• remia-lekkerste-2015
    Remia consumentenservice
    ☎ 0800 0 222 555
    ✉ info@remia.nl

Geen alcohol onder de 18

Vanaf 1 januari 2014 ligt de leeftijdsgrens voor de verkoop van alle alcoholhoudende drank bij 18 jaar. Aan jongeren onder de 18 mag vanaf die datum dus geen alcoholhoudende drank meer verkocht worden.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat alcohol schadelijk is voor de gezondheid. Vooral bij jongeren, omdat deze nog in de groei zijn. Daarbij gaat het vooral om de hersenen, maar ook andere organen die nog in ontwikkeling zijn. Onderzoek laat zien dat er een duidelijk verband is tussen schoolverzuim en alcoholgebruik. En de kans op een alcoholverslaving is groter als op jonge leeftijd wordt begonnen met alcohol drinken. Jongeren lopen bovendien eerder een alcoholvergiftiging op dan volwassenen. Alcohol speelt daarnaast een grote rol bij agressie, geweld en ongelukken in het verkeer. De overheid is er daarom alles aan gelegen om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen.

Per 1 januari 2014 mogen jongeren onder de 18 jaar ook geen alcoholhoudende drank in bezit hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals op straat, in parken, bij evenementen, in stationshallen, in parkeergarages enz. Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze op deze plaatsen wel alcohol bij zich hebben.

Deze regel geldt ook bij D.O.S.C.!! Bij twijfel kan er naar legitimatie gevraagd worden.

Welke straf riskeren jongeren onder de 18 jaar?
Voor het drinken van een alcoholhoudende drank in het openbaar krijgen jongeren van 16 tot 18 jaar een boete van 90 euro. Jongeren onder de 16 jaar krijgen de helft opgelegd: 45 euro.
Het is overigens niet strafbaar om alcohol te drinken in de privésfeer. Ook niet voor jongeren onder de 18 jaar dus. Openbare dronkenschap is wel strafbaar, maar dat geldt ook voor meerderjarigen. Horecamedewerkers van 16 en 17 jaar (bijvoorbeeld leerlingen) mogen wel alcohol verkopen, maar niet zelf nuttigen.

Welke straffen kunnen horecagelegenheden zoals sportkantines oplopen?
Bij het schenken van een alcoholhoudende drank aan een minderjarige riskeert een horecagelegenheid in eerste instantie een boete van 1360 euro. Bij herhaling wordt de boete verhoogd en kan de burgemeester zelfs besluiten de vergunning in te trekken en de horecagelegenheid te sluiten voor onbepaalde tijd. Horecagelegenheden zijn wettelijk verplicht om twee stickers te plaatsen, met daarop de teksten ‘< 18 jaar verkopen wij geen alcohol’ en ‘< 25 jaar laat je legitimatie zien’.