• remia-lekkerste-2015
    Remia consumentenservice
    ☎ 0800 0 222 555
    ✉ info@remia.nl

Auteur Archief

Nieuwe paviljoen beheerster aangenomen!!

Wij zijn zeer blij te kunnen melden dat het dagelijks bestuur, tezamen met enkele leden van de paviljoencommissie  er in geslaagd is een nieuwe paviljoen beheerster te vinden. Susan Straalman, voor enkele leden welbekend, zal per 1 december a.s. de functie van Peter de Jonge, die ons per 1 september jl. verliet, overnemen.
Susan woont in Den Dolder, op een steenworp afstand van het sportcomplex. Ze zal zichzelf binnenkort op de ALV (woensdag 8 november a.s.) en op de website verder voorstellen.
Het bestuur is er van overtuigd dat we met Susan een gedreven, verantwoordelijke en betrokken vrouw hebben gevonden en wij zien de samenwerking met zeer veel vertrouwen tegemoet.
Vooral voor de mensen die de afgelopen maanden de taken van Peter hebben overgenomen, is dit buitengewoon goed nieuws. Immers, zij verrichten naast deze extra werkzaamheden, zonder uitzondering, al veel vrijwilligerswerk voor onze club. Maar ook alle andere leden mogen blij zijn straks weer een eenduidig aanspreekpunt te hebben voor alles wat met ons paviljoen te maken heeft.

Wij wensen nu alvast Susan een prettige tijd toe bij D.O.S.C.!

Hangjongeren: wij gaan graag het gesprek aan!

Zoals bekend is veld 3 van het sportcomplex een openbaar veld. Naast de D.O.S.C. activiteiten en de schoolsport wordt dit veld tijdens ‘de toegestane openingstijden’ gebruikt door de jeugd om lekker te voetballen enz. Wij zijn erg blij dat we deze mogelijkheid, buiten de sporturen om, kunnen bieden en er wordt veel gebruik van gemaakt.
Gevolg is dat het complex en de directe omgeving (parkeerterrein en het terrein van de school) een bijzondere aantrekkingskracht heeft op de jongeren en ontstaan er zogenaamde hangplekken.
Dit is niet verboden, zolang dit op openbaar terrein is en er geen overlast wordt ervaren.
De school en D.O.S.C. hebben al geruime tijd slechte ervaringen met de hangjongeren en wel om twee redenen:

  1. Ze komen op verboden terrein. Na zonsondergang is het gehele sportcomplex, en dus ook het openbare veld bij de school, verboden terrein voor alle onbevoegden, dus ook de hangjongeren. Daarnaast is het volledige terrein van de school verboden gebied.
  2. Helaas wordt er veel afval achtergelaten, en dan met name NIET in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Door deze overlast worden leden van onze club, maar ook mensen van de school, onnodig belast met het opruimen van alle troep dat verspreid ligt op het sportcomplex, het terrein van de school en het parkeerterrein. Naast deze mensen zijn het de schoolkinderen die de dupe worden van al het extra opruimwerk dat nodig is.
Op initiatief van de schoolleiding én een groep leerlingen wordt er op vrijdagavond 6 oktober a.s. om 20.00 uur een gesprek georganiseerd met alle hangjongeren en anderen die willen meehelpen en meedenken om dit probleem op te lossen. Doel: een win-win situatie waarvan iedereen blij wordt!

Zie HIER de uitnodiging door de leerlingen opgesteld.

Wij hopen dat alle jeugdige D.O.S.C. leden die zich door dit bericht aangesproken voelen, een uurtje vrijmaken om deze bijeenkomst bij te wonen!

Enkele contributieverhogingen per 1 juli a.s.

Op de Buitengewone ALV van 21 juni jl. is op voorstel van het Algemeen Bestuur een gedeeltelijke contributieverhoging besproken. Dit moest op een buitengewone vergadering om invoering per 1 juli a.s. mogelijk te maken.
De afdeling voetbal heeft op het gebied van materiaal, sportief beleid en professionalisering van de afdeling enkele plannen voor de komende jaren. Om hiervoor financiële draagkracht te ontwikkelen is een verhoging van € 6,- per lid per seizoen voorgesteld.
De afdeling volleybal heeft te maken met een terugloop van senioren, maar gelukkig met een groei van jeugdleden. Omdat de kosten daardoor minimaal gelijk zullen blijven, maar de inkomsten zullen dalen, is een verhoging van € 10,- per lid per seizoen voorgesteld.
De afdeling gymnastiek heeft het financieel altijd lastig. Vooral de accommodaties en de vele train(st)ers zorgen voor een grote kostenpost. Daardoor zijn er verschillende verhogingen voorgesteld. Jeugd en ouder/peuter gym € 12,- per seizoen, galm € 6,- per seizoen, dynamic tennis en country line dance € 5,- per seizoen en pilates en body conditie gym met € 10,- per lid per seizoen.

