• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl

Auteur Archief

Sophia Broerse: een “Koninklijk afscheid”

sophia-4

Vol verbazing over de entree van familie en de burgemeester

De op de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober afgetreden penningmeester Sophia Broerse werd tijdens deze vergadering verrast door een bezoek van de burgemeester van Zeist, Koos Janssen.
Sophia is ruim 38 jaar verantwoordelijk geweest voor de contributie-inning en had sinds 2000 het volledige penningmeesterschap tot taak. Daarmee maakte ze ruim 38 jaar deel uit van het Algemeen Bestuur en de laatste 16 jaar ook van het Dagelijks Bestuur. Sophia heeft haar taak altijd met grote nauwkeurigheid uitgevoerd. De resultaten zagen er altijd piekfijn uit. Met haar kennis van de dolderse gemeenschap had ze bovendien op menig agendapunt onmisbare invloed.
Het was dus niet voor niets dat burgemeester Janssen haar afscheid kwam opsieren met een mooie speech en haar namens de Koning mocht benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau!

sophia-5sophia-6

 

 

 

 

 

 

 

 

sophia-1Vervolgens werd Sophia uitgebreid bedankt door achtereenvolgens het bestuur en Jan van Oostenbrugge namens de Supportersvereniging “Vrienden van D.O.S.C.”.

Het bestuur bood namens de vereniging een bronzen beeld aan en beloofde haar nog een afscheidsborrel in het najaar, als ze gerevalideerd is van haar knieoperatie.

sophia-8

 

 

Sophia sprak in haar dankwoord over de ontwikkelingen die ze in al die jaren heeft meegemaakt, en dankte alle medebestuurders en vrijwilligers die haar geholpen hebben.

sophia-9 Ze was zeer verrast met de onderscheiding en was trots deze te hebben ontvangen in het bijzijn van vele familieleden.

Het zal voor iedereen wennen worden dat Sophia niet meer in functie is. Maar, gezien de voortreffelijke wijze waarop ze haar taak uitvoerde, D.O.S.C. kan verder!

db-1

 

Foto’s André Kroon

René van Nimwegen benoemd tot Erelid

Op de Algemene Ledenvergadering van jl. maandag 10 oktober, is René van Nimwegen benoemd tot Erelid van D.O.S.C..

rene-2

René wordt toegesproken door DB-lid Gerard en secretaris Esther staat klaar met de bloemen

René heeft vroeger als voetbal-lid ruim 12 jaar in het bestuur van die afdeling gezeten, en vele jaren als trainer en scheidsrechter op het veld gestaan. Daarnaast was hij jarenlang lid van de afdeling klaverjas. Begin deze eeuw werd één van zijn dromen werkelijkheid en was hij de grote stimulator achter de oprichting van de afdeling jeu de boules. Hij werd secretaris van het jeu de boulesbestuur en enkele jaren later voorzitter. En nu, 16 jaar na de oprichting, is hij dat nog steeds.

Naast de bestuurlijke verantwoording die hij in totaal al gedurende ruim 28 jaar draagt, heeft hij nog tal van “bijbaantjes”. Hij is zeer betrokken geweest bij de bouw van de oude en nieuwe jeu de bouleshal, en beide kantines op ons voormalig sportterrein aan de Dr. vd Hoevenlaan.

Wij kennen René als een zeer betrokken D.O.S.C. –er. Niet te beroerd om op maandagmorgen allerlei zwerfvuil rondom het jeu de boules terrein op te ruimen. Praktisch geen enkele vergadering overslaand. Soms wat opvliegend, maar uit slechts één gedachte, en met één doel. Het beste voor D.O.S.C. en de leden.

Het is daarom dat René het Erelidmaatschap absoluut verdient! Van harte gefeliciteerd!!
Foto’s: André Kroon

Maandag 10 oktober: Algemene Ledenvergadering

Op maandagavond 10 oktober a.s. zal in het paviljoen de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Aanvang 20.00 uur.
Het wordt een bijzondere vergadering, want naast de benoeming van Ton Anbeek tot Algemeen Voorzitter, zal de vergadering vooral in het teken staan van het afscheid van Sophia Broerse, de penningmeester. Ruim 38 jaar heeft zij als 2e penningmeester voor D.O.S.C. de contributies geïnd en daarnaast is ze sinds 2000 ook 1e penningmeester, zodat vanaf dat moment alle financiële zaken door haar werden beheerd.
Wat zou het fijn zijn als op deze ALV veel mensen aanwezig zijn, daarmee hun waardering tonend voor iemand die bijna 40 jaar clubliefde heeft getoond!

De agenda voor de vergadering, alsmede de notulen van de ALV van 2015, zijn hieronder te downloaden. De financiële stukken worden op de vergadering ter beschikking gesteld, en zijn opvraagbaar bij de penningmeester.

Agenda ALV 10 oktober 2016
Notulen ALV 14 oktober 2015

Update: registreren van het lidmaatschap

Ten behoeve van de nieuwe ledenadministratie, waarmee tevens de contributiebetaling wordt geregeld, zullen alle leden van D.O.S.C. in MijnDOSC geregistreerd moeten worden. Immers, als je lid bent van een vereniging, hoor je nu eenmaal opgenomen te worden in de ledenadministratie. Dat klinkt dwangmatig, maar door deze modernisering, worden tal van taken sterk vereenvoudigd. Daarmee wordt het werk van diverse vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor de vereniging, minder tijdrovend. Daarnaast zijn er nog andere voordelen te noemen waar ook de leden van kunnen gaan profiteren. Dat is goed voor de vrijwilliger, maar nog beter voor de club en de leden daarvan!

Het Algemeen Bestuur heeft gekozen voor de weg waarbij ieder lid (of ‘ouder van’) zichzelf moet registreren op de website. Dat heeft twee voordelen. De ledenadministrateur hoeft niet van 1000 personen de accounts in te voeren en daarnaast de daarbij horende 1400 lidmaatschappen. Een enorme klus. En doordat je zelf de gegevens moet invullen, hebben we straks een up-to-date ledenadministratie waar geen foutieve of ontbrekende gegevens in voorkomen. Wij vonden dat we de 10 minuten die dat kost, wel van onze leden mochten vragen.

Helaas, maar niet onverwacht, gaat een dergelijke operatie niet zonder mankementen. Mede veroorzaakt door de periode waarin de omschakeling plaats moet vinden: de zomervakantie. Gelukkig wordt het registratieproces met regelmaat verbeterd, o.a. als gevolg van de vragen en opmerkingen die bij ons binnenkomen. Daar blijven we de komende weken tijd in steken.

Wij zijn ons er van bewust dat we ook een aantal leden hebben, die voorgangers zijn van de huidige digitale generatie. Mensen, vaak op een zeer respectabele leeftijd, die graag nog sporten bij D.O.S.C. maar geen mogelijkheden en/of de kennis hebben om deze digitale registratie zelf uit te voeren, geen PC o.i.d. bezitten, laat staan een e-mailadres hebben.
Uiteindelijk zullen wij zorgen dat ook deze leden op de juiste wijze in de ledenadministratie worden opgenomen. Het mag in ieder geval wat ons betreft geenszins een reden worden om het lidmaatschap van onze vereniging te beëindigen! Met een beetje geduld en begrip komt het allemaal goed!

Het Dagelijks Bestuur.

 

Klik op je keuze:

Uw lidmaatschap registreren in MijnDOSC

Vanaf komend seizoen stappen we over op een nieuw ledenadministratiesysteem en worden de contributies op een andere wijze gefactureerd. U heeft daarover van de nieuwe ledenadministrateur bericht ontvangen.
Om te zorgen dat alle gegevens juist geregistreerd staan in onze administratie verzoeken wij alle leden om zich te registreren. U maakt daartoe een eigen account aan in MijnDOSC. U klikt hiervoor op MijnDOSC in de zwarte balk bovenin dit scherm.
Na het maken van een account kunt u in uw account uw lidmaatschap(pen) invoeren.
Heeft u kinderen bij ons sporten? Maak dan als ouder een account aan en registreer daarin de lidmaatschappen van uw kind(eren). Per gezin is het aanmaken van één account daarom voldoende. De “houder” van het account krijgt de facturen voor de contributie(s).

Vanwege vakantie kan het gebeuren dat uw per mail gestelde vraag niet direct wordt beantwoord. Wij vragen hiervoor uw geduld en begrip.

Binnenkort je eigen account aanmaken!

Begin deze week worden alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden geïnformeerd over de nieuwe situatie omtrent de contributie betaling. Vanaf het komende seizoen zal de nieuwe ledenadministrateur, Chris van der Steenhoven, zorg dragen voor het innen van deze bedragen. Daartoe wordt een nieuw en geautomatiseerd systeem in gebruik genomen, welke gekoppeld is aan deze website. Er zijn bovendien enkele andere aanpassingen, waaronder de kortingsregels bij het hebben van meerdere lidmaatschappen, en de automatische incasso.

De brief die Chris per e-mail of post aan alle leden zal verzenden, kunt u ook hier lezen. Daarin staat alle relevante informatie weergegeven.

Er wordt momenteel nog hard gewerkt om e.e.a. technisch mogelijk te maken. De verwachting is, zoals ook in de brief staat, dat het registreren vanaf half juli mogelijk gaat worden. Zodra het zo ver is worden jullie daarover op deze website geïnformeerd.

 

Afdeling tafeltennis opgeheven

Met ingang van het seizoen 2016-2017 is de afdeling tafeltennis opgeheven.
Helaas bestond de afdeling uit te weinig leden om de kosten en verantwoordelijkheden te delen. De laatste afdelingsvoorzitter, Reinier Dijk, en zijn voorganger Dolf van Maarseveen, hebben de afgelopen tijd pogingen gedaan om de tafeltennissport binnen D.O.S.C. nieuw leven in te blazen. Met name door het starten van een jeugdafdeling zou hiervan sprake kunnen zijn. Echter, het benodigde kader om dat enigszins succesvol op te starten, bleek niet voorhanden.

Het is jammer. Echter, misschien is er ook nu weer sprake van een tijdelijke stop. In de jarenlange geschiedenis van tafeltennis binnen D.O.S.C. is het niet de eerste keer dat er het besluit om te stoppen is genomen. Dus wie weet…..

Nieuwe Algemeen Voorzitter stelt zich voor

Wij zijn zeer verheugd dat Ton Anbeek bereid is gevonden om de vacature van Algemeen Voorzitter, die bestond sinds het tussentijds aftreden van Tjark Boot, per oktober a.s. te vervullen. Op de ALV die dan zal worden gehouden, zal hij formeel kunnen worden benoemd. Tot die tijd zal Ton, nu als ‘toehoorder’ toegevoegd aan het Dagelijks en Algemeen bestuur,  zich verdiepen in de vereniging, de bestuurlijke organisatie en de zaken die er spelen.
In onderstaande tekst stelt Ton zichzelf in het kort graag aan jullie voor:

Ik ben 53 jaar en getrouwd met Pauline Meyberg. Wij wonen sinds 1996 met heel erg veel plezier in Den Dolder en hebben 3 kinderen. De middelste, Jeroen, voetbalt bij D.O.S.C..

Ik heb ruim 20 jaar bij Unilever gewerkt in binnen- en buitenland. Daarna ben ik in de bedden industrie beland als algemeen directeur van Koninklijke Auping BV en de afgelopen 6 jaar als algemeen directeur van Beter Bed Holding NV, een retailer met meer dan 1150 winkels in 8 landen in Europa.

Mijn hobby’s zijn tennissen, fietsen, lezen, reizen, lekker eten en wijn.

Ik heb een erg positieve indruk van de vereniging D.O.S.C. en ben erg gemotiveerd om samen met de leden van het dagelijks en het algemeen bestuur het succes van de vereniging nog verder uit te bouwen!

Nog steeds op zoek naar nieuwe penningmeester

We zijn er helaas nog niet in geslaagd om een opvolg(st)er te vinden voor Sophia Broerse die in oktober zal stoppen met het penningmeesterschap. Het zou zo mooi zijn als we haar laatste actieve maanden als penningmeester zouden kunnen verlichten door de zekerheid te hebben dat het werk door een ander zal worden voortgezet.
Maar het zijn niet al haar huidige taken waar het om draait. Het hele ‘contributie verhaal’ en allerlei andere bijzaken, zijn of  worden inmiddels ondergebracht bij anderen.

Er blijven er echter nog wel een aantal over. Daarom nogmaals een oproep aan alle leden om jezelf af te vragen of het niet iets voor jou zou kunnen zijn. Of door om je heen te kijken misschien een ander bereid vindt of geschikt acht en waarmee we geholpen zouden kunnen worden.

Wat wordt er gevraagd (de belangrijkste taken):

 • Declaraties en facturen verzamelen
 • Facturen verzenden (bijv. naar sponsors en adverteerders)
 • Het doen van betalingen
 • Afdelingsbegrotingen verzamelen
 • De balans en winst- en verliesrekening toelichten op de ALV
 • Tussentijdse presentatie financiële cijfers in Algemeen Bestuur

Voor deze taken en het verwerken in een boekhoudprogramma  zullen we worden ondersteund door Werring en Schuler (administratie- en belastingkantoor). Hoewel er natuurlijk in een jaar pieken en dalen zitten in de werkzaamheden is de verwachting dat de bovengenoemde werkzaamheden in maximaal zo’n 3 tot 4 uur per week kunnen worden verricht.

Vind je het leuk om als een spin in het web van onze vereniging te functioneren, verantwoordelijkheid te dragen, andere enthousiaste vrijwilligers te leren kennen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Met de nieuwe mensen die we al gevonden hebben om de algemene belangen van D.O.S.C. te dienen, kunnen we gezamenlijk aan de toekomst van D.O.S.C. bouwen.

Reageren? Graag zelfs:  db@dosc.nl

Ingezonden mededeling: Hardlooptraining

In bijgaande flyer, ontvangen van oud voorzitter van de schaakafdeling, André Hilhorst, wordt u geïnformeerd over een hardloopclinic die vanaf begin maart gedurende 13 weken plaats vindt op de atletiekbaan bij zwembad Dijnselburg.

De clinic is bedoeld ter voorbereiding van een 5 km loop in Amersfoort in juni. De flyer kunt u hier inzien:  Hardlooptrainingen Fun Runners Zeist