• remia-lekkerste-2015
    Remia consumentenservice
    ☎ 0800 0 222 555
    ✉ info@remia.nl

Bardienstenbeleid

Binnen onze vereniging vinden we het belangrijk dat iedereen een handje helpt om plezierig sporten mogelijk te maken. De bemensing van de bar draagt daar sterk aan bij. Het paviljoen is een gezellige ontmoetingsplek. En de omzet helpt de contributie betaalbaar te houden.
Met ingang van 1 januari 2018 voeren we twee veranderingen door. In de eerste plaats worden vrijwel alle volwassen leden en de ouders van jeugdleden verplicht om minimaal 2 bardiensten per seizoen te draaien. Daarnaast kan iedereen zichzelf inplannen in het bardienstenrooster.  Lees voor een puntsgewijze opsomming van het beleid het “Bardienstenreglement”.

Jezelf inroosteren
Eén of twee maal per jaar krijg je een mail met een link waarmee je jezelf kunt inroosteren. Je kunt bardienst draaien op een doordeweekse avond of op een deel van de zaterdag. Na de planningsperiode zal de paviljoenbeheerder de openstaande diensten invullen  met de mensen die zichzelf niet hebben ingepland. Als je door jezelf  of door de beheerder bent ingepland, dan ben je verplicht om de bardienst te draaien.

Wat als later blijkt dat ik toch niet kan komen?
Mocht je onverhoopt niet kunnen, dan heb je de mogelijkheid om via het planningsprogramma te proberen te ruilen met een ander (kost je niks), of je kunt jouw dienst over doen aan iemand van de reservelijst. De mensen op die lijst zijn over het algemeen op korte termijn beschikbaar. Diegene die bereid is jouw dienst over te nemen ontvangt van jou daarvoor een vergoeding van € 40,-  (onderling regelen).
Als je niet op komt dagen en je hebt ook niks geregeld, dan wordt iemand anders van de club met jouw probleem opgezadeld en dat is niet de bedoeling. No show betekent een boete van € 80,- die gefactureerd wordt door de penningmeester.

Wat als ik geen bardienst wil draaien?
Indien je bardienstplichtig bent, maar je wilt geen bardienst draaien, dan heb je de mogelijkheid om je bardienst voor € 40,- per bardienst af te kopen.

Wij vertrouwen erop dat we onze leden op deze manier bereid vinden om zich een paar uur per jaar in te zetten voor onze vereniging. Grootste winstpunt voor iedereen is dat je zelf kunt plannen wanneer je je een avond, of een gedeelte van de zaterdag, wilt inzetten voor de club!

Klik op de volgende links/documenten om deze te lezen: