• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl

Auteur Archief

Sporthal voorzien van nieuwe vloer

De gemeente Zeist heeft het groot onderhoud dat voor de komende zomer gepland stond, eerder uitgevoerd. Dit werd o.a. mogelijk doordat de sporthal momenteel door de “Corona-stop” niet wordt gebruikt.
Bij het onlangs uitgevoerde onderhoud is de sporthalvloer voorzien van een nieuwe toplaag in de kleur lichtgrijs. Daarnaast zijn ook de gietvloeren van de centrale hal en het tribunedeel van de sporthal vernieuwd.
Onderstaande foto’s laten het resultaat zien, en dat mag er zijn!

Even een contactmomentje…

Beste D.O.S.C. leden,

Het zijn uitdagende tijden voor ons allemaal. We hopen van harte dat het met u en uw dierbaren naar omstandigheden goed gaat.

De gevolgen van het Coronavirus voor de “belangrijkste bijzaak van het leven”, de sport, zijn helaas erg groot. Niet alleen op internationaal en landelijk niveau maar ook lokaal voor onze leden. De club, zowel de accommodatie als alle activiteiten, zit minimaal t/m 28 april “op slot”. Het sportcomplex en het paviljoen zelfs letterlijk. En we moeten rekening houden met een verlenging van die periode.

Inmiddels is duidelijk geworden dat enkele reguliere competities (darts, voetbal en volleybal) definitief niet meer worden uitgespeeld. Andere bonden (badminton, petanque) hebben hun competities voorlopig stilgelegd. De kans bestaat dat het seizoen 2019-2020 voor een groot deel van onze leden inmiddels voorbij is. Dat zal de komende weken duidelijk worden.

We hopen dat de afdeling voetbal het seizoen in juni nog met een paar slottoernooien kan afsluiten, dat de afdeling petanque “gewoon” het zomerseizoen kan boulen en dat de diverse lessen van de gymnastiek nog dit seizoen hervat kunnen worden. Daar houden we u natuurlijk van op de hoogte via de website en andere social media.

We wensen u veel sterkte en gezondheid toe en hopen u snel weer te kunnen zien op D.O.S.C.!

Met vriendelijke groeten,
Ton Anbeek en Gerard de Vries
Dagelijks Bestuur D.O.S.C.

PS: Indien u vragen heeft, horen we deze graag. U kunt deze e-mailen naar db@dosc.nl

GEEN CLUBACTIVITEITEN t/m 28 april

UPDATE 31 maart: alle activiteiten, zoals hieronder aangegeven, zijn opgeschort t/m maandag 28 april. Bij wijziging hiervan stellen we je op de hoogte via de gebruikelijke kanalen.

Beste mensen,

Als gevolg van het aangescherpte kabinetsbeleid ter bestrijding van het Coronavirus, en gezien de daardoor genomen besluiten van de diverse sportbonden om alle wedstrijden voorlopig t/m 31 maart uit te stellen, heeft het Algemeen Bestuur van D.O.S.C. besloten ALLE activiteiten, dus inclusief lessen en trainingen, af te gelasten. Ook het paviljoen zal deze maand verder gesloten zijn. We volgen hiermee het dringend beroep dat NOC*NSF op alle verenigingen heeft gedaan.

Ondanks het feit dat we bij onze omnivereniging leden van allerlei ‘pluimage’ hebben, van jong tot oud, en ondanks het feit dat niet alle sporten bij ons in grote groepen worden beoefend, hebben we besloten om één lijn te trekken en dus de activiteiten van alle afdelingen op te schorten. Als vereniging willen wij geen enkel risico lopen.

Wij vragen jullie begrip voor dit besluit en hopen alle leden begin april in goede gezondheid weer bij D.O.S.C. te treffen!

Algemeen Bestuur D.O.S.C.

