeldingen, waar wij enorm blij mee zijn! De avond werd afgesloten met een gezellige borrel onder begeleiding van zanger Danny Temming.

PS Wil je onze sponsorcommissie versterken? Of DOSC ondersteunen door deel te nemen aan de Club van 100? Mail dan even naar Dennis de Jager.

Openingstijden Paviljoen

Het paviljoen van DOSC is standaard geopend op de volgende dagen/tijden:

Zaterdag 08:00 tot 18:30/20:00

Maandag 13:00 t/m 17:00 (Voor petanque) & 18:30 t/m 19:30 (Voor jeugdschaak)

Dinsdag 19:00 tot 23:30

Woensdag gesloten (tenzij vooraf aangemelde activiteiten/bijeenkomsten)

Donderdag 19:00 tot 23:30

Vrijdag 19:00 tot 23:30

Afwijkende openings,-/sluitingstijden & vakanties.

Het paviljoen is gesloten op de volgende dagen:

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)

Maandag 6 juni (Pinksteren)

Vrijdag 1 juli t/m vrijdag 19 augustus (zomersluiting).

Gerard de Vries: Erelid van DOSC

Gerard’s  bestuurlijke loopbaan bij DOSC is al in 1984 begonnen. Hij begon als lid van het volleybalbestuur, waarna hij in 1986 Ad van der Zaan opvolgde als voorzitter van die afdeling en daarmee lid werd van het AB.

Gerard heeft vele verschillende functies binnen DOSC bekleed, vice voorzitter, interim algemeen voorzitter (zelfs tot 2x toe) en penningmeester. Hij is dus eigenlijk verenigingsbreed in de club opgegroeid om het maar zo te zeggen. Soms met ergernissen natuurlijk, maar altijd probeerde hij alle belangen mee te laten wegen en iedereen aan boord te houden. De vereniging DOSC was voor hem altijd meer dan één afdeling. Hij heeft  altijd geprobeerd om het DOSC belang
voorop en bovenaan te stellen.

Gerard was mede een grote motor van bijvoorbeeld de organisatie van het jubileum inclusief opening van het nieuwe sportpark in 2009. Dit vond hij superleuk om te doen, juist omdat de hele vereniging daarbij betrokken was.

Gerard heeft verder initiatief ondernomen en een grote bijdrage geleverd om de financiën en de ledenadministratie verder te verbeteren. Hulde daarvoor !

Gezien deze staat van dienst, en in vervolg op zijn lid van verdienste, is hij benoemd tot erelid van DOSC.

Voetbalpassie levert ons €2.362,10 op

Sponsoractie van Albert Heijn en de KNVB levert 1,6 miljoen euro op voor amateurclubs in Nederland

Tussen 13 september en 3 oktober konden alle klanten van Albert Heijn Voetbalpassiepunten sparen in de AH-app. Met een volle digitale spaarkaart kon iedereen daarmee zijn of haar favoriete amateurclub in Nederland steunen. Deze financiële bijdrage is voor D.O.S.C. behoorlijk opgelopen naar €2.362.10!

Er zijn veel mensen die D.O.S.C. een warm hart toedragen en de club hebben opgegeven als favoriete club. Slechts 119 van de 1145 clubs die deelnamen hebben meer dan €2.000,- verdiend met deze actie. En daar is D.O.S.C. er één van.

Louis van Gaal heeft al aangekondigd dat deze actie volgend jaar terugkomt. Het zou ontzettend mooi zijn als er dan weer zoveel voetbalpassie richting D.O.S.C. gaat.

Bij deze willen wij iedereen die D.O.S.C. met deze actie heeft gesteund, ontzettend bedanken. Natuurlijk danken we ook de KNVB en Albert Heijn. Sportverenigingen hebben het niet gemakkelijk in deze tijden en financiële steun is dan ook heel belangrijk.

Wil je meer weten over de sponsoractie Voetbalpassie van Albert Heijn en de KNVB kijk dan op de website.

Rabo ClubSupport levert € 1.126,86 op

Rabo ClubSupport | Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt

Op 4 november was in Bilthoven de bekendmaking van de resultaten van Rabo ClubSupport actie van 2021.
De Rabobank heeft 13 miljoen euro verdeeld onder 30.00 clubs en verenigingen in Nederland en dankzij de stemmen die de leden van Rabobank Rijn en Heuvelrug op D.O.S.C. hebben uitgebracht, kan onze club dit jaar €1.126,86 tegemoet zien, We kunnen dit bedrag in het komende seizoen zeker goed gebruiken.

Wij willen de Rabobank en alle leden die op D.O.S.C. hebben gestemd hartelijk bedanken voor dit mooie bedrag.

Wil je meer weten over de ClubSupport actie of de boodschap zien van de voorzitter Rabo ClubSupport, Erben Wennemars, kijk dan op de website van de Rabobank:

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport

 Onderstaand bericht hebben we ontvangen van de Rabobank:

Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterken wij clubs met kennis, netwerk en geld. Dat is goed voor de club & geweldig voor de buurt.
Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. Leden van Rijn en Heuvelrug hebben tijdens de stemperiode bepaald welke financiële bijdrage de deelnemende clubs en verenigingen ontvangen.

Bedankt voor jullie deelname aan Rabo ClubSupport!
 
