• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl

Auteur Archief

Uw lidmaatschap registreren in MijnDOSC

Vanaf komend seizoen stappen we over op een nieuw ledenadministratiesysteem en worden de contributies op een andere wijze gefactureerd. U heeft daarover van de nieuwe ledenadministrateur bericht ontvangen.
Om te zorgen dat alle gegevens juist geregistreerd staan in onze administratie verzoeken wij alle leden om zich te registreren. U maakt daartoe een eigen account aan in MijnDOSC. U klikt hiervoor op MijnDOSC in de zwarte balk bovenin dit scherm.
Na het maken van een account kunt u in uw account uw lidmaatschap(pen) invoeren.
Heeft u kinderen bij ons sporten? Maak dan als ouder een account aan en registreer daarin de lidmaatschappen van uw kind(eren). Per gezin is het aanmaken van één account daarom voldoende. De “houder” van het account krijgt de facturen voor de contributie(s).

Vanwege vakantie kan het gebeuren dat uw per mail gestelde vraag niet direct wordt beantwoord. Wij vragen hiervoor uw geduld en begrip.

Binnenkort je eigen account aanmaken!

Begin deze week worden alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden geïnformeerd over de nieuwe situatie omtrent de contributie betaling. Vanaf het komende seizoen zal de nieuwe ledenadministrateur, Chris van der Steenhoven, zorg dragen voor het innen van deze bedragen. Daartoe wordt een nieuw en geautomatiseerd systeem in gebruik genomen, welke gekoppeld is aan deze website. Er zijn bovendien enkele andere aanpassingen, waaronder de kortingsregels bij het hebben van meerdere lidmaatschappen, en de automatische incasso.

De brief die Chris per e-mail of post aan alle leden zal verzenden, kunt u ook hier lezen. Daarin staat alle relevante informatie weergegeven.

Er wordt momenteel nog hard gewerkt om e.e.a. technisch mogelijk te maken. De verwachting is, zoals ook in de brief staat, dat het registreren vanaf half juli mogelijk gaat worden. Zodra het zo ver is worden jullie daarover op deze website geïnformeerd.

 

Afdeling tafeltennis opgeheven

Met ingang van het seizoen 2016-2017 is de afdeling tafeltennis opgeheven.
Helaas bestond de afdeling uit te weinig leden om de kosten en verantwoordelijkheden te delen. De laatste afdelingsvoorzitter, Reinier Dijk, en zijn voorganger Dolf van Maarseveen, hebben de afgelopen tijd pogingen gedaan om de tafeltennissport binnen D.O.S.C. nieuw leven in te blazen. Met name door het starten van een jeugdafdeling zou hiervan sprake kunnen zijn. Echter, het benodigde kader om dat enigszins succesvol op te starten, bleek niet voorhanden.

Het is jammer. Echter, misschien is er ook nu weer sprake van een tijdelijke stop. In de jarenlange geschiedenis van tafeltennis binnen D.O.S.C. is het niet de eerste keer dat er het besluit om te stoppen is genomen. Dus wie weet…..

Nieuwe Algemeen Voorzitter stelt zich voor

Wij zijn zeer verheugd dat Ton Anbeek bereid is gevonden om de vacature van Algemeen Voorzitter, die bestond sinds het tussentijds aftreden van Tjark Boot, per oktober a.s. te vervullen. Op de ALV die dan zal worden gehouden, zal hij formeel kunnen worden benoemd. Tot die tijd zal Ton, nu als ‘toehoorder’ toegevoegd aan het Dagelijks en Algemeen bestuur,  zich verdiepen in de vereniging, de bestuurlijke organisatie en de zaken die er spelen.
In onderstaande tekst stelt Ton zichzelf in het kort graag aan jullie voor:

Ik ben 53 jaar en getrouwd met Pauline Meyberg. Wij wonen sinds 1996 met heel erg veel plezier in Den Dolder en hebben 3 kinderen. De middelste, Jeroen, voetbalt bij D.O.S.C..

Ik heb ruim 20 jaar bij Unilever gewerkt in binnen- en buitenland. Daarna ben ik in de bedden industrie beland als algemeen directeur van Koninklijke Auping BV en de afgelopen 6 jaar als algemeen directeur van Beter Bed Holding NV, een retailer met meer dan 1150 winkels in 8 landen in Europa.

Mijn hobby’s zijn tennissen, fietsen, lezen, reizen, lekker eten en wijn.

Ik heb een erg positieve indruk van de vereniging D.O.S.C. en ben erg gemotiveerd om samen met de leden van het dagelijks en het algemeen bestuur het succes van de vereniging nog verder uit te bouwen!

Nog steeds op zoek naar nieuwe penningmeester

We zijn er helaas nog niet in geslaagd om een opvolg(st)er te vinden voor Sophia Broerse die in oktober zal stoppen met het penningmeesterschap. Het zou zo mooi zijn als we haar laatste actieve maanden als penningmeester zouden kunnen verlichten door de zekerheid te hebben dat het werk door een ander zal worden voortgezet.
Maar het zijn niet al haar huidige taken waar het om draait. Het hele ‘contributie verhaal’ en allerlei andere bijzaken, zijn of  worden inmiddels ondergebracht bij anderen.