Na een korte toelichting door de afdelingsbesturen en een paar vragen hierover uit de vergadering zijn alle verhogingen unaniem aangenomen. De contributiebedragen welke met ingang van 1 juli 2017 van kracht zijn staan in een compleet overzicht op deze pagina: klik hier.

Eerste clubblad seizoen 2017-2018

Er staat een nieuw clubblad op de website. U kunt het lezen op deze pagina.

Het clubblad verschijnt dit seizoen niet meer maandelijks. Het bestuur heeft besloten om jaarlijks éénmalig een informatieboekje samen te stellen dat huis-aan-huis in Den Dolder zal worden verspreid. Daarnaast verschijnen er drie of vier clubbladen, uitsluitend in digitale (PDF) vorm op de website. Hiervan worden geen exemplaren meer gedrukt.
Het volgende nummer zal vermoedelijk eind maart verschijnen. Inleveren van kopij hiervoor kan het makkelijkste per e-mail: clubblad@dosc.nl

Veel leesplezier gewenst!!

D.O.S.C. ondersteunde Rocking up X-mas

Dit jaar zorgde Rocking up X-mas ervoor dat 120 gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank, konden genieten van een echte kerstmaaltijd die ze zelf niet kunnen veroorloven. Het doel was om ruim 500 mensen, waaronder 300 kinderen, te voorzien van een kerstpakket. Deze gezinnen werden op 22 december verrast door vrijwilligers van Rocking up X-mas.

De drie twintigers Thijs Lindhout, Imco van Elk en Sydney Brouwer gingen dit jaar langs de deuren met een kerstpakket voor gezinnen die een zwaar jaar achter de rug hebben. Deze gezinnen zijn voornamelijk afhankelijk van de voedselbank en werden op 22 december verrast met een luxe kerstpakket. Die middag en avond hebben tientallen vrijwilligers in het paviljoen van D.O.S.C. de voedselpakketten ingepakt. In het begin van de avond werden de gezinnen verrast met de bezorging van een pakket. Zie ook dit filmpje uit 2014 en de Facebook pagina.

Met dit initiatief willen ze mensen inspireren om ook te ‘geven’. Het doel is om in 2020 maar liefst 2000 gezinnen blij te kunnen maken met een kerstpakket. Onder het motto ‘leven is geven’ hopen we mensen aan te sporen om ook aan een ander te denken. Door middel van crowdfunding en vrijwilligers wordt dit initiatief werkelijkheid gemaakt. Wil je ook je steentje bijdragen? Doneren kan via https://onepercentclub.com/nl/projects/rocking-up-x-mas

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met rockingupxmas@gmail.com
rocking up Xmas

Erelid Arie Advocaat overleden

Afgelopen week bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid Arie Advocaat, zondag 23 oktober op 85-jarige leeftijd is overleden.
Arie was een voetbal liefhebber. En D.O.S.C. speelde (en speelt) een grote rol in het gezinsleven. Vrouw Wil heeft lange tijd zitting gehad in de voetbalcommissie en alle drie de zonen, Aart, Peter en Walther, voetbalden vanaf jongs af aan. Arie zelf was supporter, maar, vanwege zijn bouwkundige en technische vakkennis, heeft hij vele jaren diverse projecten vanuit dat oogpunt begeleid. Kroon op zijn werk was zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de totstandkoming van het huidige sportcomplex. Een proces van meer dan 10 jaar. Vele tekeningen zijn gemaakt, gewijzigd, opnieuw gemaakt…… soms tot grote ergernis, maar uiteindelijk leidend tot een fantastisch resultaat!
Met name zijn inzet voor specifiek de afdeling petanque, toentertijd nog gewoon ‘jeu de boules’ genaamd, heeft geleid tot het besluit van het jeu de boules bestuur om de speelhal te dopen tot ‘Arie Advocaat hal’. Een terechte verering. Voor zijn verdiensten voor de hele vereniging werd hij benoemd tot erelid.

