• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl
 • Blokken_los_middel

  itsourbusiness | ictsupport
  ☎ 06 22454202
  ✉ info@itsourbusiness.nl

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van D.O.S.C. is samengesteld uit de leden van het Dagelijks Bestuur (DB), de voorzitters (of een ander bestuurslid) van alle sportafdelingen, de paviljoencommissie en de sponsorcommissie. Het AB vergadert meestal maandelijks. De lopende (algemene) bestuurszaken worden behartigd door het DB. Zij komen daartoe indien mogelijk tweewekelijks bijeen.

De volledige samenstelling van het AB:

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter: Secretaris: Penningmeester:
Ton Anbeek
Hertenlaan 35
3734 CE Den Dolder
tel: 06 53662838
Lucienne Stavenuiter
Bilderdijklaan 57
3723 DB Bilthoven
tel: 06 17857032
Gerard de Vries
Batuwseweg 46
3412 KZ Lopikerkapel
tel: 06 27563162

Het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert tweewekelijks. Het Algemeen Bestuur (AB) komt ongeveer 1x per twee maanden bij elkaar. De samenstelling daarvan bestaat uit het DB, onderstaande leden en de voorzitters van de sportafdelingen.

LEDEN ALGEMEEN BESTUUR

Contributiezaken Paviljoencommissie Sponsorcommissie
Ledenadministrateur:
Chris van der Steenhoven
Paltzerweg 187
3734 CK Den Dolder
tel: 06 29022912
ledenadministratie@dosc.nl
Paviljoenbeheerder:
Susan Straalman
J.Wierlaan 107
3734 XC Den Dolder
tel: 06 25457117
paviljoen@dosc.nl
Voorzitter:
Ronald van de Kemp
W. Coxlaan 31
3734 BV Den Dolder
tel: 06 18500718
sponsor@dosc.nl

VERTEGENWOORDIGERS SPORTAFDELINGEN

Badminton Darts Gymnastiek
Voorzitter:
Piet Roof
Pleineslaan 34
3734 EN Den Dolder
tel: 06 45491038
Voorzitter:
Krijn Broerse
H.J. Isingserf 10
3766 HD Soest
tel: 035 6016421
Voorzitter:
Max Premseler
Ab van Sprakelaarlaan 22
3734 JD Den Dolder
tel: 030 2293534

Petanque Schaken Volleybal
Voorzitter:
René van Nimwegen
Dr. Stärckelaan 5
3734 XA Den Dolder
tel: 030 2290291
rene.vannimwegen@kpnmail.nl
Contactpersoon:
Marnix de Ridder
Hermelijnlaan 28
3734 HC Den Dolder
tel: 030 2930826
Voorzitter:
Terry Scholman
Pleineslaan 88
3734 ER Den Dolder
tel: 06 30034843
Voetbal
Voorzitter:
Dennis de Jager
R. v.d. Weijdenlaan 83
3723 BE Bilthoven
voetbal@dosc.nl