Naam: Sportclub D.O.S.C.
Bestedingsdoel: Jeugdactiviteiten na de lockdown
Bedrag: € 1.126,86

Agenda ALV 2020 (on-line vergadering)

Woensdag 25 november 2020
Aanvang 20.00 uur

 1. Welkom
 2. Notulen ALV 28 november 2019
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag Penningmeester
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie
 7. Dank aan bijzondere leden
 8. Samenstelling Algemeen Bestuur
 9. Samenstelling Dagelijks Bestuur
 10. Terugkijken en vooruit kijken
 11. Begroting 2020-2021
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Toelichting:
3: Ingekomen stukken kun je uiterlijk 20 november aanleveren bij de secretaris: LStavenuiter@hotmail.com

2, 5 en 11: De te bespreken documenten ontvang je via e-mail bij de bevestiging van je deelname aan de vergadering.
8. Ledenadministrateur Chris van der Steenhoven treedt af. Het DB heeft in Tobias Bors een opvolger gevonden.
Piet Roof is afgetreden als voorzitter Badminton en is opgevolgd door Marnix de Ridder. En Ronald van de Kemp is nu formeel opvolger van Walther van der Meer als voorzitter Sponsorcommissie.
9: Penningmeester Gerard de Vries treedt af (niet herkiesbaar).
Barbara Lunenburg stelt zich kandidaat om de taak van penningmeester over te nemen. Zij zal daarbij worden ondersteund door haar echtgenoot Boudewijn.
Secretaris Lucienne Stavenuiter is aftredend en is herkiesbaar voor een periode van 2 jaar. Zodoende wordt het rooster van aftreden van DB-leden herstelt en treedt jaarlijks één DB-lid af.

Eventuele andere kandidaten voor het bestuur kunnen zich t/m dinsdag 24 november aanmelden bij het DB, in dit bijzondere geval per e-mail op DB@dosc.nl.

Namens het Algemeen Bestuur van D.O.S.C.,

Lucienne Stavenuiter
Algemeen secretaris

Algemene Ledenvergadering

Beste leden en ouders van D.O.S.C.,
Vanwege Corona is het dit jaar helaas niet mogelijk om een Algemene Ledenvergadering te houden waarbij we met elkaar in dezelfde ruimte verblijven. We betreuren het dat we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, maar omdat de verenigingszaken wel doorgaan, vinden wij het belangrijk om de ALV toch te houden. Dat doen we door deze keer een on-line vergadering te organiseren op woensdagavond 25 november a.s.. De vergadering begint om 20.00 uur.

Voor het deelnemen aan de internetvergadering heb je geen speciaal computerprogramma nodig. Wel moet je gebruik kunnen maken van een computer, tablet of smartphone voorzien van microfoon en camera, én beschikken over internet.

Als je deze vergadering wilt bijwonen, kun je je aanmelden door een e-mail te sturen naar ALV2020@dosc.nl (klik).
Enkele dagen vóór de bijeenkomst ontvang je een bericht met daarin een link die je kunt gebruiken om deel te nemen, samen met enkele korte en duidelijke instructies.
In dat bericht staat ook hoe je in het bezit kunt komen van de vergaderstukken. De agenda staat in het bericht hieronder.

We hopen natuurlijk op een grote deelname! Slecht weer is deze keer geen excuus!
Graag tot de 25ste,
Bestuur D.O.S.C.

Broekhuis Ford Zeist steunt D.O.S.C.!

Dankzij een mooie sponsorovereenkomst keert Broekhuis voor iedere auto die aan een “D.O.S.C. -familie” verkocht wordt een clubbonus uit.
Kortgeleden is er aan de Fam. Hagoort een nieuwe Broekhuis auto geleverd. Puk, de jongste dame op onderstaande foto, is lid van de afdeling gymnastiek. Het levert D.O.S.C. een clubbonus van € 250,- op, waarvoor dank!

Oud algemeen voorzitter Wim Hooft overleden

Afgelopen zondag is op 80-jarige leeftijd onze oud Algemeen Voorzitter Wim Hooft overleden. Na een korte voorzitter-loze periode werd hij de opvolger van Teus Ederveen.

Wim groeide op in Den Dolder en was zodoende al vanaf de jaren vijftig bekend met de vereniging. Toen later zijn kinderen bij D.O.S.C. kwamen sporten, werd hij halverwege de jaren tachtig benaderd om het voorzitterschap op zich te nemen. Hij stemde er mee in, ondanks zijn drukke werkzaamheden in de zuivelsector, en bleef 3 jaar onze algemeen voorzitter.

Het was een inspirerende periode. Het enthousiasme waarmee Wim de vereniging leidde, wist hij over te brengen binnen alle geledingen van de club. De vrijwilligers waren zijn inspiratie en hij was de inspirator van de vrijwilligers. De vereniging groeide tot grote omvang. Het persoonlijke contact vond hij erg belangrijk en daarbij werd je steevast met een ferme handdruk begroet. Iets wat hem bij diverse leden de bijnaam ‘Wim Hand’ opleverde. In de huidige periode ondenkbaar…..

Het waren financieel geen makkelijke jaren vanwege het door de gemeente plotseling afbouwen van de toegezegde rentesubsidie op de hypotheek van de toenmalige nieuwe kantine op het oude D.O.S.C. -terrein. Maar het bestuur onder zijn leiding wist zich uiteindelijk door deze zware periode te manoeuvreren. Een belangrijke bijdrage daarbij heeft ook de ‘Club van 100’ geleverd. Na zijn aftreden als algemeen voorzitter is Wim ook nog enige tijd voorzitter van deze ondersteunende Club geweest die tot januari 1993 heeft bestaan.

We zullen Wim herinneren als een kundige bestuurder met een warm hart. Een mensen mens en inspirator. Wij wensen zijn vrouw en kinderen, allemaal oud-leden, veel sterkte toe.

Het Dagelijks Bestuur