• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl
 • Blokken_los_middel

  itsourbusiness | ictsupport
  ☎ 06 22454202
  ✉ info@itsourbusiness.nl

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van D.O.S.C. is samengesteld uit de leden van het Dagelijks Bestuur (DB), de voorzitters (of een ander bestuurslid) van alle sportafdelingen, de paviljoencommissie en de sponsorcommissie. Het AB vergadert meestal maandelijks. De lopende (algemene) bestuurszaken worden behartigd door het DB. Zij komen daartoe indien mogelijk tweewekelijks bijeen.

De volledige samenstelling van het AB:

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Lid:
Dhr. A.H. Anbeek (Ton)
Hertenlaan 35
3734 CE Den Dolder
tel: 06 53662838
Mw. L. Stavenuiter (Lucienne)
Bilderdijklaan 57
3723 DB Bilthoven
tel: 06 17857032
Dhr. L. Bongers (Lambert)
Dolderseweg 91J
3734 BE Den Dolder
tel: 06 51369928
Dhr. G. de Vries (Gerard)
Batuwseweg 46
3412 KZ Lopikerkapel
tel: 06 27563162

Het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert tweewekelijks. Het Algemeen Bestuur (AB) komt 1x per maand bij elkaar. De samenstelling daarvan bestaat uit het DB, onderstaande leden en de voorzitters van de sportafdelingen.

LEDEN ALGEMEEN BESTUUR

Contributiezaken Paviljoen commissie Sponsorcommissie
Ledenadministrateur:
Dhr. C. van der Steenhoven (Chris)
Paltzerweg 187
3734 CK Den Dolder
tel: 06 29022912
Paviljoencoördinator:
vacature


Voorzitter:
Dhr. W. van der Meer (Walther)
Johannes Wierlaan 90
3734 XE Den Dolder
tel: 06 55154557

VERTEGENWOORDIGERS SPORTAFDELINGEN

Badminton Darts Gymnastiek
Voorzitter:
Dhr. P. Roof (Piet)
Pleineslaan 
3734 EL Den Dolder
tel: 06 45491038
Voorzitter:
Dhr. K. Broerse jr. (Krijn)
H.J. Isingserf 10
3766 HD Soest
tel: 035 6016421
Voorzitter:
Dhr. M. Premseler (Max)
Ab van Sprakelaarlaan 22
3734 JD Den Dolder
tel: 030 2293534
Petanque Klaverjas Schaken
Voorzitter:
Dhr. R.P. van Nimwegen (René)
Dr. Stärckelaan 5
3734 XA Den Dolder
tel: 030 2290291
E-mail: rene.vannimwegen@kpnmail.nl
Voorzitter:
Mw. M. van den Haak (Marietta)
Dr. Ramaerlaan 17
3734 EB Den Dolder
tel: 030 2290636
Contactpersoon:
Dhr. M. de Ridder (Marnix)
Hermelijnlaan 28
3734 HC Den Dolder
tel: 030 2930826
Volleybal Voetbal
Voorzitter:
Mw. T. Scholman (Terry)
Pleineslaan 88
3734 ER Den Dolder
tel: 06 3003 4843
Voorzitter:
Dhr. H. van den Hoven (Hans)
Schroeder van der Kolklaan 20
3734 VG Den Dolder
tel: 06 22454276