Er blijven er echter nog wel een aantal over. Daarom nogmaals een oproep aan alle leden om jezelf af te vragen of het niet iets voor jou zou kunnen zijn. Of door om je heen te kijken misschien een ander bereid vindt of geschikt acht en waarmee we geholpen zouden kunnen worden.

Wat wordt er gevraagd (de belangrijkste taken):

 • Declaraties en facturen verzamelen
 • Facturen verzenden (bijv. naar sponsors en adverteerders)
 • Het doen van betalingen
 • Afdelingsbegrotingen verzamelen
 • De balans en winst- en verliesrekening toelichten op de ALV
 • Tussentijdse presentatie financiële cijfers in Algemeen Bestuur

Voor deze taken en het verwerken in een boekhoudprogramma  zullen we worden ondersteund door Werring en Schuler (administratie- en belastingkantoor). Hoewel er natuurlijk in een jaar pieken en dalen zitten in de werkzaamheden is de verwachting dat de bovengenoemde werkzaamheden in maximaal zo’n 3 tot 4 uur per week kunnen worden verricht.

Vind je het leuk om als een spin in het web van onze vereniging te functioneren, verantwoordelijkheid te dragen, andere enthousiaste vrijwilligers te leren kennen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Met de nieuwe mensen die we al gevonden hebben om de algemene belangen van D.O.S.C. te dienen, kunnen we gezamenlijk aan de toekomst van D.O.S.C. bouwen.

Reageren? Graag zelfs:  db@dosc.nl

Ingezonden mededeling: Hardlooptraining

In bijgaande flyer, ontvangen van oud voorzitter van de schaakafdeling, André Hilhorst, wordt u geïnformeerd over een hardloopclinic die vanaf begin maart gedurende 13 weken plaats vindt op de atletiekbaan bij zwembad Dijnselburg.

De clinic is bedoeld ter voorbereiding van een 5 km loop in Amersfoort in juni. De flyer kunt u hier inzien:  Hardlooptrainingen Fun Runners Zeist

Clubblad januari gepubliceerd

Het eerste clubblad van het jaar 2016 is uit. Op deze pagina kunt u het blad (PDF) lezen en tevens alle exemplaren tot een jaar terug.

Kopij voor het volgende nummer kan t/m de laatste vrijdag van de maand, 18.00 uur, ingeleverd worden bij de redactie, Pleineslaan 88. Maar nog liever per mail: clubblad@dosc.nl
In principe verschijnt de volgende editie op de eerste donderdag van de maand.

Nieuwjaarsinstuif: zaterdag 2 januari

Het bestuur van D.O.S.C. nodigt alle leden uit voor de NIEUWJAARSINSTUIF, die gehouden wordt op zaterdag 2 januari van 15.00 – 17.30 uur. Mede dankzij de Supportersvereniging “Vrienden van D.O.S.C.” zal het duo “Prettig Geregeld” ook dit jaar weer de instuif muzikaal omlijsten.

En heel bijzonder: behalve enkele leden die 25-, 40- en 50 jaar lid zijn, zullen we dit keer ook iemand eren die al 65 jaar lid is van onze mooie vereniging! Bovendien is het een gezellige gelegenheid om je clubgenoten een gezond en gelukkig 2016 toe te wensen.
Tenslotte, in de sporthal wordt het jaarlijkse Krijn Broerse voetbaltoernooi gehouden.
Graag tot ziens op 2 januari!!

INSTUIF-2016

Het laatste clubblad van 2015

Het laatste clubblad van het jaar 2015 is uit. Op deze pagina kunt u het blad (PDF) lezen en tevens alle exemplaren  tot een jaar terug.

Kopij voor het volgende nummer kan t/m de laatste vrijdag van de maand, 18.00 uur, ingeleverd worden bij de redactie, Pleineslaan 88. Maar nog liever per mail: clubblad@dosc.nl
In principe verschijnt de volgende editie op de eerste donderdag van de maand.

 

Jan van Kooij overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat Jan van Kooij, voorheen wonende aan de Hertenlaan, afgelopen donderdag op 86-jarige leeftijd is overleden. Jan werd in 1952 (!) lid van de afdeling voetbal en mocht op 14 november 2012, tijdens de ALV, de versierselen ontvangen die bij het 60-jarig lidmaatschap horen. Hij heeft tot op zeer respectabele leeftijd actief gespeeld, en is ook daarna altijd (algemeen) lid gebleven, ondanks dat hij niet meer in Den Dolder woonde.  Zijn betrokkenheid bij “het dolderse”, en bij D.O.S.C. in het bijzonder, toonde hij door op genoemde ALV de afdeling voetbal een wedstrijdbal aan te bieden.

Het bestuur wenst de nabestaanden veel sterkte toe.