D.O.S.C. Sportcomplex afgesloten

Vanmorgen is het D.O.S.C. sportterrein met extra hekken afgesloten en tot nader order tot verboden terrein verklaard. Dit is één van de maatregelen die de gemeente neemt in het bestrijden van het Corona virus. Het gevolg is dat er door niemand meer gespeeld kan worden op de velden, dus ook niet meer door kleinere kinderen. Sterker nog, indien een onbevoegd iemand zich op de velden of het terrein begeeft, dan loopt hij/zij het risico op een boete, dus ook als je alleen bent. Dus ook de hondenuitlaters die de verkorte route over het sportterrein naar het bos gebruiken, zullen een alternatief rondje moeten gaan lopen. Er zal worden gehandhaafd.
VERBODEN TOEGANG = VERBODEN TOEGANG!

Hoewel D.O.S.C. formeel geen zeggenschap heeft over deze maatregel, hebben we er zeker begrip voor en hopen we dat alle doldernaren (en anderen) zich daaraan zullen houden. We doen nogmaals een beroep op onze leden zich te houden aan de regels van de overheden en het RIVM. Alleen gezamenlijk kunnen we de strijd tegen het virus overwinnen.
Veel sterkte allemaal in deze bijzondere tijden en blijf gezond!
Bestuur D.O.S.C.

Nieuwjaarsinstuif 4 januari

Wij wensen alle bezoekers van onze website een gelukkig, gezond, sportief en succesvol, verdraagzaam, liefdevol en warm 2020 toe!

Op zaterdag 4 januari a.s. is de Nieuwjaarsinstuif in het D.O.S.C. paviljoen op het sportcomplex. Iedereen is van 15.00-17.30 uur van harte welkom om elkaar persoonlijk de beste wensen over te brengen.
Algemeen voorzitter Ton Anbeek zal een toost uitbrengen op het nieuwe jaar en enkele jubilarissen in het zonnetje zetten.
In de sporthal wordt het jaarlijkse Krijn Broerse Zaalvoetbaltoernooi gehouden. TOT ZATERDAG!

Gelukkig-Nieuwjaar

ALV donderdag 28 november 20.30 uur

Het Algemeen Bestuur nodigt alle leden van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Hét moment voor de leden om samen met het bestuur en andere aanwezigen het beleid te bespreken.

De agenda luidt als volgt:

 1. Welkom
 2. Benoeming kascommissie (Toelichting: in de vorige ALV is geen kascommissie genoemd. Enkele leden waren aftredend en nieuwe leden moesten nog worden aangezocht. Het DB heeft kandidaten gevraagd en bereid gevonden om de kascontrole te doen. Aan de ALV wordt gevraagd deze kandidaten in hun functie te benoemen). 
 1. Notulen ALV 31 oktober 2018, Notulen Buitengewone ALV 21 november 2018 en Notulen Buitengewone ALV 4 juni 2019
 2. Ingekomen stukken (Deze kunt u uiterlijk 27 november sturen naar LStavenuiter@hotmail.com)
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag Penningmeester
 5. Verslag kascommissie
 6. Aftredende bestuursleden
 7. Samenstelling Dagelijks Bestuur
 8. Terugkijken en vooruit kijken
 9. Begroting 2019-2020
 10. Contributies 2020-2021
 11. Vernieuwd Huishoudelijk Reglement
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

In tegenstelling tot andere jaren zal de vergadering om 20.30 uur aanvangen. Kom tijdig, de koffie staat klaar!

RABO ClubSupport: STEUN D.O.S.C.

Ook dit jaar doet D.O.S.C.  weer mee aan de wat tot vorig jaar heette, de Rabo Clubkas Campagne, maar nu is omgedoopt tot Rabo ClubSupport. Er zijn maar liefst meer dan 200 verenigingen die deelnemen! Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank in de samenleving door clubs en verenigingen te ondersteunen en maken wij kans op een mooi geldbedrag voor onze club.