Begin van de zomer werd bekend dat Arie ziek was. Ruim een maand na zijn 85ste verjaardag overleed hij. Een echte D.O.S.C.-er is heengegaan.
Wij wensen Wil en de zonen Aart, Peter en Walther met hun gezinnen, veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Bestuur D.O.S.C.

Nieuwe samenstelling Dagelijks Bestuur

ton-1Op de ALV van maandag 10 oktober jl. is Ton Anbeek benoemd tot Algemeen Voorzitter. Ton is 53 jaar, sinds 1996 woonachtig in Den Dolder en is getrouwd met Pauline Meyberg. Ze hebben 3 kinderen waarvan de middelste, Jeroen, enige jaren bij D.O.S.C. heeft gevoetbald.
Ton heeft ruim 20 jaar bij Unilever gewerkt in binnen- en buitenland. Daarna is hij in de bedden industrie beland als algemeen directeur van Koninklijke Auping BV en de afgelopen 6 jaar als algemeen directeur van Beter Bed Holding NV, een retailer met meer dan 1150 winkels in 8 landen in Europa.
Zijn hobby’s zijn tennissen, fietsen, lezen, reizen, lekker eten en wijn.
“Ik heb een erg positieve indruk van de vereniging D.O.S.C. en ben erg gemotiveerd om samen met de leden van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur het succes van de vereniging nog verder uit te bouwen!” aldus de kersverse voorzitter.

 

lambertLambert Bongers heeft de functie van penningmeester overgenomen van de afgetreden Sophia Broerse. Lambert is geen onbekende binnen de D.O.S.C. organisatie. Immers, van 2004 tot 2010 was hij algemeen voorzitter. Onder zijn leiding heeft in 2009 de verhuizing plaatsgevonden van de oude voetbalvelden aan de Dr. vd Hoevenlaan naar het fraaie huidige onderkomen.
Lambert betreurt het dat er in de afgelopen drie jaar niemand is gevonden voor de opvolging van Sophia. Clubliefde en de stellige overtuiging dat een vereniging als D.O.S.C. niet zonder penningmeester kan, heeft hem gemotiveerd zich beschikbaar te stellen.

Het Dagelijks Bestuur wordt gecompleteerd door “de blijvers” secretaresse Esther Dekker en Gerard de Vries.

Contributiezaken worden voortaan behartigd door de ledenadministrateur, Chris van der Steenhoven. Vanwege de financiële verantwoordelijkheid heeft Chris zitting in het Algemeen Bestuur.

Sophia Broerse: een “Koninklijk afscheid”

sophia-4

Vol verbazing over de entree van familie en de burgemeester

De op de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober afgetreden penningmeester Sophia Broerse werd tijdens deze vergadering verrast door een bezoek van de burgemeester van Zeist, Koos Janssen.
Sophia is ruim 38 jaar verantwoordelijk geweest voor de contributie-inning en had sinds 2000 het volledige penningmeesterschap tot taak. Daarmee maakte ze ruim 38 jaar deel uit van het Algemeen Bestuur en de laatste 16 jaar ook van het Dagelijks Bestuur. Sophia heeft haar taak altijd met grote nauwkeurigheid uitgevoerd. De resultaten zagen er altijd piekfijn uit. Met haar kennis van de dolderse gemeenschap had ze bovendien op menig agendapunt onmisbare invloed.
Het was dus niet voor niets dat burgemeester Janssen haar afscheid kwam opsieren met een mooie speech en haar namens de Koning mocht benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau!

sophia-5sophia-6

 

 

 

 

 

 

 

 

sophia-1Vervolgens werd Sophia uitgebreid bedankt door achtereenvolgens het bestuur en Jan van Oostenbrugge namens de Supportersvereniging “Vrienden van D.O.S.C.”.

Het bestuur bood namens de vereniging een bronzen beeld aan en beloofde haar nog een afscheidsborrel in het najaar, als ze gerevalideerd is van haar knieoperatie.

sophia-8

 

 

Sophia sprak in haar dankwoord over de ontwikkelingen die ze in al die jaren heeft meegemaakt, en dankte alle medebestuurders en vrijwilligers die haar geholpen hebben.

sophia-9 Ze was zeer verrast met de onderscheiding en was trots deze te hebben ontvangen in het bijzijn van vele familieleden.

