• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl
 • Blokken_los_middel

  itsourbusiness | ictsupport
  ☎ 06 22454202
  ✉ info@itsourbusiness.nl

Dorian Brinkhorst overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat op vrijdag 24 januari jl. Dorian Brinkhorst op 78 jarige leeftijd is overleden. Dorian is, tot het moment dat het fysiek niet meer kon, vele jaren actief lid van onze vereniging geweest.

In 1989 werd ze lid van de afdeling klaverjas, waarvan ze ook geruime tijd bestuurslid is geweest. Ze heeft ook vele jaren getafeltennist, tot het moment dat de afdeling enkele jaren terug werd opgedoekt. Tenslotte speelde ze als clubspeelster bij de afdeling petanque, waar ze een graag geziene “gast” was.

Ze was een zeer betrokken en gewaardeerd lid, getuige het vele vrijwilligerswerk dat ze bij de diverse afdelingen, maar ook in het paviljoen, verricht heeft, met name op het oude sportcomplex aan de Dr. vd Hoevenlaan.

Wij wensen alle nabestaanden, in het bijzonder Gerrit en de (klein)kinderen, veel sterkte toe.

Het Dagelijks Bestuur.