Alle leden van Rabobank Rijn en Heuvelrug, waarvan het e-mailadres bij ons bekend is, ontvangen vóór de stemperiode per e-mail een unieke stemcode. Van 27 september t/m 11 oktober kunnen zij via een stemsite hun stem uitbrengen op de deelnemende verenigingen. Ieder lid ontvangt 5 stemmen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Alle stemmen moeten worden verdeeld. Hoe meer stemmen, des te meer geld voor de vereniging.

Aan alle leden van Rabobank Rijn en Heuvelrug wordt een persoonlijke stemcode gekoppeld. Het is niet mogelijk een stemcode toe te sturen als er geen e-mailadres bij ons bekend is of als wij het lid niet mogen mailen. Wij wijzen onze leden erop hun e-mailadres op te voeren via Internetbankieren of de Rabo Bankieren App. Het controleren, opvoeren of wijzigen van het e-mailadres kan eenvoudig via Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App, onder  ‘Meer zelf regelen > Profiel > Contactgegevens wijzigen’.

D.O.S.C. doet dit jaar mee aan Rabo ClubSupport. Jouw stem is geld waard! Kunnen wij rekenen op die van jou? Kijk voor meer informatie op Rabobank.nl/clubsupport.

Zaterdag 31 augustus: Open Dag D.O.S.C.

Op zaterdag 31 augustus zal D.O.S.C. een Open Dag houden voor alle belangstellende inwoners van Den Dolder en omstreken. Hoewel het programma nog niet helemaal vast staat, zullen alle afdelingen actief zijn op het sportcomplex, en kan er worden deelgenomen aan proeftrainingen of wedstrijdjes. Bovendien zullen de aanwezige bestuursleden de bezoekers van alle informatie kunnen voorzien.

Zodra er meer bekend is over het programma zal dat vanzelfsprekend op de website enz. worden gepubliceerd. Hoe dan ook, iedereen is van harte welkom!

Nieuwe contributiebedragen per 1 juli 2019

Op de onlangs gehouden Buitengewone Algemene Ledenvergadering is besloten tot een contributieverhoging voor diverse lidmaatschappen. Stijgende kosten zijn daarvan de oorzaak. Door het houden van een BALV, gaat de verhoging per 1 juli 2019 in.
Niet alle contributies worden verhoogd. Die van de afdelingen badminton, darts en petanque blijven ongewijzigd. Naast de contributies heeft de afdeling voetbal ook de kledingbijdrage verhoogd.

Voor alle contributiebedragen per 1 juli 2019, zie de pagina “Lid worden / Contributies“.

Vacatures

Voor het komende seizoen zoeken we verschillende mensen met verschillende kwaliteiten die het leuk vinden om ieder op hun eigen manier een bijdrage aan onze vereniging te leveren. Zit er in het lijstje hieronder iets voor jou bij? Je bent van harte welkom. Doe je liever iets anders? Ook dan bespreken we graag met jou welke mogelijkheden er zijn.

Algemeen

 • Ledenadministrateur

Informatie: Chris vd Steenhoven, tel. 06-29022912, chris@eigenbeheer.com             

Gymnastiek

 • Voorzitter afdelingsbestuur

Informatie:  Max Premseler, premax@hotmail.nl

Paviljoen

 • Medewerker(s) Keuken voor de zaterdagen, op afspraak in te plannen
 • Barmedewerker(s), op afspraak in te plannen

Informatie: Susan Straalman, paviljoen@dosc.nl

Schaken

 • Mensen die schaken en de kinderen kunnen helpen leren
 • Schakers die als tegenstander kunnen fungeren
 • Mensen die ondersteunende taakjes willen uitvoeren

Informatie: Marnix de Ridder, schaken@dosc.nl

Voetbal

 • Terreinmeester
 • Coördinator scheidsrechterszaken

Informatie: Dennis de Jager, tel. 06-21241319, voetbal@dosc.nl