• remia-lekkerste-2015
    Remia consumentenservice
    ☎ 0800 0 222 555
    ✉ info@remia.nl

Algemeen Bestuur ’20-’21

Het Algemeen Bestuur (AB) van D.O.S.C. is samengesteld uit de leden van het Dagelijks Bestuur (DB), de voorzitters (of een ander bestuurslid) van alle sportafdelingen, de ledenadministrateur en de voorzitter van de paviljoencommissie en de sponsorcommissie. Het AB vergadert 1x per 8 weken. De lopende (algemene) bestuurszaken worden behartigd door het DB. Zij komen daartoe indien noodzakelijk tweewekelijks bijeen.

De volledige samenstelling van het AB:

DAGELIJKS BESTUUR (DB)
Algemeen VoorzitterSecretarisPenningmeester
Ton Anbeek
Hertenlaan 35
3734 CE Den Dolder
tel: 06 53662838
Luciënne Stavenuiter
Bilderdijklaan 57
3723 DB Bilthoven
tel: 06 17857032
Gerard de Vries
Batuwseweg 46
3412 KZ Lopikerkapel
tel: 06 27563162
penningmeester@dosc.nl

LEDEN ALGEMEEN BESTUUR (AB)
ContributiezakenPaviljoencommissieSponsorcommissie
Ledenadministrateur:
Chris van der Steenhoven
Paltzerweg 187
3734 CK Den Dolder
tel: 06 29022912
ledenadministratie@dosc.nl
Paviljoenbeheer:
Susan Straalman
J.Wierlaan 107
3734 XC Den Dolder
tel: 06 25457117
paviljoen@dosc.nl
Voorzitter:
Ronald van de Kemp
Hezer Enghweg 40
3734 GS Den Dolder
tel: 06 18500718
sponsor@dosc.nl

AB LEDEN SPORTAFDELINGEN
BadmintonDartsGymnastiek
Voorzitter:
Marnix de Ridder
Hermelijnlaan 28
3734 HC Den Dolder
tel: 06 11741523
badminton@dosc.nl
Voorzitter:
Krijn Broerse
J.H.Isingserf 10
3766 HD Soest
tel: 06 12766616
Voorzitter:
Max Premseler
Ab van Sprakelaarlaan 22
3734 JD Den Dolder
tel: 06 51263998
PetanqueSchakenVolleybal
Voorzitter:
René van Nimwegen
Dr. Stärckelaan 5
3734 XA Den Dolder
tel: 06 41613596
petanque@dosc.nl
Contactpersoon:
Marnix de Ridder
Hermelijnlaan 28
3734 HC Den Dolder
tel: 06 11741523
schaken@dosc.nl
Voorzitter:
Terry Scholman
Pleineslaan 88
3734 ER Den Dolder
tel: 06 30034843
volleybal@dosc.nl
Voetbal
Voorzitter:
Dennis de Jager
R. van de Weijdenlaan 83
3723 BE Bilthoven
voetbal@dosc.nl