Het zal voor iedereen wennen worden dat Sophia niet meer in functie is. Maar, gezien de voortreffelijke wijze waarop ze haar taak uitvoerde, D.O.S.C. kan verder!

db-1

 

Foto’s André Kroon

René van Nimwegen benoemd tot Erelid

Op de Algemene Ledenvergadering van jl. maandag 10 oktober, is René van Nimwegen benoemd tot Erelid van D.O.S.C..

rene-2

René wordt toegesproken door DB-lid Gerard en secretaris Esther staat klaar met de bloemen

René heeft vroeger als voetbal-lid ruim 12 jaar in het bestuur van die afdeling gezeten, en vele jaren als trainer en scheidsrechter op het veld gestaan. Daarnaast was hij jarenlang lid van de afdeling klaverjas. Begin deze eeuw werd één van zijn dromen werkelijkheid en was hij de grote stimulator achter de oprichting van de afdeling jeu de boules. Hij werd secretaris van het jeu de boulesbestuur en enkele jaren later voorzitter. En nu, 16 jaar na de oprichting, is hij dat nog steeds.

Naast de bestuurlijke verantwoording die hij in totaal al gedurende ruim 28 jaar draagt, heeft hij nog tal van “bijbaantjes”. Hij is zeer betrokken geweest bij de bouw van de oude en nieuwe jeu de bouleshal, en beide kantines op ons voormalig sportterrein aan de Dr. vd Hoevenlaan.

Wij kennen René als een zeer betrokken D.O.S.C. –er. Niet te beroerd om op maandagmorgen allerlei zwerfvuil rondom het jeu de boules terrein op te ruimen. Praktisch geen enkele vergadering overslaand. Soms wat opvliegend, maar uit slechts één gedachte, en met één doel. Het beste voor D.O.S.C. en de leden.

Het is daarom dat René het Erelidmaatschap absoluut verdient! Van harte gefeliciteerd!!
Foto’s: André Kroon

Update: registreren van het lidmaatschap

Ten behoeve van de nieuwe ledenadministratie, waarmee tevens de contributiebetaling wordt geregeld, zullen alle leden van D.O.S.C. in MijnDOSC geregistreerd moeten worden. Immers, als je lid bent van een vereniging, hoor je nu eenmaal opgenomen te worden in de ledenadministratie. Dat klinkt dwangmatig, maar door deze modernisering, worden tal van taken sterk vereenvoudigd. Daarmee wordt het werk van diverse vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor de vereniging, minder tijdrovend. Daarnaast zijn er nog andere voordelen te noemen waar ook de leden van kunnen gaan profiteren. Dat is goed voor de vrijwilliger, maar nog beter voor de club en de leden daarvan!

Het Algemeen Bestuur heeft gekozen voor de weg waarbij ieder lid (of ‘ouder van’) zichzelf moet registreren op de website. Dat heeft twee voordelen. De ledenadministrateur hoeft niet van 1000 personen de accounts in te voeren en daarnaast de daarbij horende 1400 lidmaatschappen. Een enorme klus. En doordat je zelf de gegevens moet invullen, hebben we straks een up-to-date ledenadministratie waar geen foutieve of ontbrekende gegevens in voorkomen. Wij vonden dat we de 10 minuten die dat kost, wel van onze leden mochten vragen.

Helaas, maar niet onverwacht, gaat een dergelijke operatie niet zonder mankementen. Mede veroorzaakt door de periode waarin de omschakeling plaats moet vinden: de zomervakantie. Gelukkig wordt het registratieproces met regelmaat verbeterd, o.a. als gevolg van de vragen en opmerkingen die bij ons binnenkomen. Daar blijven we de komende weken tijd in steken.

Wij zijn ons er van bewust dat we ook een aantal leden hebben, die voorgangers zijn van de huidige digitale generatie. Mensen, vaak op een zeer respectabele leeftijd, die graag nog sporten bij D.O.S.C. maar geen mogelijkheden en/of de kennis hebben om deze digitale registratie zelf uit te voeren, geen PC o.i.d. bezitten, laat staan een e-mailadres hebben.
Uiteindelijk zullen wij zorgen dat ook deze leden op de juiste wijze in de ledenadministratie worden opgenomen. Het mag in ieder geval wat ons betreft geenszins een reden worden om het lidmaatschap van onze vereniging te beëindigen! Met een beetje geduld en begrip komt het allemaal goed!

Het Dagelijks Bestuur.

 

Klik op je keuze: